Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.Polityka Cookies
[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Baligród
  
27-10-2021, Środa, 07:50


Jesteś tutaj :: eBIP :: ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Szukaj przetargu
Data rozpoczęcia przetargu: od: do:
Rozstrzygnięte przetargi Nierozstrzygniete przetargi Archiwalne


Strona:
[1]
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Baligród i ich zagospodarowanie w 2022r.

link do postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/1f4da01a-be03-468f-b158-aeb298640203Data składania ofert:
2021-11-02 07:00:00
Autor: Teresa Trześniowska
Data: 2021-10-22 08:00:00
Udostępnił: Krzysztof Tokarz
Data: 2021-10-22 13:56:44

Rejestr zmian

4.1. Samochód ratowniczo - gaśniczy, fabrycznie nowy rok produkcji 2021

4.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (Minimalne wymagania techniczno-użytkowe dla średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na podwoziu 4x4 (kategoria 2: uterenowiony) z przeznaczeniem na cele ochrony przeciwpożarowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Baligrodzie - stanowi załącznik nr 1 do SWZ.Data składania ofert:
2021-07-09 07:00:00
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. SWZ 622.59 KbPlik PDF
2. Załącznik Nr 1 do SWZ SZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 217.49 KbPlik PDF
3. Załącznik Nr 2 do SWZ Projekt umowy 34.15 Kb
4. Załącznik Nr 3 do SWZ Wzór formularza ofertowego 37.72 Kb
5. Załącznik nr 4 do SWZ Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 24.78 Kb
6. Załącznik nr 5 do SWZ Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 23.72 Kb
7. Załącznik nr 6 do SWZ Wzór oświadczenia wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 23.07 Kb
8. Załącznik Nr 7 do SWZ Wzór wykazu dostaw 25.92 Kb
9. Załącznik nr 8 do SWZ Identyfikator postępowania na miniportalu 20.18 Kb
10. Odpowiedzi na pytania do postępowania 535.84 KbPlik PDF
Autor: Mariusz Hebda
Data: 2021-06-28 15:00:00
Udostępnił: Mariusz Hebda
Data: 2021-06-28 15:24:05

Rejestr zmian

Kotłownia - Źródłem ciepła dla potrzeb centralnego ogrzewania będzie zestaw dwóch zautomatyzowanych kotłów na biomasę typu zrębkę drzewną o wilgotności względnej Wmax 40% o mocy 250kW +/- 0,5%, przystosowanych do ciśnienia pracy 3 bary oraz temperatury dopuszczalnej zasilania do 95oC. Kotłownię biomasową zaprojektowano w pomieszczeniu istniejącej kotłowni poprzez jej modernizację. Niezbędny będzie demontaż istniejących urządzeń technologii kotłowni wraz z armaturą oraz urządzeń sanitarnych.

Sieć - Przedmiotem opracowania jest budowa ciepłowniczej sieci dystrybucyjnej do budynków na terenie Baligrodu. W każdym z przyłączanych budynków do sieci należy wykonać lub zmodernizować węzły cieplne na potrzeby c.o. i c.w.u. Projektowana trasa ciepłowniczej sieci dystrybucyjnej zlokalizowana jest w miejscowości Baligród na działkach nr ew. 181, 643, 490, 483/4, 1003, 477, 479, 646/3, 478/2, 647/1, 1000/2, 646/1 obręb Baligród

link do całośóci dokumentacji: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/b215ffb5-2d00-4ffb-8678-d3b373e1a908Data składania ofert:
2021-05-31 07:00:00
Data wpłaty wadium:
2021-05-31 07:00:00
Autor: Krzysztof Tokarz
Data: 2021-05-14 08:00:00
Udostępnił: Krzysztof Tokarz
Data: 2021-05-14 12:29:15

Rejestr zmian


ZMIANY:
2021-02-09 09:49:28: Dodano plik unieważnienie postępowania.pdf
2021-02-01 13:45:50: Dodano plik OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 3.pdf
Więcej >>>
2021-02-01 13:38:20: Dodano plik zmiana treści SIWZ 3.pdf
2021-01-19 10:05:59: Dodano plik OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 2.pdf
2021-01-19 10:00:35: Dodano plik zmiana treści SIWZ (2).pdf
2021-01-12 11:31:07: Dodano plik OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA.pdf
2021-01-12 11:30:43: Dodano plik zmiana treści SIWZ.pdf

Kotłownia: Źródłem ciepła w zmodernizowanym systemie grzewczym będzie kotłownia opalana biomasą drzewną w postaci zrębków drzewnych P16S, P31S, według EN ISO 17225-4 o wilgotności względnej wmax 40% i peletu drzewnego składająca się z dwóch zautomatyzowanych kotłów o mocy nominalnej 250 kW + - 0,5 % przystosowanych do ciśnienia pracy 3 bar oraz temperatury dopuszczalnej zasilania do 95°C. Kotłownię biomasową zaprojektowano w pomieszczeniu istniejącej kotłowni poprzez jej modernizację. Niezbędny będzie demontaż istniejących urządzeń technologii kotłowni wraz z armaturą, urządzeń sanitarnych oraz niezbędne będą roboty budowlane.

Sieć: Przedmiotem opracowania jest budowa ciepłowniczej sieci dystrybucyjnej do budynków na terenie Baligrodu. W każdym z przyłączanych budynków do sieci należy wykonać lub zmodernizować węzły cieplne na potrzeby c.o. i c.w.u. Projektowana trasa ciepłowniczej sieci dystrybucyjnej zlokalizowana jest w miejscowości Baligród na działkach nr ew. 181, 643, 490, 483/4, 1003, 477, 479, 646/3, 478/2, 647/1, 1000/2, 646/1 obręb Baligród, w tym przejście pod drogą wojewódzką relacji Lesko – Cisna W893 w km 19+902 oraz prowadzenie przewodów ciepłowniczych 2x150/315 w pasie drogowym (chodniku) drogi wojewódzkiej relacji Lesko – Cisna W893 od km 19+872 do km 19+902 strona lewa.Data składania ofert:
2021-01-14 09:00:00
Data wpłaty wadium:
2021-01-14 09:00:00
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. SIWZ 7.60 MBPlik PDF
2. zał nr 1 108.00 KbPlik DOC
3. zał nr 2 228.00 KbPlik DOC
4. zał nr 3 499.00 KbPlik DOC
5. zał nr 4 97.50 KbPlik DOC
6. zał nr 5 90.50 KbPlik DOC
7. zał nr 6 cz1 7.30 MBPlik ZIP
8. zał nr 6 cz2 4.81 MBPlik ZIP
9. zał nr 7 257.50 KbPlik ZIP
10. zał nr 8 73.98 Kb
11. zmian treści SIWZ 207.86 KbPlik PDF
12. ogloszenie o zmianie 24.22 KbPlik PDF
13. zmiana treści SIWZ nr 2 217.34 KbPlik PDF
14. Ogłoszenie o zmianie nr 2 22.44 KbPlik PDF
15. zmiana treści SIWZ 3 230.48 KbPlik PDF
16. Ogłoszenie zmiana ogłoszenia 3 22.44 KbPlik PDF
17. unieważnienie postępowania 374.45 KbPlik PDF
Autor: Krzysztof Tokarz
Data: 2020-12-30 14:00:00
Udostępnił: Krzysztof Tokarz
Data: 2020-12-30 15:13:23

Rejestr zmian


ZMIANY:
2020-12-31 10:04:59: Dodano plik wybór oferty.pdf
2020-12-17 13:38:53: Dodano plik otwarcie ofert.pdf

Projektowane przedsięwzięcie polega na przebudowie placu targowego na działkach nr ewid. 435/8, 435/10, 435/11, 435/13 z istniejącym dojazdem z drogi wojewódzkiej (ul. Bieszczadzka). Planuje się drugi zjazd na plac targowy, od ul. Partyzantów. Od strony ul. Bieszczadzkiej wydziela się skwer z zielenią urządzoną, chodnikami, małą architekturą oraz utwardzonym miejscem na podwójną toaletę publiczną. Projektowana toaleta ma możliwość podłączenia do sieci miejskiej. Zakres inwestycji obejmuje wykonanie nawierzchni płyty placu targowego oraz projektowanych chodników i placów. Miejsce styku placu i wjazdu przy zmianie nawierzchni z asfaltu na kostkę brukową wykończyć krawężnikiem leżącym 15/30 ze spadkiem skierowanym w stronę drogi asfaltowej.Data składania ofert:
2020-12-17 09:00:00
Data wpłaty wadium:
2020-12-17 09:00:00
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. SIWZ 671.32 Kb
2. zał 1 79.52 Kb
3. zał 2 79.00 Kb
4. zał 3 80.30 Kb
5. zał 4 103.30 Kb
6. zał 5 76.54 Kb
7. zał 7 76.92 Kb
8. zał 8 77.63 Kb
9. zał 9 624.52 Kb
10. zał 10 76.56 Kb
11. zał 11 4.26 MBPlik ZIP
12. zał 12 340.25 KbPlik ZIP
13. zal 13 273.07 KbPlik ZIP
14. zal 14 43.50 KbPlik XLS
15. otwarcie ofert 268.67 KbPlik PDF
16. wybór oferty 294.30 KbPlik PDF
Autor: Krzysztof Tokarz
Data: 2020-12-02 10:00:00
Udostępnił: Krzysztof Tokarz
Data: 2020-12-02 11:32:20

Rejestr zmian


ZMIANY:
2020-12-29 13:55:22: Dodano plik wybór oferty.pdf
2020-12-10 11:16:35: Dodano plik otwarcie ofert.pdf

Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na wykonaniu budynku wielorodzinnego 13-rodzinnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu na działce o nr ewidencyjnych 483/4 obręb Baligród gmina Baligród wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie w imieniu Zamawiającego.Data składania ofert:
2020-12-10 09:00:00
Data wpłaty wadium:
2020-12-10 09:00:00
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. SIWZ 671.37 Kb
2. zał 1 79.48 Kb
3. zał 2 78.61 Kb
4. zał 3 80.34 Kb
5. zał 4 104.09 Kb
6. zał 5 76.53 Kb
7. zał 6 653.81 Kb
8. zał 7 76.84 Kb
9. zal 8 77.50 Kb
10. zał 9 624.54 Kb
11. zał 10 76.52 Kb
12. zał 11 - cz 1 13.21 MBPlik ZIP
13. zał 11 - cz2 13.13 MBPlik ZIP
14. zał 11 - cz3 11.43 MBPlik ZIP
15. zał 11 - cz4 12.19 MBPlik ZIP
16. zał 11 - cz5 19.98 MBPlik ZIP
17. zał 11 - cz6 15.42 MBPlik ZIP
18. zał 11 - cz7 15.11 MBPlik ZIP
19. zał - cz8 8.89 MBPlik ZIP
20. zał 11- cz9 6.39 MBPlik ZIP
21. zał 11 - cz10 4.47 MBPlik DOC
22. zal 11 - cz 11 10.51 MBPlik ZIP
23. zał 11 - cz 12 13.45 MBPlik ZIP
24. zał 12 5.72 MBPlik ZIP
25. zał 13 1.76 MBPlik ZIP
26. zał 14 45.00 KbPlik XLS
27. informacja z otwarcia ofert 329.92 KbPlik PDF
28. wybór oferty 354.63 KbPlik PDF
Autor: Krzysztof Tokarz
Data: 2020-11-25 10:00:00
Udostępnił: Krzysztof Tokarz
Data: 2020-11-25 10:44:55

Rejestr zmian


ZMIANY:
2020-12-29 11:59:17: Dodano plik wybór oferty.pdf
2020-12-08 10:51:10: Dodano plik otwarcie ofert.pdf
Więcej >>>
2020-12-03 09:41:13: Dodano plik pytania do SIWZ.pdf
2020-12-03 09:20:17: Dodano plik przyłacza zewnętrzne.zip

Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na wykonaniu budynku wielorodzinnego 6 -rodzinnego wraz z częścią handlową i zagospodarowaniem terenu na działce o nr ewidencyjnych 477 obręb Baligród gmina Baligród wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie w imieniu Zamawiającego.Data składania ofert:
2020-12-08 09:00:00
Data wpłaty wadium:
2020-12-08 09:00:00
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. SIWZ 671.03 Kb
2. zał 1 79.49 Kb
3. zał 2 79.02 Kb
4. zał 3 80.32 Kb
5. zał 4 103.33 Kb
6. zał 5 76.56 Kb
7. zał 6 653.75 Kb
8. zał 7 76.88 Kb
9. zał 8 77.64 Kb
10. zał 9 624.55 Kb
11. zał 10 76.44 Kb
12. zał 11 - część 1 14.07 MBPlik ZIP
13. zał 11 - część 2 15.21 MBPlik ZIP
14. zał 12 5.79 MBPlik ZIP
15. zał 13 1.76 MBPlik ZIP
16. zał 14 45.00 KbPlik XLS
17. zał 11 - przyłącza zewnętrzne 4.52 MBPlik ZIP
18. pytania do SIWZ 307.68 KbPlik PDF
19. informacja z otwarcia ofert 306.79 KbPlik PDF
20. wybór oferty 338.92 KbPlik PDF
Autor: Krzysztof Tokarz
Data: 2020-11-23 08:00:00
Udostępnił: Krzysztof Tokarz
Data: 2020-11-23 11:42:31

Rejestr zmian


ZMIANY:
2020-12-04 10:23:47: Dodano plik wybór oferty.pdf
2020-11-20 12:07:59: Dodano plik otwarcie ofert.pdf
Więcej >>>
2020-11-18 13:44:26: Dodano plik pytania do siwz.pdf
2020-11-12 10:19:04: Dodano plik zalacznik_nr_6_do_siwz.doc
2020-11-12 10:18:43: Dodano plik zalacznik_nr_5_do_siwz.doc
2020-11-12 10:18:15: Dodano plik zalacznik_nr_4_do_siwz.docx
2020-11-12 10:17:47: Dodano plik zalacznik_nr_3_do_siwz.docx
2020-11-12 10:17:04: Dodano plik zalacznik_nr_2_do_siwz.docx
2020-11-12 10:15:42: Dodano plik zalacznik_nr_1_do_siwz.doc
2020-11-12 10:15:13: Dodano plik SIWZ.doc

Przedmiotem zamówienia jest usługa odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady, położonych na obszarze Gminy Baligród, Data składania ofert:
2020-11-20 11:00:00
Data wpłaty wadium:
2020-11-20 09:00:00
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. SIWZ 209.00 KbPlik DOC
2. formularz ofertowy 45.00 KbPlik DOC
3. spełnienie warunków 19.11 Kb
4. wykluczenie z postępowania 21.68 Kb
5. grupa kapitałowa 15.04 Kb
6. umowa 146.00 KbPlik DOC
7. wykaz usług 32.00 KbPlik DOC
8. pytania do siwz 254.74 KbPlik PDF
9. informacja z otwarcia ofert 216.00 KbPlik PDF
10. wybór oferty 299.24 KbPlik PDF
Autor: Krzysztof Tokarz
Data: 2020-11-12 10:00:00
Udostępnił: Krzysztof Tokarz
Data: 2020-11-12 10:14:11
Modyfikował(a): Krzysztof Tokarz
Data: 2020-12-04 10:23:47

Rejestr zmian


ZMIANY:
2020-09-16 12:27:53: Dodano plik wybór oferty.pdf
2020-09-14 11:53:42: Dodano plik protokół otwarcia.pdf

 Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 1 209 422,00 zł. (słownie: milion dwieście dziewięć tysięcy czterysta dwadzieścia dwa złote) z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy BaligródData składania ofert:
2020-09-14 09:00:00
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Specyfikacja Istotnych warunków Zamówienia 7.75 MBPlik PDF
2. zal nr 1 61.50 KbPlik DOC
3. zal nr 2 22.10 Kb
4. zal nr 3 38.50 KbPlik DOC
5. protokół z otwarcia 159.42 KbPlik PDF
6. wybór oferty 215.70 KbPlik PDF
Autor: Krzysztof Tokarz
Data: 2020-09-04 08:00:00
Udostępnił: Krzysztof Tokarz
Data: 2020-09-04 09:46:18

Rejestr zmian

 „Świadczenie usług w zakresie przewozu uczniów do szkoły podstawowej w Gminie Baligród od 1 września 2020 r. do 25 czerwca 2021 r. – zakup biletów i zabezpieczenie opieki nad uczniami w czasie przewozu” na trasach:

 
Trasa 1: Stężnica - Baligród (tam i z powrotem),
w tym na następujących odcinkach trasy:
1. Stężnica PGR – Szkoła Podstawowa w Baligrodzie, ul. A. Mickiewicza 1 ( 5 km) – 4 uczniów
2. Stężnica wieś – Szkoła Podstawowa w Baligrodzie, ul. A. Mickiewicza 1 (4 km) - 3 uczniów
 
Trasa 2: Jabłonki – Baligród (tam i z powrotem),
w tym na następujących odcinkach trasy:
1. Jabłonki PGR - Szkoła Podstawowa w Baligrodzie, ul. A. Mickiewicza 1 (9 km) – 5 uczniów
2.Kołonice PKS - Szkoła Podstawowa w Baligrodzie, ul. A. Mickiewicza 1 (7 km) – 8 uczniów
3. Baligród góra PKS - Szkoła Podstawowa w Baligrodzie, ul. A. Mickiewicza 1 (1 km) – 1 uczeń (orzeczenie)
 
Trasa 3: Hoczew Pohulanka - Baligród (tam i z powrotem),
w tym na następujących odcinkach trasy: 
1. Hoczew Pohulanka- Szkoła Podstawowa w Baligrodzie, ul. A. Mickiewicza 1 (10 km) – 4 uczniów
2. Nowosiółki sklep- Szkoła Podstawowa w Baligrodzie, ul. A. Mickiewicza 1 (9 km) –4 uczniów
3. Nowosiółki muzeum- Szkoła Podstawowa w Baligrodzie, ul. A. Mickiewicza 1 (8 km) –1 uczeń.
4. Zahoczewie szkoła - Szkoła Podstawowa w Baligrodzie, ul. A. Mickiewicza 1 ( 7 km) – 3 uczniów
5. Zahoczewie wieś - Szkoła Podstawowa w Baligrodzie, ul. A. Mickiewicza 1 ( 9 km) – 1 uczeń
6. Mchawa ( skrzyżowanie poniżej kościoła) - Szkoła Podstawowa w Baligrodzie, ul. A. Mickiewicza 1 ( 4 km) - 2 uczniów
 
Realizacja zadania odbywać się będzie w dni zajęć szkolnych. Podana wyżej liczba uczniów obejmuje uczniów uprawnionych do przewozu. Rzeczywista liczba uczniów korzystających z dowozu ustalana będzie przez Zamawiającego w terminie do 20 dnia każdego miesiąca. Zamawiający dopuszcza możliwość wzrostu lub zmniejszenia liczby uczniów korzystających z przewozu na wyżej wymienionych trasach, łącznie nie więcej niż o 20 %.
Szczegółowy rozkład jazdy autobusów szkolnych i ilość kursów na poszczególnych trasach sporządzony zostanie po ustaleniu planu lekcji w szkole w porozumieniu Zamawiającego z Wykonawcą i stanowić on będzie załącznik do umowy. W trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo zmian lub modyfikacji w rozkładzie jazdy wynikających ze zmian planu lekcji w szkole.
Wykonawca zabezpieczy opiekę nad uczniami w czasie przewozu do szkoły oraz drogi powrotnej ze szkoły na przystanek. Opieka obejmuje czas od przyjęcia dziecka z przystanku do chwili przekazania upoważnionemu pracownikowi szkoły oraz czas odwozu dziecka ze szkoły na przystanek. Uczniowie szkoły korzystać będą z przewozu na podstawie imiennych szkolnych biletów miesięcznych.
Wykonawca zobowiązany jest zapewnić każdego dnia roboczego, z wyjątkiem okresów wolnych od zajęć lekcyjnych, taką ilość sprawnych technicznie autobusów i busów, aby można było wykonać przedmiot zamówienia. Pojazdy do przewozu uczniów muszą być dostosowane do ilości przewożonych uczniów, zapewniając każdemu z nich miejsce siedzące.
Przewozy uczniów mogą odbywać się wyłącznie środkami transportu spełniającymi wymagania techniczne określone w przepisach ustawy - Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.1990 z późn. zm.) i innych przepisach związanych z przewozem osób, w tym ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 58 z późn. zm.).
Wykonawca zobowiązany jest zapewnić ciągłość usług w okresie ich trwania poprzez punktualny, bezpieczny, sprawny i bezawaryjny przewóz uczniów każdego dnia roboczego, za wyjątkiem okresów wolnych od zajęć lekcyjnych, sprawnie technicznymi autobusami, busami. W przypadku awarii pojazdu dowożącego uczniów Wykonawca zobowiązany jest podstawić pojazd zastępczy w czasie zadeklarowanym w ofercie.
Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany w wykazie uczniów. Przewozy rozliczane będą na podstawie podanej w ofercie przez Wykonawcę ceny jednostkowej brutto biletów miesięcznych - zgodnie z miesięcznym wykazem przedstawianym przez Zamawiającego.
Za miesiące, w których występuje przerwa świąteczna lub ferie szkolne Wykonawca zobowiązany jest wykonywać przewozy okazjonalne (wycieczki szkolne, zawody sportowe, olimpiady i konkursy przedmiotowe, wyjazdy na basen, uroczystości lokalne) na zlecenie i w terminie ustalonym przez Zamawiającego. Łączna wartość przewozów okazjonalnych nie może być wyższa niż wynagrodzenie naliczone przez Zamawiającego za dni ferii i przerw świątecznych.


Data składania ofert:
2020-08-26 09:30:00
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. SIWZ 545.84 KbPlik PDF
2. Zał.1 Formularz Ofertowy 57.00 KbPlik DOC
3. Zał.2 Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu 31.00 KbPlik DOC
4. Zał.3 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania 34.00 KbPlik DOC
5. Zał.4 Projekt Umowy 90.00 KbPlik DOC
6. Zał.1 do projektu umowy 13.60 KbPlik DOC
7. Zał.5 Wykaz podwykonawców 35.00 KbPlik DOC
8. Zał.6 Informacja o grupie kapitałowej 30.50 KbPlik DOC
9. Zał.7 zobowiązanie osób trzecich 34.00 KbPlik DOC
10. Protokół z otwarcia ofert 243.32 KbPlik PDF
11. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 436.88 KbPlik PDF
Autor: Mariusz Hebda
Data: 2020-08-18 12:00:00
Udostępnił: Mariusz Hebda
Data: 2020-08-18 16:08:33

Rejestr zmian


Strona:
[1]
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Urząd Gminy Baligród
ul. Plac Wolności 13
38-606 Baligród
tel. 013 468 40-77
fax. 013 468 44-08
gmina@baligrod.pl
www.baligrod.pl