Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.Polityka Cookies
[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Baligród
  
25-09-2020, Piątek, 11:46


Jesteś tutaj :: eBIP :: ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Postępowanie jest prowadzone w celu udzielenia zamówienia publicznego w trybie „PRZETARG NIEOGRANICZONY” art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (Dz. U. z 2019 r. Nr poz. 1843 z póź. zm.) zwanej dalej ustawą. Wartość przedmiotu zamówienia nie przekracza kwoty o której mowa w art. 11 ust. 8 ustawy. Postępowanie prowadzone jest w oparciu o zapisy art. 24aa ust. 1 ustawy, Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

 

 

Przedmiot zamówienia:

 

 

 

1.      Kotłownia:

Projektowana kotłownia ma zastąpić istniejące obecnie źródło ciepła dla budynku Przedszkola,  Urzędu Gminy oraz budynku GOK i Policji, DPS, budynek mieszkalny z częścią usługową, Cerkiew oraz drugi budynek mieszkalny. Projektowane zmiany sposobu zasilania mają na celu obniżenie kosztów ogrzewania. W istniejącym magazynie paliwa przewiduje się likwidację istniejących zbiorników olejowych wraz z armaturą i wydzielenie pomieszczenia na projektowaną kotłownie biomasową, skąd czynnik grzewczy o parametrach 80/60oC będzie transportowany do nowo przyłączonych budynków. W pozostałej części pomieszczenia - magazyn paliwa - przewiduje się zainstalowanie układu opartego na 2 nagarniaczach piórowych zabudowanych w podłodze OSB na poziomie posadzki. Paliwo przekazywane poziomo z nagarniacza do podajnika znośnego poprzez podajnik ślimakowy do pomieszczenia kotłowni zbiornika pośredniego kotła. Jako paliwo podstawowe używane będą zrębki drzewne o wielkości G50 i wilgotności wmax 40%.  Układ załadunku peletu odbywać się będzie poprzez przyłącza pneumatyczne. Na poziomie placu przy pomieszczeniu magazynu opału projektuje się dwa okna załadowcze (cz. Budowlana), gdzie każde okno wyposażone będzie w ślimak wprowadzający o odpowiedniej długości i średnicy.

2.      Sieć:

Przedmiotem opracowania jest budowa ciepłowniczej sieci dystrybucyjnej do budynków na terenie Baligrodu. W każdym z przyłączanych budynków do sieci należy wykonać lub zmodernizować węzły cieplne na potrzeby c.o. i c.w.u. Projektowana trasa ciepłowniczej sieci dystrybucyjnej zlokalizowana jest w miejscowości Baligród na działkach nr ew. 181, 643, 490, 483/4, 1003, 477, 479, 646/3, 478/2, 647/1, 1000/2, 646/1 obręb Baligród, w tym przejście pod drogą wojewódzką relacji Lesko – Cisna W893 w km 19+902 oraz prowadzenie przewodów ciepłowniczych 2x150/315 w pasie drogowym (chodniku) drogi wojewódzkiej relacji Lesko – Cisna W893 od km 19+872 do km 19+902 strona lewa. Przejście pod drogą wojewódzką: Przejście rurociągów pod drogą wojewódzką relacji Lesko – Cisna W893 wykonać bez naruszenia konstrukcji jezdni w sposób zapewniający zachowanie istniejącej stateczności i nośności podłoża i nawierzchnio oraz bez naruszenia podziemnych urządzeń drogi. Montaż rurociągów sieci cieplnej pod korpusem drogi wojewódzkiej należy wykonać metoda przewiertu z zastosowaniem rur osłonowych stalowych zabezpieczonych antykorozyjnie. Rury ochronne zastosować na zasilaniu i powrocie rurociągów sieci cieplnej. Przejście rurociągów w pasie drogowym drogi wojewódzkiej relacji Lesko – Cisna W893 wykonać rozkopem szerokości umożliwiającej ułożenie obok siebie dwóch rur preizolowanych o średnicy zewnętrzne Dn315.

Dane charakterystyczne budynków:

Przedszkole  – 3 286  m3

Urząd Gminy – 966 m3

Budynek GOK  – 2 634  m3

Policja  – 876 m3

Budynek mieszkalno usługowy   – 2 200 m3

Budynek mieszkalny – 2 708 m3

Budynek DPS   – 6 930 m3

Cerkiew   – 3 500 m3

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w złączniku Nr 6.

 

 Data składania ofert:
2020-03-11 09:00:00
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. SIWZ 6.01 MBPlik PDF
2. Ogłoszenie BZP 414.20 KbPlik PDF
3. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy 107.50 KbPlik DOC
4. Załącznik nr 2 - wzór umowy 205.50 KbPlik DOC
5. Załącznik nr 3 - wykaz robót 498.50 KbPlik DOC
6. Załącznik nr 4 - Wykaz osób 97.50 KbPlik DOC
7. Załącznik nr 5 - oświadczenie o braku powiązań 90.50 KbPlik DOC
8. Załącznik nr 8 - harmonogram 74.30 Kb
9. Załącznik nr 6 - Projekty 12.33 MBPlik RAR
10. Przedmiary 60.82 KbPlik RAR
11. Zmiana ogłoszenia 237.27 KbPlik PDF
12. Modyfikacja treści SIWZ 506.53 KbPlik PDF
13. uzupełnienie do projektu 5.78 MBPlik RAR
14. Odpowiedzi na pytania 1.13 MBPlik PDF
15. Przekrój budynku mieszkalno - handlowego 673.71 KbPlik PDF
16. informacja z otwarcia ofert 371.48 KbPlik PDF
17. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 865.37 KbPlik PDF
Autor: Aleksandra Scelina
Data: 2020-02-25 13:00:00
Udostępnił: Aleksandra Scelina
Data: 2020-02-25 13:15:29

Urząd Gminy Baligród
ul. Plac Wolności 13
38-606 Baligród
tel. 013 468 40-77
fax. 013 468 44-08
gmina@baligrod.pl
www.baligrod.pl