Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.Polityka Cookies
[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Baligród
  
13-11-2019, Środa, 18:22


Jesteś tutaj :: Ogłoszenia i konkursy :: Ogłoszenia
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Pomniejsz tekst Normalny tekst Powiększ tekst
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY BALIGRÓD

Wójt Gminy Baligród
ogłasza czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej
w miejscowości Bystre stanowiącej własność Gminy Baligród


Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Działka 106/1Plik PDF 659.58 Kb
2. Działka 237/39Plik PDF 1.41 MB
3. Działka 237/37Plik PDF 725.50 Kb
4. Działka 237/35Plik PDF 733.85 Kb
Autor: Seweryn Kulasa
Data: 2019-09-17 07:31:29
Udostępnił: Seweryn Kulasa
Data: 2019-09-17 07:31:45

Rejestr zmian

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY BALIGRÓD

OGŁOSZENIE
WÓJTA GMINY BALIGRÓD
z dnia   25 lipca  2019r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia  Zmiany Nr 1/2018 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Baligród

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r., o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2018r., poz. 1945 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r., o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U.  z 2018r., poz. 2081 z późn. zm.),

zawiadamiam

o  podjęciu przez Radę Gminy Baligród Uchwały Nr XXXVIII.215.2018 z dnia 30 sierpnia 2018r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia Zmiany Nr 1/2018 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy  Baligród.

 

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionej zmiany studium, na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 27 marca 2003r., o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2017r., poz. 1945 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 3 października 2008r., o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. z 2018r., poz. 2081 z późn. zm.).

Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy Baligród, ul. Plac Wolności 13, 38-606 Baligród,  w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia tj. do dnia   16 sierpnia 2019r.

Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwag i (wnioski) wniesione w formie elektronicznej na adres:    budownictwo@baligrod.pl

 1. opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001r., o podpisie elektronicznym (j.t. Dz. U. z 2013r., poz. 262 z późn. zm.) lub,
 2. opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu przepisów ustawy
  z dnia 17 lutego 2005r., o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne
  (j.t. Dz. U. z 2019r., poz. 700) lub,
 3. za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005r., o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (j.t. Dz. U. z 2019r., poz. 700).

 

Wnioski mogą być również składane ustnie do protokołu lub  za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie, z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym (j.t. Dz. U. z 2013r., poz. 262 z późn. zm.), na adres:

budownictwo@baligrod.pl

 

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

 

                                                                                                               Wójt Gminy  Baligród

 

 

 


Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Ogłoszenie 14.15 Kb
Autor: Seweryn Kulasa
Data: 2019-07-25 07:49:45
Udostępnił: Seweryn Kulasa
Data: 2019-07-25 07:50:17

Rejestr zmian

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY BALIGRÓD

OGŁOSZENIE
WÓJTA  GMINY  BALIGRÓD
z dnia  25 lipca  2019r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego o nazwie „Bystre Nr 1/2018”.

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r., o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2018r., poz. 1945 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r., o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U.  z 2018r., poz. 2081 z późn. zm.),

 

zawiadamiam

o podjęciu przez Radę Gminy w Baligrodzie Uchwały NR.XXXIX.219.2018 z dnia 17 września 2018r., 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
o nazwie „Bystre Nr 1/2018”.

 

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego MPZP, na zasadach określonych
w przepisach ustawy z dnia 27 marca 2003r., o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2018r., poz. 1945 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 3 października 2008r., o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. z 2018r., poz. 2081 z późn. zm.).

  Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy Baligród, ul. Plac Wolności 13, 38-606 Baligród, w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia tj. do dnia   16 sierpnia 2019r.  

Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi (wnioski) wniesione w formie elektronicznej na adres:  budownictwo@baligrod.pl za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005r, o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne
(j.t. Dz. U. z 2019r., poz. 700):

 1. opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo
 2. opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP

 

 

Wnioski mogą być również składane ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 5 września 2016r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (j.t. Dz. U. z 2019r., poz. 162), na adres: budownictwo@baligrod.pl

 

    Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

                                                                                                             

 

 Wójt Gminy Baligród


Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Ogłoszenie 14.24 Kb
Autor: Seweryn Kulasa
Data: 2019-07-25 07:43:43
Udostępnił: Seweryn Kulasa
Data: 2019-07-25 07:47:23
Modyfikował(a): Seweryn Kulasa
Data: 2019-07-25 07:48:42

Rejestr zmian

Dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Baligrodzie w roku szkolnym 2019/2020 wraz z opieką

ZAPYTANIE OFERTOWE

            Wójt Gminy Baligród zaprasza do złożenia oferty na  „Dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Baligrodzie w roku szkolnym 2019/2020 wraz z opieką”

I. ZAMAWIAJĄCY

Gmina Baligród

ul. Pl. Wolności13

38-606 Baligród

Strona internetowa http://bip.baligrod.pl

E-mail: gmina@baligrod.pl

Godziny urzędowania: 7:00 do 15:00

 

II. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie prowadzone jest na podstawie regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 EURO.

 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest usługa transportowa polegająca na dowiezieniu i odwiezieniu uczniów do Szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Baligrodzie w okresie od dnia 02.09.2019 r. do 26.06.2020  r. wraz z opieką na trasach:

Rano - przywozy

Trasa I   / autobus nr 1 /

07:17- Stężnica PGR-Stężnica PKS

07:21- Stęznica PKS- Rabe

07:31- Rabe-Jabłonki PGR

07:41 –Jabłonki PGR-Kołonice

07:42- Kołonice-Baligród góra

07:48- Baligród góra- Baligród SP

07:50- Baligród SP

 

 

Trasa II / autobus nr 2/

07:30- Nowosiółki Pohulanka – Nowosiółki świetlica

07:31- Nowosiółki świetlica- Nowosiółki muzeum

07:32- Nowosiółki muzeum- Zahoczewie góra

07:37- Zahoczewie góra- Zahoczewie szkoła

07:40- Zahoczewie szkoła- Zahoczewie most

07:41- Zahoczewie most- Baligród SP

07:50- Baligród SP

 

Odwozy

Trasa I /autobus nr 1/

12:25- Baligród SP – Jabłonki PGR przez: Stężnica PGR przez Stężnica PKS, Baligród góra ,Rabe, Kołonice, Jabłonki PGR, Baligród SP

13:05 – Baligród SP

 

13:20- Baligród SP – Jabłonki PGR przez: Stężnica PGR przez Stężnica PKS, Baligród góra, Rabe, Kołonice, Jabłonki PGR, Baligród SP

14:00 – Baligród SP

 

15:00- Baligród SP – Jabłonki PGR przez: Stężnica PGR przez Stężnica PKS, Baligród góra, Rabe, Kołonice, Jabłonki PGR

 

Trasa II /autobus nr 2/

12:25- Baligród SP-Nowosiółki Pohulanka przez: Zahoczewie most, Zahoczewie szkoła, Zahoczewie góra, Nowosiółki muzeum, Nowosiółki świetlica, Nowosiółki Pohulanka, Baligród SP

12:53- Baligród SP

 

13:20- Baligród SP-Nowosiółki Pohulanka przez: Zahoczewie most, Zahoczewie szkoła, Zahoczewie góra, Nowosiółki muzeum, Nowosiółki świetlica, Nowosiółki Pohulanka, Baligród SP

13:48- Baligród SP

 

15:00- Baligród SP-Nowosiółki Pohulanka przez: Zahoczewie most, Zahoczewie szkoła, Zahoczewie góra, Nowosiółki muzeum, Nowosiółki świetlica, Nowosiółki Pohulanka

Ogółem 190 km dzienniePliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Zapytanie ofertowePlik PDF 2.14 MB
2. Formularz ofertowyPlik DOC 43.50 Kb
3. Załącznik nr 1 do formularza ofertyPlik DOC 61.50 Kb
4. Załącznik nr 2 do formularza ofertowegoPlik DOC 27.50 Kb
Autor: Aleksandra Scelina
Data: 2019-06-18 13:05:56
Udostępnił: Aleksandra Scelina
Data: 2019-06-18 13:04:55
Modyfikował(a): Aleksandra Scelina
Data: 2019-06-18 13:11:28

Rejestr zmian

Ogłoszenie

Wójt Gminy Baligród
ogłasza szósty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej
w miejscowości Stężnica stanowiącej własność Gminy Baligród


Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Działka Nr 281/4Plik PDF 701.52 Kb
2. Działka Nr 281/5Plik PDF 686.93 Kb
3. Działka Nr 281/6Plik PDF 704.53 Kb
4. Działka Nr 281/7Plik PDF 713.67 Kb
5. Działka Nr 281/9Plik PDF 724.54 Kb
6. Działka Nr 281/10Plik PDF 710.27 Kb
7. Działka Nr 281/11Plik PDF 714.65 Kb
8. Działka Nr 281/12Plik PDF 707.02 Kb
9. Działka Nr 281/13Plik PDF 714.06 Kb
10. Działka Nr 281/14Plik PDF 715.28 Kb
11. Działka Nr 281/15Plik PDF 710.49 Kb
12. Działka Nr 281/16Plik PDF 709.06 Kb
13. Działka Nr 281/17Plik PDF 715.43 Kb
14. Działka Nr 281/18Plik PDF 723.61 Kb
15. Działka Nr 281/19Plik PDF 722.24 Kb
16. Działka Nr 281/20Plik PDF 723.61 Kb
17. Działka Nr 281/21Plik PDF 723.04 Kb
18. Działka Nr 281/22Plik PDF 726.10 Kb
19. Działka Nr 281/23Plik PDF 721.24 Kb
20. Działka Nr 281/24Plik PDF 723.92 Kb
21. Działka Nr 281/26Plik PDF 714.83 Kb
22. Działka Nr 281/28Plik PDF 732.57 Kb
23. Działka Nr 281/29Plik PDF 712.21 Kb
24. Działka Nr 281/30Plik PDF 696.77 Kb
25. Działka Nr 281/31Plik PDF 702.14 Kb
26. Działka Nr 281/32Plik PDF 701.80 Kb
27. Działka Nr 281/33Plik PDF 708.26 Kb
28. Działka Nr 281/34Plik PDF 708.42 Kb
29. Działka Nr 281/35Plik PDF 715.08 Kb
30. Działka Nr 281/36Plik PDF 713.52 Kb
31. Działka Nr 281/37Plik PDF 714.56 Kb
32. Działka Nr 281/38Plik PDF 712.75 Kb
33. Działka Nr 281/39Plik PDF 713.36 Kb
34. Działka Nr 281/40Plik PDF 708.40 Kb
35. Działka Nr 281/41Plik PDF 718.96 Kb
36. Działka Nr 281/42Plik PDF 709.96 Kb
37. Działka Nr 281/43Plik PDF 704.61 Kb
38. Działka Nr 281/44Plik PDF 704.78 Kb
Autor: Seweryn Kulasa
Data: 2019-06-06 09:37:55
Udostępnił: Seweryn Kulasa
Data: 2019-06-06 09:37:47

Rejestr zmian

Ogłoszenie

Wójt Gminy Baligród
ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej
w miejscowości Bystre stanowiącej własność Gminy Baligród


Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Działka Nr 106/1Plik PDF 657.70 Kb
2. Działka Nr 237/35Plik PDF 721.72 Kb
3. Działka Nr 237/36Plik PDF 740.05 Kb
4. Działka Nr 237/37Plik PDF 715.12 Kb
5. Działka Nr 237/39Plik PDF 1.39 MB
6. Działka Nr 237/37Plik PDF 0.00
Autor: Seweryn Kulasa
Data: 2019-06-06 09:33:19
Udostępnił: Seweryn Kulasa
Data: 2019-06-06 09:33:18

Rejestr zmian

Ogłoszenie

Wójt Gminy Baligród
ogłasza piąty przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej
w miejscowości Baligród stanowiącej własność Gminy Baligród


Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Działka Nr 350/4Plik PDF 1.19 MB
Autor: Seweryn Kulasa
Data: 2019-06-06 09:28:23
Udostępnił: Seweryn Kulasa
Data: 2019-06-06 09:29:05
Modyfikował(a): Seweryn Kulasa
Data: 2019-06-06 09:31:04

Rejestr zmian

Ogłoszenie

Wójt Gminy Baligród ogłasza wysokość podstawowej kwoty dodatcji na rok 2019 dla przedszkola niepublicznego oraz odziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych


Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Przedzszkola niepublicznePlik PDF 193.47 Kb
2. Odziały przedszkolnePlik PDF 177.62 Kb
Autor: Seweryn Kulasa
Data: 2019-04-26 11:27:19
Udostępnił: Seweryn Kulasa
Data: 2019-04-26 11:46:47
Modyfikował(a): Seweryn Kulasa
Data: 2019-04-26 11:50:36

Rejestr zmian

Ogłoszenie - pierwszy przetarg ustny nieograniczony

Wójt Gminy Baligród

ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę części nieruchomości oznaczonej nr 170 położonej w miejscowości Nowosiółki stanowiącej własność Gminy Baligród na okres trzech lat


Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Ogłoszenie Plik PDF 489.29 Kb
Autor: Seweryn Kulasa
Data: 2019-04-02 08:39:48
Udostępnił: Seweryn Kulasa
Data: 2019-04-02 08:40:01
Modyfikował(a): Seweryn Kulasa
Data: 2019-04-02 08:41:37

Rejestr zmian

Ogłoszenie

Wójt Gminy Baligrod

Ogłasza piąty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
położonej w miejscowości Stężnica stanowiącej własność Gminy Baligród


Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Działka nr 281/4Plik PDF 703.44 Kb
2. Działka nr 281/5Plik PDF 687.28 Kb
3. Działka nr 281/6Plik PDF 702.89 Kb
4. Działka nr 281/7Plik PDF 713.36 Kb
5. Działka nr 281/9Plik PDF 725.73 Kb
6. Działka nr 281/10Plik PDF 714.63 Kb
7. Działka nr 281/11Plik PDF 714.64 Kb
8. Działka nr 281/12Plik PDF 711.91 Kb
9. Działka nr 281/13Plik PDF 717.67 Kb
10. Działka nr 281/14Plik PDF 713.35 Kb
11. Działka nr 281/15Plik PDF 715.10 Kb
12. Działka nr 281/16Plik PDF 712.48 Kb
13. Działka nr 281/17Plik PDF 714.56 Kb
14. Działka nr 281/18Plik PDF 726.24 Kb
15. Działka nr 281/19Plik PDF 723.02 Kb
16. Działka nr 281/20Plik PDF 722.76 Kb
17. Działka nr 281/21Plik PDF 726.68 Kb
18. Działka nr 281/22Plik PDF 724.71 Kb
19. Działka nr 281/23Plik PDF 723.94 Kb
20. Działka nr 281/24Plik PDF 724.00 Kb
21. Działka nr 281/26Plik PDF 719.27 Kb
22. Działka nr 281/28Plik PDF 729.49 Kb
23. Działka nr 281/29Plik PDF 710.40 Kb
24. Działka nr 281/30Plik PDF 699.97 Kb
25. Działka nr 281/31Plik PDF 699.34 Kb
26. Działka nr 281/32Plik PDF 702.90 Kb
27. Działka nr 281/33Plik PDF 714.11 Kb
28. Działka nr 281/34Plik PDF 707.06 Kb
29. Działka nr 281/35Plik PDF 713.08 Kb
30. Działka nr 281/36Plik PDF 713.36 Kb
31. Działka nr 281/37Plik PDF 712.67 Kb
32. Działka nr 281/38Plik PDF 714.99 Kb
33. Działka nr 281/39Plik PDF 714.09 Kb
34. Działka nr 281/40Plik PDF 707.44 Kb
35. Działka nr 281/41Plik PDF 721.49 Kb
36. Działka nr 281/42Plik PDF 710.24 Kb
37. Działka nr 281/43Plik PDF 704.65 Kb
38. Działka nr 281/44Plik PDF 703.51 Kb
39. Mapa StężnicaPlik PDF 385.62 Kb
40. Informacja o wyniku przeprowadzonych przetargówPlik PDF 9.01 MB
Autor: Seweryn Kulasa
Data: 2019-01-31 12:24:00
Udostępnił: Seweryn Kulasa
Data: 2019-01-31 12:25:00
Modyfikował(a): Seweryn Kulasa
Data: 2019-01-31 12:26:05

Rejestr zmian

Ogłoszenie

Wójt Gminy Baligród

ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Bystre stanowiącej własność Gminy Baligród


Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Nr działki 237/35Plik PDF 719.84 Kb
2. Nr działki 237/36Plik PDF 740.40 Kb
3. Nr działki 237/37Plik PDF 717.13 Kb
4. Nr działki 237/39Plik PDF 1.38 MB
5. Nr działki 106/1Plik PDF 659.43 Kb
6. Mapa BystrePlik PDF 343.54 Kb
7. Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetarguPlik PDF 1.42 MB
Autor: Seweryn Kulasa
Data: 2019-01-31 10:06:44
Udostępnił: Seweryn Kulasa
Data: 2019-01-31 10:17:12
Modyfikował(a): Seweryn Kulasa
Data: 2019-01-31 12:24:11

Rejestr zmian

Ogłoszenie

Wójt Gminy Baligrod

Ogłasza czwarty przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości
położonej w miejscowości Baligród stanowiącej własność Gminy Baligród


Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Działka nr 350/4Plik PDF 1.19 MB
2. Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetarguPlik PDF 239.51 Kb
Autor: Seweryn Kulasa
Data: 2019-01-31 08:50:52
Udostępnił: Seweryn Kulasa
Data: 2019-01-31 09:00:11
Modyfikował(a): Seweryn Kulasa
Data: 2019-01-31 09:00:57

Rejestr zmian

Ogłoszenie o III przetargu ofertowym na sprzedaż drewna wielkowymiarowego

Baligród, dnia 21 stycznia 2019 r.


 

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Baligród,

Plac Wolności 13, 38-606 Baligród

Tel. 0-13 46 84 077

 

ogłasza III przetarg ofertowy na sprzedaż drewna wielkowymiarowego w 2019 roku

 

1.    Przetarg dotyczy sprzedaży drewna wielkowymiarowego różnych klas jakości i grubości pochodzącego z lasu mienia gminnego Gminy Baligród położonego w miejscowości:

 

Zahoczewie

                                  

                                   Sosna (W_STANDARD) – w ilości około 380 m3

 

Cena wywoławcza wynosi:

                                        

                              za 1 m3 So (W_STANDARD) netto 220,00 zł

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne.

2.    Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

·         złożenie oferty w zamkniętej kopercie opatrzonej klauzulą „ Przetarg na drewno w Gminie Baligród” z podaniem oferowanej ceny netto do  29 stycznia 2019 r. do godz. 1100;

·         wpłata wadium w wysokości 3% wartości zakupu wyliczonej wg. ceny wywoławczej netto:

- sosna – 2508,00 zł za całość Zahoczewie

·         wadium należy wpłacić w kasie Urzędu Gminy w Baligrodzie lub przelewem na rachunek bankowy w PBS o/Lesko nr rachunku 55 8642 1012 2003 1205 0293 0002;

·         okazanie Komisji przetargowej dowodu wpłaty wadium;

·         zapoznanie się z przedmiotem sprzedaży.

3.    Otwarcie ofert i ogłoszenie wyników przetargu nastąpi dnia 29 stycznia 2019 r. o godz. 1110.


Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Ogłoszenie o przetarguPlik PDF 367.42 Kb
2. Formularz ofertowyPlik DOC 38.00 Kb
3. Regulamin 13.96 Kb
4. wzór umowy 15.40 Kb
Autor: Aleksandra Scelina
Data: 2019-01-21 08:59:37
Udostępnił: Aleksandra Scelina
Data: 2019-01-21 09:00:03
Modyfikował(a): Aleksandra Scelina
Data: 2019-01-21 09:19:48

Rejestr zmian

Obwieszczenia

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY BALIGRÓD


Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Obwieszczenie w spr. przystąpienia do sporządzenia MPZP o nazwie "Bystre nr 1/2018"Plik PDF 362.30 Kb
2. Obwieszczenie w spr. przystąpienia do sporządzenia MPZP o nazwie "Baligród nr 1/2018"Plik PDF 361.41 Kb
Autor: Barbara Gawlowska
Data: 2018-11-16 09:54:02
Udostępnił: Barbara Gawlowska
Data: 2018-11-16 09:56:50

Rejestr zmian

obwieszczenie

OBWIESZCZENIE WÓJTA O WYŁOŻENIU RAPORTU


Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. OBWIESZCZENIEPlik PDF 381.31 Kb
Autor: Barbara Gawlowska
Data: 2018-11-14 14:05:03
Udostępnił: Barbara Gawlowska
Data: 2018-11-14 14:05:36

Rejestr zmian

Ogłoszenie I przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Bystre

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Baligród 
ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Bystre, stanowiącej własność gminy Baligród.


Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Ogłoszenie o I przetargu Plik PDF 666.80 Kb
2. lista osób do I przetarguPlik PDF 265.50 Kb
Autor: Jolanta Zdebik
Data: 2018-09-12 00:00:00
Udostępnił: Jolanta Zdebik
Data: 2018-09-12 00:00:00
Modyfikował(a): Jolanta Zdebik
Data: 2018-09-12 08:42:47

Rejestr zmian

Zapytanie ofertowe - dostawa węgla eko - groszek

Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Zapytanie ofertowePlik PDF 328.37 Kb
2. Formularz ofertowyPlik PDF 208.70 Kb
3. Projekt umowyPlik DOC 32.00 Kb
4. Informacja o wyborze ofertyPlik PDF 241.97 Kb
Autor: Teresa Trześniowska
Data: 2018-09-10 12:46:32
Udostępnił: Jerzy Habowski
Data: 2018-09-10 12:47:02
Modyfikował(a): Jerzy Habowski
Data: 2018-09-18 14:31:58

Rejestr zmian

Ogłoszenie o przetragu ofertowym na sprzedaż drewna wielkowymairowego

Baligród, dnia 30 sierpnia 2018 r.


 

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Baligród,

Plac Wolności 13, 38-606 Baligród

Tel. 0-13 46 84 077

 

ogłasza IX przetarg ofertowy na sprzedaż drewna wielkowymiarowego w 2018 roku

 

1.    Przetarg dotyczy sprzedaży drewna wielkowymiarowego różnych klas jakości i grubości pochodzącego z lasu mienia gminnego Gminy Baligród położonego w miejscowości:

 

Żerdenka (skład w Nowosiółkach za rzeką)

                  Jodła (W_STANDARD) – w ilości około 155 m3

                           

 

Cena wywoławcza wynosi:

                    za 1 m3 Jd (W_STANDARD) netto 270,00 zł

                                            

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne.

2.    Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

·         złożenie oferty w zamkniętej kopercie opatrzonej klauzulą „ Przetarg na drewno w Gminie Baligród” z podaniem oferowanej ceny netto do  7 września 2018 r. do godz. 1100;

·         wpłata wadium w wysokości 3% wartości zakupu wyliczonej wg. ceny wywoławczej netto:

- jodła – 1255,50 zł za całość

·         wadium należy wpłacić w kasie Urzędu Gminy w Baligrodzie lub przelewem na rachunek bankowy w PBS o/Lesko nr rachunku 55 8642 1012 2003 1205 0293 0002;

·         okazanie Komisji przetargowej dowodu wpłaty wadium;

·         zapoznanie się z przedmiotem sprzedaży.

3.    Otwarcie ofert i ogłoszenie wyników przetargu nastąpi dnia 7 września 2018 r. o godz. 1110.


Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Ogłoszenie o przetarguPlik PDF 375.55 Kb
2. Formularz ofertowyPlik DOC 38.00 Kb
3. Regulamin sprzedaży 17.49 Kb
Autor: Aleksandra Scelina
Data: 2018-08-30 11:27:46
Udostępnił: Jerzy Habowski
Data: 2018-08-30 11:29:27
Modyfikował(a): Jerzy Habowski
Data: 2018-08-30 11:33:56

Rejestr zmian

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

OBWIESZCZENIE

MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

z dnia 20 sierpnia 2018 r.

w sprawie podziału województwa podkarpackiego na okręgi wyborcze, ich numerów, granic oraz liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych w wyborach do Sejmiku Województwa Podkarpackiego oraz siedziby Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Rzeszowie.


Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGOPlik PDF 308.38 Kb
Autor: Jerzy Habowski
Data: 2018-08-22 10:48:27
Udostępnił: Jerzy Habowski
Data: 2018-08-22 10:51:44
Modyfikował(a): Jerzy Habowski
Data: 2018-08-22 10:53:26

Rejestr zmian

Ogłoszenie trzeciego przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż działki 350/4 położonej w miejscowości Baligród

Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Ogłoszenie Plik PDF 1.22 MB
Autor: Jolanta Zdebik
Data: 2018-08-13 00:00:00
Udostępnił: Jolanta Zdebik
Data: 2018-08-13 00:00:00
Modyfikował(a): Jolanta Zdebik
Data: 2018-08-13 09:11:47

Rejestr zmian

Ogłoszenie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości BYSTRE

Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Ogłoszenie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki 237/39 położonej w miejscowości BystrePlik PDF 1.42 MB
2. Ogłoszenie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki 237/37 położonej w miejscowości BystrePlik PDF 731.95 Kb
3. Ogłoszenie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki 237/36 położonej w miejscowości BystrePlik PDF 759.90 Kb
4. Ogłoszenie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki 237/35 położonej w miejscowości BystrePlik PDF 741.35 Kb
5. Zdjęcia budynku świetlicyPlik PDF 281.04 Kb
6. Mapa działek do sprzedaży m.BystrePlik PDF 343.54 Kb
Autor: Jolanta Zdebik
Data: 2018-08-13 00:00:00
Udostępnił: Jolanta Zdebik
Data: 2018-08-13 09:14:12

Rejestr zmian

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie

Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. ObwieszczeniePlik PDF 570.59 Kb
Autor: Aleksandra Scelina
Data: 2018-08-09 09:41:00
Udostępnił: Jerzy Habowski
Data: 2018-08-09 09:42:00
Modyfikował(a): Jerzy Habowski
Data: 2018-09-03 09:43:52

Rejestr zmian

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BALIGRÓD z dnia 27 lipca 2018r.

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY BALIGRÓD

z dnia  27 lipca 2018r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia  Zmiany Nr  1/2017  Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Baligród


Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Obwieszczenie 14.02 Kb
Autor: Jerzy Habowski
Data: 2018-07-27 09:04:43
Udostępnił: Jerzy Habowski
Data: 2018-07-27 09:05:57
Modyfikował(a): Jerzy Habowski
Data: 2018-07-27 09:07:15

Rejestr zmian

Ogłoszenie o przetragu ofertowym na sprzedaż drewna wielkowymiarowego

                                                                                                                Baligród, 25.07.2018 r.

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Baligród,

Plac Wolności 13, 38-606 Baligród

Tel. 0-13 46 84 077

 

ogłasza VIII przetarg ofertowy na sprzedaż drewna wielkowymiarowego w 2018 roku

 

 1. Przetarg dotyczy sprzedaży drewna wielkowymiarowego różnych klas jakości i grubości pochodzącego z lasu mienia gminnego Gminy Baligród położonego w miejscowości:

Stężnica

                            Jodła (W_STANDARD) – w ilości około 225 m3

                            Buk (W_STANDARD) – w ilości około 12 m3

Cena wywoławcza wynosi:

                                             za 1 m3 Jd (W_STANDARD) netto 270,00 zł

                                             za 1 m3 Bk (W_STANDARD) netto 230,00 zł

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne.

 1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
 • złożenie oferty w zamkniętej kopercie opatrzonej klauzulą „ Przetarg na drewno w Gminie Baligród” z podaniem oferowanej ceny netto do  1 sierpnia 2018 r. do godz. 1100;
 • wpłata wadium w wysokości 3% wartości zakupu wyliczonej wg. ceny wywoławczej netto:

- jodła – 1822,50 zł za całość

- buk – 82,80 zł za całość

 • wadium należy wpłacić w kasie Urzędu Gminy w Baligrodzie lub przelewem na rachunek bankowy w PBS o/Lesko nr rachunku 55 8642 1012 2003 1205 0293 0002;
 • okazanie Komisji przetargowej dowodu wpłaty wadium;
 • zapoznanie się z przedmiotem sprzedaży.
 1. Otwarcie ofert i ogłoszenie wyników przetargu nastąpi dnia 1 sierpnia 2018 r. o godz. 1110.

Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. OgłoszeniePlik PDF 391.95 Kb
2. Formularz ofertowyPlik DOC 38.50 Kb
3. Regulamin 17.49 Kb
Autor: Aleksandra Scelina
Data: 2018-07-25 10:55:22
Udostępnił: Jerzy Habowski
Data: 2018-07-25 10:58:32
Modyfikował(a): Jerzy Habowski
Data: 2018-07-25 11:07:43

Rejestr zmian

Ogłoszenie o VII przetragu ofertowym na sprzedaż drewna wielkowymiarowego

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Baligród,

Plac Wolności 13, 38-606 Baligród

Tel. 0-13 46 84 077

ogłasza VII przetarg ofertowy na sprzedaż drewna wielkowymiarowego w 2018 roku

  Przetarg dotyczy sprzedaży drewna wielkowymiarowego różnych klas jakości i grubości pochodzącego z lasu mienia gminnego Gminy Baligród położonego w miejscowości:

 Roztoki Dolne

                           Jodła (W_STANDARD) – w ilości około 200 m3

 

Cena wywoławcza wynosi:

                       za 1 m3Jd(W_STANDARD netto 270,00zł


Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. OgłoszeniePlik PDF 376.73 Kb
2. Regulamin sprzedaży drewna 17.49 Kb
3. Formularz ofertowyPlik DOC 38.50 Kb
Autor: Jerzy Habowski
Data: 2018-07-10 11:34:14
Udostępnił: Jerzy Habowski
Data: 2018-07-10 11:37:05
Modyfikował(a): Jerzy Habowski
Data: 2018-07-10 11:40:22

Rejestr zmian

Ogłoszenie o VI przetragu ofertowym na sprzedaż drewna wielkowymiarowego

                                                            Baligród, dnia 29 czerwca 2018 r.


 

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Baligród,

Plac Wolności 13, 38-606 Baligród

Tel. 0-13 46 84 077

ogłasza VI przetarg ofertowy na sprzedaż drewna wielkowymiarowego w 2018 roku

 

1.    Przetarg dotyczy sprzedaży drewna wielkowymiarowego różnych klas jakości i grubości pochodzącego z lasu mienia gminnego Gminy Baligród położonego w miejscowości:

 

Roztoki Dolne

    Jodła (W_STANDARD) – w ilości około 200 m3

 

Cena wywoławcza wynosi:

    za 1 m3 Jd (W_STANDARD) netto 270,00 zł

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne.

2.    Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

·         złożenie oferty w zamkniętej kopercie opatrzonej klauzulą „ Przetarg na drewno w Gminie Baligród” z podaniem oferowanej ceny netto do  6 lipca 2018 r. do godz. 1100;

·         wpłata wadium w wysokości 3% wartości zakupu wyliczonej wg. ceny wywoławczej netto:

- jodła – 1620 zł za całość

·         wadium należy wpłacić w kasie Urzędu Gminy w Baligrodzie lub przelewem na rachunek bankowy w PBS o/Lesko nr rachunku 55 8642 1012 2003 1205 0293 0002;

·         okazanie Komisji przetargowej dowodu wpłaty wadium;

·         zapoznanie się z przedmiotem sprzedaży.

3.    Otwarcie ofert i ogłoszenie wyników przetargu nastąpi dnia 6 lipca 2018 r. o godz. 1110.


Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Ogłoszenie o przetraguPlik PDF 381.34 Kb
2. Formularz ofertowyPlik DOC 38.50 Kb
3. Regulamin 17.49 Kb
Autor: Aleksandra Scelina
Data: 2018-06-29 09:25:14
Udostępnił: Jerzy Habowski
Data: 2018-06-29 09:29:40
Modyfikował(a): Jerzy Habowski
Data: 2018-06-29 09:32:50

Rejestr zmian

Ogłoszenia

Ogłoszenia
Wójt Gminy Baligród
ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości Stężnica stanowiące własność gminy Baligród 

 


Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Działka Nr 281.4Plik PDF 708.69 Kb
2. Działka Nr 281.5Plik PDF 695.14 Kb
3. Działka Nr 281.6Plik PDF 708.99 Kb
4. Działka Nr 281.7Plik PDF 724.70 Kb
5. Działka Nr 281.9Plik PDF 732.29 Kb
6. Działka Nr 281.10Plik PDF 722.32 Kb
7. Działka Nr 281.11Plik PDF 718.83 Kb
8. Działka Nr 281.12Plik PDF 714.24 Kb
9. Działka Nr 281.13Plik PDF 721.54 Kb
10. Działka Nr 281.14Plik PDF 719.91 Kb
11. Działka Nr 281.15Plik PDF 719.45 Kb
12. Działka Nr 281.16Plik PDF 720.56 Kb
13. Działka Nr 281.17Plik PDF 720.71 Kb
14. Działka Nr 281.18Plik PDF 730.63 Kb
15. Działka Nr 281.19Plik PDF 732.27 Kb
16. Działka Nr 281.20Plik PDF 731.49 Kb
17. Działka Nr 281.21Plik PDF 731.68 Kb
18. Działka Nr 281.22Plik PDF 734.56 Kb
19. Działka Nr 281.23Plik PDF 730.92 Kb
20. Działka Nr 281.24Plik PDF 733.09 Kb
21. Działka Nr 281.26Plik PDF 725.50 Kb
22. Działka Nr 281.28Plik PDF 736.14 Kb
23. Działka Nr 281.29Plik PDF 719.90 Kb
24. Działka Nr 281.30Plik PDF 709.37 Kb
25. Działka Nr 281.31Plik PDF 709.11 Kb
26. Działka Nr 281.32Plik PDF 720.14 Kb
27. Działka Nr 281.33Plik PDF 730.86 Kb
28. Działka Nr 281.34Plik PDF 730.54 Kb
29. Działka Nr 281.35Plik PDF 733.06 Kb
30. Działka Nr 281.36Plik PDF 733.65 Kb
31. Działka Nr 281.37Plik PDF 733.48 Kb
32. Działka Nr 281.38Plik PDF 734.01 Kb
33. Działka Nr 281.39Plik PDF 734.71 Kb
34. Działka Nr 281.40Plik PDF 725.15 Kb
35. Działka Nr 281.41Plik PDF 740.50 Kb
36. Działka Nr 281.42Plik PDF 729.61 Kb
37. Działka Nr 281.43Plik PDF 724.42 Kb
38. Działka Nr 281.44Plik PDF 725.21 Kb
Autor: Jolanta Zdebik
Data: 2018-06-27 00:00:00
Udostępnił: Jolanta Zdebik
Data: 2018-06-27 07:51:27

Rejestr zmian

Ogłoszenie o przetargu ofertowym na sprzedaż drewna wielkowymiarowego

                                                        Baligród, dnia   20 czerwca 2018 r.

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Baligród,

Plac Wolności 13, 38-606 Baligród

Tel. 0-13 46 84 077

ogłasza V przetarg ofertowy na sprzedaż drewna wielkowymiarowego w 2018 roku

1.    Przetarg dotyczy sprzedaży drewna wielkowymiarowego różnych klas jakości i grubości pochodzącego z lasu mienia gminnego Gminy Baligród położonego w miejscowości:

Bystre (za przystankiem)

                            Jodła (W_STANDARD) – w ilości około 100 m3

Cena wywoławcza wynosi:

                              za 1 m3 Jd (W_STANDARD) netto 260,00 zł

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne.


2.    Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

·         złożenie oferty w zamkniętej kopercie opatrzonej klauzulą „ Przetarg na drewno w Gminie Baligród” z podaniem oferowanej ceny netto do  27 czerwca 2018 r. do godz. 1100;

·         wpłata wadium w wysokości 3% wartości zakupu wyliczonej wg. ceny wywoławczej netto:

- jodła – 780 zł za całość

·         wadium należy wpłacić w kasie Urzędu Gminy w Baligrodzie lub przelewem na rachunek bankowy w PBS o/Lesko nr rachunku 55 8642 1012 2003 1205 0293 0002;

·         okazanie Komisji przetargowej dowodu wpłaty wadium;

·         zapoznanie się z przedmiotem sprzedaży.

3.    Otwarcie ofert i ogłoszenie wyników przetargu nastąpi dnia 27 czerwca 2018 r. o godz. 1110.


Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Ogłoszenie o przetarguPlik PDF 373.56 Kb
2. Formularz ofertowyPlik DOC 38.00 Kb
3. Regulamin sprzedaży 17.49 Kb
Autor: Aleksandra Scelina
Data: 2018-06-20 13:49:30
Udostępnił: Jerzy Habowski
Data: 2018-06-20 13:50:56
Modyfikował(a): Jerzy Habowski
Data: 2018-06-20 13:58:35

Rejestr zmian

Ogłoszenie o przetargu ofertowym na sprzedaż drewna wielkowymiarowego

                                                           Baligród, dnia   8 czerwca 2018 r.


 

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Baligród,

Plac Wolności 13, 38-606 Baligród

Tel. 0-13 46 84 077

 

ogłasza IV przetarg ofertowy na sprzedaż drewna wielkowymiarowego w 2018 roku

 

1.    Przetarg dotyczy sprzedaży drewna wielkowymiarowego różnych klas jakości i grubości pochodzącego z lasu mienia gminnego Gminy Baligród położonego w miejscowości:

 

Bystre (za przystankiem)

                            Jodła (W_STANDARD) – w ilości około 100 m3

 

Cena wywoławcza wynosi:

                               za 1 m3 Jd (W_STANDARD) netto 270,00 zł

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne.

2.    Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

·         złożenie oferty w zamkniętej kopercie opatrzonej klauzulą „ Przetarg na drewno w Gminie Baligród” z podaniem oferowanej ceny netto do  15 czerwca 2018 r. do godz. 1100;

·         wpłata wadium w wysokości 3% wartości zakupu wyliczonej wg. ceny wywoławczej netto:

- jodła – 810,00 zł za całość

·         wadium należy wpłacić w kasie Urzędu Gminy w Baligrodzie lub przelewem na rachunek bankowy w PBS o/Lesko nr rachunku 55 8642 1012 2003 1205 0293 0002;

·         okazanie Komisji przetargowej dowodu wpłaty wadium;

·         zapoznanie się z przedmiotem sprzedaży.

3.    Otwarcie ofert i ogłoszenie wyników przetargu nastąpi dnia 15 czerwca 2018 r. o godz. 1110.


Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Ogłoszenie o przetarguPlik PDF 373.02 Kb
2. Formularz ofertowyPlik DOC 38.50 Kb
3. Regulamin 17.49 Kb
Autor: Aleksandra Scelina
Data: 2018-06-08 07:57:10
Udostępnił: Jerzy Habowski
Data: 2018-06-08 07:59:28
Modyfikował(a): Jerzy Habowski
Data: 2018-06-08 08:03:06

Rejestr zmian

Ogłoszenie

O G Ł O S Z E N I E
Wójt  Gminy  Baligród
ogłasza drugi przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej
w miejscowości Baligród stanowiącej własność Gminy Baligród


Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. OgłoszeniePlik PDF 1.21 MB
Autor: Jolanta Zdebik
Data: 2018-05-25 00:00:00
Udostępnił: Jolanta Zdebik
Data: 2018-05-25 09:00:35

Rejestr zmian

Ogłoszenie o wysokości podstawowej kwoty dotacji na 2018 rok.

Na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r.

o finansowaniu zadań oświatowych Wójt Gminy Baligród ogłasza

wysokość podstawowej kwoty dotacji na 2018 rok.


Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. OgłoszeniePlik PDF 175.28 Kb
Autor: Jerzy Habowski
Data: 2018-05-18 13:40:14
Udostępnił: Jerzy Habowski
Data: 2018-05-18 13:44:03
Modyfikował(a): Jerzy Habowski
Data: 2018-05-18 13:45:15

Rejestr zmian

Ogłoszenie o wysokości podstawowej kwoty dotacji na 2018 rok

Ogłoszenie o wysokości podstawowej kwoty dotacji dla przedszkola niepublicznego na 2018 rok


Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. OgłoszeniePlik PDF 185.04 Kb
Autor: Jerzy Habowski
Data: 2018-04-27 10:51:23
Udostępnił: Jerzy Habowski
Data: 2018-04-27 10:53:49
Modyfikował(a): Jerzy Habowski
Data: 2018-04-27 10:55:10

Rejestr zmian

Ogłoszenia

Ogłoszenie 
Wójt Gminy Baligród 
ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych
w miejscowości Stężnica stanowiących własność Gminy Baligród


Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Działka Nr 281-37Plik PDF 779.52 Kb
2. Działka Nr 281-38Plik PDF 778.76 Kb
3. Działka Nr 281-39Plik PDF 778.67 Kb
4. Działka Nr 281-40Plik PDF 773.96 Kb
5. Działka Nr 281-41Plik PDF 727.75 Kb
6. Działka Nr 281-42Plik PDF 775.01 Kb
7. Działka Nr 281-43Plik PDF 769.97 Kb
8. Działka Nr 281-44Plik PDF 769.13 Kb
Autor: Jolanta Zdebik
Data: 2018-04-03 00:00:00
Udostępnił: Jolanta Zdebik
Data: 2018-04-03 07:47:09

Rejestr zmian

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Baligród za 2017 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Baligród za 2017 r.


Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. AnalizaPlik PDF 1.10 MB
Autor: Aleksandra Scelina
Data: 2018-03-20 10:14:33
Udostępnił: Jerzy Habowski
Data: 2018-03-20 10:16:21
Modyfikował(a): Jerzy Habowski
Data: 2018-03-20 10:18:33

Rejestr zmian

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż autobusów szkolnych

WÓJT GMINY BALIGRÓD

OGŁASZA PISEMNY PRZETARG OFERTOWY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ

AUTOBUSÓW SZKOLNYCH AUTOSAN H9 ORAZ AUTOSAN H6


Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Ogłoszenie o przetarguPlik PDF 1.14 MB
2. ZałącznikiPlik RAR 31.42 Kb
3. ProtokółPlik PDF 250.77 Kb
Autor: Jerzy Habowski
Data: 2018-03-15 07:04:36
Udostępnił: Jerzy Habowski
Data: 2018-03-15 07:06:25
Modyfikował(a): Jerzy Habowski
Data: 2018-03-15 07:10:06

Rejestr zmian

Ogłoszenie

Ogłoszenie 
Wójt Gminy Baligród
ogłasza pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnej położonej w miejscowości Baligród 


Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. OgłoszeniePlik PDF 1.20 MB
Autor: Jolanta Zdebik
Data: 2018-02-01 00:00:00
Udostępnił: Jolanta Zdebik
Data: 2018-02-01 07:53:30

Rejestr zmian

Ogłoszenie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Stężnica

O G Ł O S Z E N I A 
Wójta Gminy Baligród 
o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości S T Ę Ż N I C A stanowiących własność gminy Baligród


Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Działka Nr 281.4Plik PDF 704.56 Kb
2. Działka Nr 281.5Plik PDF 686.62 Kb
3. Działka Nr 281.6Plik PDF 700.83 Kb
4. Działka Nr 281.7Plik PDF 713.90 Kb
5. Działka Nr 281.9Plik PDF 723.86 Kb
6. Działka Nr 281.10Plik PDF 719.88 Kb
7. Działka Nr 281.11Plik PDF 713.86 Kb
8. Działka Nr 281.12Plik PDF 710.62 Kb
9. Działka Nr 281.13Plik PDF 714.41 Kb
10. Działka Nr 281.14Plik PDF 717.57 Kb
11. Działka Nr 281.15Plik PDF 712.90 Kb
12. Działka Nr 281.16Plik PDF 713.51 Kb
13. Działka Nr 281.17Plik PDF 715.44 Kb
14. Działka Nr 281.18Plik PDF 724.43 Kb
15. Działka Nr 281.19Plik PDF 725.50 Kb
16. Działka Nr 281.20Plik PDF 727.49 Kb
17. Działka Nr 281.21Plik PDF 724.00 Kb
18. Działka Nr 281.22Plik PDF 727.95 Kb
19. Działka Nr 281.23Plik PDF 728.90 Kb
20. Działka Nr 281.24Plik PDF 726.74 Kb
21. Działka Nr 281.26Plik PDF 719.17 Kb
22. Działka Nr 281.28Plik PDF 735.80 Kb
23. Działka Nr 281.29Plik PDF 715.92 Kb
24. Działka Nr 281.30Plik PDF 702.89 Kb
25. Działka Nr 281.31Plik PDF 704.28 Kb
26. Działka Nr 281.32Plik PDF 706.26 Kb
27. Działka Nr 281.33Plik PDF 713.75 Kb
28. Działka Nr 281.34Plik PDF 714.25 Kb
29. Działka Nr 281.35Plik PDF 714.82 Kb
30. Działka Nr 281.36Plik PDF 715.09 Kb
31. Działka Nr 281.37Plik PDF 720.00 Kb
32. Działka Nr 281.38Plik PDF 716.17 Kb
33. Działka Nr 281.39Plik PDF 716.49 Kb
34. Działka Nr 281.40Plik PDF 712.17 Kb
35. Działka Nr 281.41Plik PDF 726.00 Kb
36. Działka Nr 281.42Plik PDF 716.48 Kb
37. Działka Nr 281.43Plik PDF 712.15 Kb
38. Działka Nr 281.44Plik PDF 709.24 Kb
Autor: Jolanta Zdebik
Data: 2017-12-28 00:00:00
Udostępnił: Jolanta Zdebik
Data: 2017-12-28 00:00:00
Modyfikował(a): Jolanta Zdebik
Data: 2017-12-28 08:33:52

Rejestr zmian

Ogłoszenie o przetargu ofertowym na sprzedaż drewna wielkowymiarowego

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Baligród,

Plac Wolności 13, 38-606 Baligród

Tel. 0-13 46 84 077

ogłasza VIII przetarg ofertowy na sprzedaż drewna wielkowymiarowego w 2017 roku

 1. Przetarg dotyczy sprzedaży drewna wielkowymiarowego różnych klas jakości i grubości pochodzącego z lasu mienia gminnego Gminy Baligród położonego w miejscowości:

ROZTOKI DOLNE

                                   Jodła (W_STANDARD) – w ilości około 200 m3

             

Cena wywoławcza wynosi:

                                         za 1 m3 Jd (W_STANDARD) netto 280,00 zł


Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. OgłoszeniePlik PDF 382.38 Kb
2. Formularz ofertowyPlik DOC 38.00 Kb
3. Regulamin sprzedaży 17.49 Kb
Autor: Jerzy Habowski
Data: 2017-12-27 13:36:26
Udostępnił: Jerzy Habowski
Data: 2017-12-27 13:38:25
Modyfikował(a): Jerzy Habowski
Data: 2017-12-27 13:43:12

Rejestr zmian

Ogłoszenia

Ogłoszenia 
Wójta Gminy Baligród 
w sprawie ogłoszenie siódmego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Mchawa, stanowiącej własność gminy Baligród 


Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Działka Nr 417Plik PDF 642.21 Kb
2. Działka Nr 459Plik PDF 613.19 Kb
3. informacjaPlik PDF 289.92 Kb
Autor: Jolanta Zdebik
Data: 2017-12-18 00:00:00
Udostępnił: Jolanta Zdebik
Data: 2017-12-18 08:49:41

Rejestr zmian

ogłoszenia

Ogłoszenia 
Wójta Gminy Baligród
w sprawie ogłoszenia siódmego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w  miejscowosci Bystre stanowiacych własność gminy Baligród 


Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Działka Nr 237.35Plik PDF 679.18 Kb
2. Działka Nr 237.36Plik PDF 685.18 Kb
3. Działka Nr 237.37Plik PDF 670.94 Kb
4. Działka Nr 237.41Plik PDF 752.48 Kb
5. Działka Nr 237.42Plik PDF 666.96 Kb
6. Działka Nr 237.57Plik PDF 674.84 Kb
7. Działka Nr 237.39 zabudowana świetlico-recepcjąPlik PDF 1.32 MB
8. Działka Nr 237.51 zabudowana domkiem letniskowym Nr 8Plik PDF 1.19 MB
9. Mapa BystrePlik PDF 739.91 Kb
10. Zdjęcia domku letniskowego Nr 8Plik DOC 4.96 MB
11. Zdjęcia świetlico-recepcjiPlik DOC 12.76 MB
12. InformacjaPlik PDF 356.88 Kb
13. Informacja Plik PDF 327.29 Kb
14. Informacja Plik PDF 397.03 Kb
15. Informacja Plik PDF 325.85 Kb
Autor: Jacek Hryców
Data: 2017-12-18 00:00:00
Udostępnił: Jolanta Zdebik
Data: 2017-12-18 08:52:02

Rejestr zmian

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

IX.6220.3.2017


ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania administracyjnego

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2016, poz. 23 z późn. zm.), art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2006 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017r., poz. 1405 z późn. zm.) zawiadamiam strony, iż
zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji pn.:


 
„Eksploatacja kruszywa naturalnego ze złoża piaskowców istebniańskich „Rabe” udokumentowanego w kategorii C1


Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. ZawiadomieniePlik PDF 218.71 Kb
Autor: Aleksandra Scelina
Data: 2017-11-16 10:48:24
Udostępnił: Jerzy Habowski
Data: 2017-11-16 10:50:42
Modyfikował(a): Jerzy Habowski
Data: 2017-11-16 10:54:54

Rejestr zmian

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż autobusów szkolnych

WÓJT GMINY BALIGRÓD

OGŁASZA PISEMNY PRZETARG OFERTOWY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ

AUTOBUSÓW SZKOLNYCH AUTOSAN H9 ORAZ AUTOSAN H6


Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Ogłoszenie o przetarguPlik PDF 1.14 MB
2. Formularz ofertowy H6Plik DOC 42.50 Kb
3. Formularz ofertowy H9Plik DOC 42.50 Kb
4. Wzór umowyPlik DOC 46.50 Kb
5. ProtokółPlik PDF 218.32 Kb
Autor: Jerzy Habowski
Data: 2017-11-14 09:45:36
Udostępnił: Jerzy Habowski
Data: 2017-11-14 09:46:32
Modyfikował(a): Jerzy Habowski
Data: 2017-11-14 09:50:49

Rejestr zmian

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż autobusów szkolnych

WÓJT GMINY BALIGRÓD

OGŁASZA PISEMNY PRZETARG OFERTOWY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ

AUTOBUSÓW SZKOLNYCH AUTOSAN H9 ORAZ AUTOSAN H6


Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Ogłoszenie o zamówieniuPlik PDF 1.14 MB
2. Formularz ofertowy H-6Plik DOC 42.50 Kb
3. Formularz ofertowy H-9Plik DOC 42.50 Kb
4. Wzór umowyPlik DOC 46.50 Kb
5. ProtokółPlik PDF 183.24 Kb
Autor: Jerzy Habowski
Data: 2017-11-03 10:59:16
Udostępnił: Jerzy Habowski
Data: 2017-11-03 11:00:19
Modyfikował(a): Jerzy Habowski
Data: 2017-11-03 11:08:02

Rejestr zmian

Ogłoszenie

Ogłoszenie 
Wójta Gminy Baligród
w sprawie ogłoszenia szóstego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości MCHAWA, stanowiącej własność gminy Baligród 


Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Działka Nr 417Plik PDF 647.41 Kb
2. Działka Nr 459Plik PDF 618.66 Kb
Autor: Jolanta Zdebik
Data: 2017-09-14 00:00:00
Udostępnił: Jolanta Zdebik
Data: 2017-09-14 07:56:59

Rejestr zmian

Ogłoszenie

Ogłoszenie 
Wójta Gminy Baligród 
w sprawie ogłoszenia szóstego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości BYSTRE, stanowiącej własność gminy Baligród.


Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Działka Nr 237.35Plik PDF 684.77 Kb
2. Działka Nr 237.36Plik PDF 695.87 Kb
3. Działka Nr 237.37Plik PDF 673.69 Kb
4. Działka Nr 237.38Plik PDF 770.56 Kb
5. Działka Nr 237.41Plik PDF 760.68 Kb
6. Działka Nr 237.42Plik PDF 671.12 Kb
7. Działka Nr 237.57Plik PDF 681.17 Kb
8. Działka Nr 237.39 zabudowana budynkiem świetlico-recepcjąPlik PDF 1.33 MB
9. Działka Nr 237.45 zabudowana budynkiem letniskowym Nr 1Plik PDF 1.26 MB
10. Działka Nr 237.51 zabudowana budynkiem letniskowym Nr 8Plik PDF 1.19 MB
11. MapaPlik PDF 393.80 Kb
12. Mapa 1Plik PDF 320.12 Kb
13. Zdjęcia domku letniskowego Nr 1Plik DOC 8.32 MB
14. Zdjęcia domku letniskowego Nr 8Plik DOC 5.57 MB
15. Zdjęcia świetlico - recepcji Plik DOC 12.76 MB
16. informacjaPlik PDF 392.79 Kb
17. InformacjaPlik PDF 433.19 Kb
Autor: Jolanta Zdebik
Data: 2017-09-14 00:00:00
Udostępnił: Jolanta Zdebik
Data: 2017-09-14 08:11:36

Rejestr zmian

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż autobusów szkolnych

WÓJT GMINY BALIGRÓD

OGŁASZA PISEMNY PRZETARG OFERTOWY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ

AUTOBUSÓW SZKOLNYCH AUTOSAN H9 ORAZ AUTOSAN H6


Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Ogłoszenie o przetarguPlik PDF 1.12 MB
2. Formularz ofertowy H-6Plik DOC 42.50 Kb
3. Formularz ofertowy H-9Plik DOC 42.50 Kb
4. Wzór umowyPlik DOC 46.50 Kb
5. ProtokółPlik PDF 223.08 Kb
Autor: Jerzy Habowski
Data: 2017-09-01 12:21:37
Udostępnił: Jerzy Habowski
Data: 2017-09-01 12:23:24
Modyfikował(a): Jerzy Habowski
Data: 2017-09-01 12:28:50

Rejestr zmian

Wykonanie wyceny nieruchomości stanowiącej własność Gminy Baligród

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

(ROZEZNANIE CENOWE)

Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie wyceny nieruchomości stanowiącej własność Gminy Baligród” .


Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Zaproszenie do złożenia ofertyPlik PDF 559.66 Kb
2. Uchwała Rady Gminy BaligródPlik PDF 1.77 MB
3. Załącznik do uchwałyPlik PDF 546.45 Kb
Autor: Jerzy Habowski
Data: 2017-08-29 07:42:51
Udostępnił: Jerzy Habowski
Data: 2017-08-29 07:44:34
Modyfikował(a): Jerzy Habowski
Data: 2017-08-29 07:50:31

Rejestr zmian

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż autobusów szkolnych

WÓJT GMINY BALIGRÓD

OGŁASZA PISEMNY PRZETARG OFERTOWY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ

AUTOBUSÓW SZKOLNYCH AUTOSAN H9 ORAZ AUTOSAN H6


Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Ogłoszenie o przetarguPlik PDF 1.13 MB
2. Formularz ofertowy H6Plik DOC 42.50 Kb
3. Formularz ofertowy H9Plik DOC 42.50 Kb
4. Wzór umowy sprzedażyPlik DOC 46.00 Kb
5. ProtokółPlik PDF 175.65 Kb
Autor: Jerzy Habowski
Data: 2017-07-25 12:20:31
Udostępnił: Jerzy Habowski
Data: 2017-07-25 12:21:23
Modyfikował(a): Jerzy Habowski
Data: 2017-07-25 12:25:21

Rejestr zmian

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż autobusów szkolnych

WÓJT GMINY BALIGRÓD

OGŁASZA PISEMNY PRZETARG OFERTOWY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ

AUTOBUSÓW SZKOLNYCH AUTOSAN H9 ORAZ AUTOSAN H6


Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Ogłoszenie o przetarguPlik PDF 1.11 MB
2. Formularz ofertowy H6Plik DOC 42.50 Kb
3. Formularz ofertowy H9Plik DOC 42.50 Kb
4. Projekt umowyPlik DOC 46.00 Kb
5. Protokół z otwarcia ofertPlik PDF 202.93 Kb
Autor: Jerzy Habowski
Data: 2017-07-14 10:59:36
Udostępnił: Jerzy Habowski
Data: 2017-07-17 07:01:00
Modyfikował(a): Jerzy Habowski
Data: 2017-07-17 07:09:36

Rejestr zmian

Ogłoszenieo wydaniu decyzji

DECYZJA

zezwalająca na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Na podstawie art. 104 § 1, art. 107 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 t. j.) art. 7 ust.1 pkt 2 i ust.6 oraz art. 9 ust.1, 1aa, 1b i 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U.  z 2016 r. poz. 215 t. j.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 05.06.2017 r . WC SERWIS Sp. z o.o. Spółka Komandytowa ul. Szybowa 2, 41-808 Zabrze w sprawie o wydanie zezwolenia na świadczenie usług  w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu gminy Baligród,

Wójt Gminy Baligród

zezwala firmie WC SERWIS Sp. z o.o. Spółka Komandytowa ul. Szybowa 2, 41-808 Zabrze, NIP 6482730408 zwanej dalej „Przedsiębiorcą” na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych


Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Decyzja Plik PDF 1.39 MB
Autor: Aleksandra Scelina
Data: 2017-07-03 08:49:11
Udostępnił: Jerzy Habowski
Data: 2017-07-03 08:51:23
Modyfikował(a): Jerzy Habowski
Data: 2017-07-03 08:57:52

Rejestr zmian

Ogłoszenia

Ogłoszenie
Wójta Gminy Baligród
w sprawie przeprowadzenia piątego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości MCHAWA , stanowiącej własność gminy Baligród


Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Ogłoszenie działka Nr 417 Plik PDF 637.88 Kb
2. Ogłoszenie działka Nr 459Plik PDF 2.30 MB
Autor: Jolanta Zdebik
Data: 2017-06-26 00:00:00
Udostępnił: Jolanta Zdebik
Data: 2017-06-26 08:24:23

Rejestr zmian

Ogłoszenia

Ogłoszenie
Wójta Gminy Baligród
w sprawie przeprowadzenia piątego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości BYSTRE , stanowiącej własność gminy Baligród


Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Działka Nr 237/35Plik PDF 673.04 Kb
2. Działka Nr 237/36Plik PDF 687.99 Kb
3. Działka Nr 237/37Plik PDF 666.44 Kb
4. Działka Nr 237/38Plik PDF 758.58 Kb
5. Działka Nr 237/41Plik PDF 752.57 Kb
6. Działka Nr 237/42Plik PDF 667.98 Kb
7. Działka Nr 237/57Plik PDF 679.46 Kb
8. Działka Nr 237/39 zabudowana budynkiem świetlico-recepcji Plik PDF 1.31 MB
9. Działka Nr 237/45 zabudowana domkiem letniskowym Nr 1 Plik PDF 1.25 MB
10. Działka Nr 237/51 zabudowana domkiem letniskowym Nr 8 Plik PDF 1.19 MB
11. Mapa Plik PDF 393.80 Kb
12. Mapa1Plik PDF 320.12 Kb
13. Zdjęcia domku letniskowego Nr 1 Plik DOC 8.32 MB
14. Zdjęcia domku letniskowego Nr 8 Plik DOC 5.57 MB
15. Zdjęcia świetlico-recepcjiPlik DOC 12.76 MB
Autor: Jolanta Zdebik
Data: 2017-06-26 00:00:00
Udostępnił: Jolanta Zdebik
Data: 2017-06-26 08:39:09

Rejestr zmian

Ogłoszenie o przetargu ofertowym na sprzedaż drewna wielkowymiarowego

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Baligród,

Plac Wolności 13, 38-606 Baligród

Tel. 0-13 46 84 077

 

ogłasza V przetarg ofertowy na sprzedaż drewna wielkowymiarowego w 2017 roku

Przetarg dotyczy sprzedaży drewna wielkowymiarowego różnych klas jakości i grubości pochodzącego z lasu mienia gminnego Gminy Baligród położonego w miejscowości:

 

BYSTRE (za przystankiem PKS)

                            Jodła (W_STANDARD) – w ilości 125 m3

                            Modrzew (W_STANDARD) – w ilości 23m3

ROZTOKI DOLNE

                                   Jodła (W_STANDARD) – w ilości około 300 m3

ZAHOCZEWIE

                                   Buk (W_STANDARD) – w ilości około 60 m3                 

 

Cena wywoławcza wynosi:

Bystre

                                         za 1 m3 Jd (W_STANDARD) netto 250,00 zł

                                         za 1 m3 Md (W_STANDARD) netto 250,00 zł

Roztoki Dolne

                                         za 1 m3 Jd (W_STANDARD) netto 270,00 zł

Zahoczewie

                                               za 1 m3 Bk (W_STANDARD) netto 190,00 zł      


Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Ogłoszenie o przetarguPlik PDF 438.48 Kb
2. Formularz ofertowyPlik DOC 41.00 Kb
3. Regulamin 17.49 Kb
Autor: Aleksandra Scelina
Data: 2017-06-20 14:21:04
Udostępnił: Jerzy Habowski
Data: 2017-06-20 14:22:08
Modyfikował(a): Jerzy Habowski
Data: 2017-06-20 14:24:54

Rejestr zmian

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BALIGRÓD

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY BALIGRÓD

z dnia 4 kwietnia 2017 roku

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, o nazwie "STĘŻNICA 1/2015"


Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. ObwieszczeniePlik PDF 847.60 Kb
2. Projekt uchwały 43.12 Kb
3. ZałącznikPlik PDF 1.03 MB
Autor: Jerzy Habowski
Data: 2017-04-04 07:00:35
Udostępnił: Jerzy Habowski
Data: 2017-04-04 07:03:05
Modyfikował(a): Jerzy Habowski
Data: 2017-04-04 07:14:45

Rejestr zmian

Zawiadomienie o wyborze oferty

Zamawiający:

Gmina Baligród
ul. Plac Wolności 13,
38-606 Baligród

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

Dotyczy:

postępowania o udzielenie zamówienia, którego wartość nie przekracza 30 000 euro „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Baligród”

 

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zamawiający informuje, że postępowanie na wybór Wykonawcy w ramach zamówienia pn.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Baligród”

 

zostało rozstrzygnięte.

 

Zamawiający wybrał najkorzystniejszą ofertę na podstawie kryterium oceny ofert opisie przedmiotu zamówienia, tj. cena oferty – waga 100%, złożoną przez:

 

Przedsiębiorstwo Usługowo – Budowlane T – tel,

Tomasz Wieczorek, ul. Podgórze 20/2, 43-300 Bielsko – Biała


Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Zawiadomienie o wyborze ofertyPlik PDF 499.52 Kb
Autor: Aleksandra Scelina
Data: 2017-04-03 08:04:00
Udostępnił: Jerzy Habowski
Data: 2017-04-03 08:05:00
Modyfikował(a): Jerzy Habowski
Data: 2017-06-23 08:07:39

Rejestr zmian

Zapytanie ofertowe dotyczące usuwania azbestu z terenu Gminy Baligród w 2017 r.

Zapytanie ofertowe

dotyczy: usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu

Gminy Baligród

ZAMAWIAJĄCY

Gmina Baligród

Plac Wolności 13

38-606 Baligród

NIP: 688 12 44 773

Szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych

II.OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na usuwaniu i unieszkodliwianiu odpadów zawierających azbest zalegających na posesjach na terenie Gminy Baligród w ramach realizacji zadania: „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Baligród”.
 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

a. zabezpieczenie odpadów zgodnie z przepisami (pakowanie),

b. przygotowanie do transportu i załadunek,

c. uporządkowanie miejsca wykonania usługi z odpadów w sposób uniemożliwiający ich emisję do środowiska,

d. transport odebranych odpadów,

e.1m² płyt waży 15 kg

f. przekazanie odpadów na składowisko posiadające odpowiednie zezwolenie na unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych


Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Zapytanie ofertowePlik PDF 853.66 Kb
2. Formularz ofertowy 15.02 Kb
Autor: Aleksandra Scelina
Data: 2017-03-15 14:15:00
Udostępnił: Jerzy Habowski
Data: 2017-03-15 14:18:00
Modyfikował(a): Jerzy Habowski
Data: 2017-06-28 14:25:29

Rejestr zmian

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY (ROZEZNANIE CENOWE)

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

(ROZEZNANIE CENOWE)

Zamawiający: Gmina Baligród ul. plac Wolności 13, 38-606 Baligród

W celu ustalenia kwoty niezbędnej do wyszacowania wartości zamówienia zwracamy się    z prośbą o złożenie oferty cenowej umożliwiającej oszacowanie wartości zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi wojewódzkiej NR 839 Lesko – Baligród – Cisna, polegającej na budowie chodników w miejscowości Nowosiółki i Baligród.


Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Zaproszenie do złożenia ofertyPlik PDF 822.95 Kb
2. Załącznik nr 1Plik PDF 2.75 MB
3. Załącznik nr 2Plik PDF 2.73 MB
4. Załącznik nr 3Plik PDF 2.94 MB
Autor: Jerzy Habowski
Data: 2017-03-13 11:14:00
Udostępnił: Jerzy Habowski
Data: 2017-03-13 11:17:16
Modyfikował(a): Jerzy Habowski
Data: 2017-03-13 11:22:46

Rejestr zmian

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi

ANALIZA STANU GOSPODARKI

ODPADAMI KOMUNALNYMI

NA TERENIE GMINY BALIGRÓD ZA 2016 ROK


Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Analiza stanu gospodarki odpadamiPlik PDF 1.10 MB
Autor: Jerzy Habowski
Data: 2017-03-07 09:21:33
Udostępnił: Jerzy Habowski
Data: 2017-03-07 09:23:29
Modyfikował(a): Jerzy Habowski
Data: 2017-03-07 09:25:08

Rejestr zmian

Przetarg ofertowy na sprzedaż drewna wielkowymiarowego

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Baligród,

Plac Wolności 13, 38-606 Baligród

Tel. 0-13 46 84 077

 

ogłasza II przetarg ofertowy na sprzedaż drewna wielkowymiarowego w 2017 roku

Przetarg dotyczy sprzedaży drewna wielkowymiarowego różnych klas jakości i grubości pochodzącego z lasu mienia gminnego Gminy Baligród położonego w miejscowości:

 

STĘŻNICA

                            Sosna (W_STANDARD) – w ilości 280 m3

 

Cena wywoławcza wynosi:

                                             za 1 m3 So (W_STANDARD) netto 175,00 zł


Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Ogłoszenie o przetarguPlik PDF 366.83 Kb
2. Formularz ofertowyPlik DOC 38.00 Kb
3. Regulamin 17.49 Kb
Autor: Aleksandra Scelina
Data: 2017-02-13 14:35:22
Udostępnił: Jerzy Habowski
Data: 2017-02-13 14:37:20
Modyfikował(a): Jerzy Habowski
Data: 2017-02-13 14:40:03

Rejestr zmian

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Baligród ogłasza czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Mchawa stanowiącej własność gminy Baligród


Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Ogłoszenie działka Nr 417Plik PDF 642.81 Kb
2. Ogłoszenie działka Nr 459Plik PDF 618.48 Kb
Autor: Jolanta Zdebik
Data: 2017-02-10 00:00:00
Udostępnił: Jolanta Zdebik
Data: 2017-02-10 07:48:24

Rejestr zmian

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE 

Wójt Gminy Baligród ogłasza czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Bystre stanowiącej własność gminy Baligród


Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Ogłoszenie działka Nr 237/35Plik PDF 681.63 Kb
2. Ogłoszenie działka Nr 237/36Plik PDF 692.22 Kb
3. Ogłoszenie działka Nr 237/37Plik PDF 679.86 Kb
4. Ogłoszenie działka Nr 237/38Plik PDF 770.26 Kb
5. Ogłoszenie działka Nr 237/39Plik PDF 1.33 MB
6. Ogłoszenie działka Nr 237/41Plik PDF 762.32 Kb
7. Ogłoszenie działka Nr 237/42Plik PDF 672.95 Kb
8. Ogłoszenie działka Nr 237/45Plik PDF 1.26 MB
9. Ogłoszenie działka Nr 237/51Plik PDF 1.20 MB
10. Ogłoszenie działka Nr 237/57Plik PDF 680.99 Kb
11. Mapa BystrePlik PDF 393.80 Kb
12. Mapa Bystre 1Plik PDF 320.12 Kb
13. Zdjęcia domek nr 1Plik DOC 8.32 MB
14. Zdjęcia domek nr 8Plik DOC 5.57 MB
15. Zdjęcia świetlico-recepcjaPlik DOC 12.76 MB
Autor: Jolanta Zdebik
Data: 2017-02-10 00:00:00
Udostępnił: Jolanta Zdebik
Data: 2017-02-10 07:55:16

Rejestr zmian

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE 

Wójt Gminy Baligród ogłasza czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Baligród stanowiącej własność gminy Baligród


Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Ogłoszenie działka Nr 993/4Plik PDF 615.62 Kb
2. InformacjaPlik PDF 285.37 Kb
Autor: Jolanta Zdebik
Data: 2017-02-10 00:00:00
Udostępnił: Jolanta Zdebik
Data: 2017-02-10 07:52:43

Rejestr zmian

Ogłoszenie o przetargu ofertowym na sprzedaż drewna

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Baligród,

Plac Wolności 13, 38-606 Baligród,

ogłasza I przetarg ofertowy na sprzedaż drewna wielkowymiarowego w 2017 roku

Przetarg dotyczy sprzedaży drewna wielkowymiarowego różnych klas jakości i grubości pochodzącego z lasu mienia gminnego Gminy Baligród położonego w miejscowości:

 

STĘŻNICA

                            Sosna (W_STANDARD) – w ilości 280 m3

Cena wywoławcza wynosi:

                            za 1 m3 So (W_STANDARD) netto 180,00 zł

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne.


Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Formularz ofertowyPlik DOC 38.00 Kb
2. Regulamin sprzedaży 17.49 Kb
3. Ogłoszenie o przetarguPlik PDF 371.05 Kb
Autor: Aleksandra Scelina
Data: 2017-01-26 13:03:25
Udostępnił: Jerzy Habowski
Data: 2017-01-26 13:05:56
Modyfikował(a): Jerzy Habowski
Data: 2017-01-26 13:16:15

Rejestr zmian

Ogłoszenie o przetargu ofertowym na sprzedaż drewna

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Baligród,

Plac Wolności 13, 38-606 Baligród

Tel. 0-13 46 84 077

 

ogłasza IX przetarg ofertowy na sprzedaż drewna wielkowymiarowego w 2016 roku

Przetarg dotyczy sprzedaży drewna wielkowymiarowego różnych klas jakości i grubości pochodzącego z lasu mienia gminnego Gminy Baligród położonego w miejscowości:

STĘŻNICA

                            Sosna (W_STANDARD) – w ilości 337,23 m3

Cena wywoławcza wynosi:

                              za 1 m3 So (W_STANDARD) netto 200,00 zł


Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. OgłoszeniePlik PDF 370.00 Kb
2. Formularz ofertowyPlik DOC 38.00 Kb
3. Regulamin sprzedaży 17.49 Kb
Autor: Aleksandra Scelina
Data: 2017-01-02 07:17:07
Udostępnił: Jerzy Habowski
Data: 2017-01-02 07:25:45
Modyfikował(a): Jerzy Habowski
Data: 2017-01-02 07:34:01

Rejestr zmian

Ogłoszenie o przetargu ofertowym na sprzedaż drewna

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Baligród,

Plac Wolności 13, 38-606 Baligród

Tel. 0-13 46 84 077

ogłasza VIII przetarg ofertowy na sprzedaż drewna wielkowymiarowego w 2016 roku

Przetarg dotyczy sprzedaży drewna wielkowymiarowego różnych klas jakości i grubości pochodzącego z lasu mienia gminnego Gminy Baligród położonego w miejscowości:

 Zahoczewie

Jodła (W_STANDARD)  -   w ilości około 420 m3

Stężnica

                            Jodła (W_STANDARD)  - w ilości  około 150 m3

                             Buk (W_STANDARD) – w ilości około 35 m3

                             Sosna (W_STANDARD) – w ilości około 335 m3

                              Modrzew (W_STANDARD) – w ilości około 5 m3

Cena wywoławcza wynosi: za 1 m3 Jd (W_STANDARD)  netto  285,00 zł

                                                 za 1 m3 Bk (W-STANDARD)  netto 190,00  zł

                                                 za 1 m3 So (W_STANDARD)  netto 220,00 zł

                                                 za 1 m3 Md (W_STANDARD) netto 260,00 zł


Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. OgłoszeniePlik PDF 441.47 Kb
2. Formularz ofertowyPlik DOC 41.00 Kb
3. Regulamin 17.49 Kb
Autor: Aleksandra Scelina
Data: 2016-12-23 11:25:58
Udostępnił: Jerzy Habowski
Data: 2016-12-23 11:27:38
Modyfikował(a): Jerzy Habowski
Data: 2016-12-23 11:30:59

Rejestr zmian

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż drewna wielkowymiarowego

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Baligród,

Plac Wolności 13, 38-606 Baligród

Tel. 0-13 46 84 077

ogłasza VII przetarg ofertowy na sprzedaż drewna wielkowymiarowego w 2016 roku

Przetarg dotyczy sprzedaży drewna wielkowymiarowego różnych klas jakości i grubości pochodzącego z lasu mienia gminnego Gminy Baligród położonego w miejscowości:

STĘŻNICA

                            Sosna (W_STANDARD) – w ilości 162,14 m3

Cena wywoławcza wynosi:

                             za 1 m3 So (W_STANDARD) netto 240,00 z


Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Ogłoszenie o przetarguPlik PDF 372.76 Kb
2. Formularz ofertowyPlik DOC 37.50 Kb
3. Regulamin 17.49 Kb
Autor: Jerzy Habowski
Data: 2016-12-16 13:12:12
Udostępnił: Jerzy Habowski
Data: 2016-12-16 13:14:49
Modyfikował(a): Jerzy Habowski
Data: 2016-12-16 13:18:30

Rejestr zmian

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż drewna wielkowymiarowego

 

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Baligród,

Plac Wolności 13, 38-606 Baligród

Tel. 0-13 46 84 077

 

ogłasza VI przetarg ofertowy na sprzedaż drewna wielkowymiarowego w 2016 roku

Przetarg dotyczy sprzedaży drewna wielkowymiarowego różnych klas jakości i grubości pochodzącego z lasu mienia gminnego Gminy Baligród położonego w miejscowości:

 

ZAHOCZEWIE

Buk (W_STANDARD)     -   w ilości 25,04 m3

ROZTOKI DOLNE

                            Jodła (W_STANDARD)  - w ilości 259,30 m3

STĘŻNICA

                            Sosna (W_STANDARD) – w ilości 162,14 m3

                            Modrzew (W_STANDARD) – w ilości 28,64 m3

                            Buk (W_STANDARD) – w ilości 9,37 m3


Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. OgłoszeniePlik PDF 439.10 Kb
2. Formularz ofertowyPlik DOC 40.50 Kb
3. Regulamin sprzedaży drewna 17.49 Kb
4. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej ofertyPlik PDF 361.94 Kb
Autor: Jerzy Habowski
Data: 2016-12-09 14:04:11
Udostępnił: Jerzy Habowski
Data: 2016-12-09 14:08:11
Modyfikował(a): Jerzy Habowski
Data: 2016-12-09 14:17:58

Rejestr zmian

Dowóz Uczestników do Środowiskowego Domu Samopomocy

Zapytanie ofertowe

Środowiskowy Dom Samopomocy w Gminie Baligród w miejscowości Nowosiółki zwany dalej Zamawiającym, zaprasza do składania ofert na:

„Dowóz Uczestników do Środowiskowego Domu Samopomocy”


Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Zapytanie ofertowePlik PDF 1.67 MB
2. Formularz ofertowyPlik DOC 29.50 Kb
3. Załącznik nr 1Plik DOC 35.00 Kb
4. Załącznik nr 2Plik DOC 29.50 Kb
5. Protokół z postępowaniaPlik PDF 273.96 Kb
Autor: Jerzy Habowski
Data: 2016-12-06 10:08:18
Udostępnił: Jerzy Habowski
Data: 2016-12-06 10:09:35
Modyfikował(a): Jerzy Habowski
Data: 2016-12-06 10:13:04

Rejestr zmian

Obwieszczenie Wójta Gminy Baligród

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY BALIGRÓD

z dnia 7 listopada 2016 roku

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, o nazwie "STĘŻNICA 1/2015"


Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. ObwieszczeniePlik PDF 853.96 Kb
2. Ekofizjografia MPZP Stężnica 1/2015Plik PDF 3.96 MB
3. Prognoza oddziaływania na środowisko MPZP StężnicaPlik PDF 5.10 MB
4. Projekt uchwały MPZP Stężnica 1/2015 35.21 Kb
5. Załącznik graficzny do uchwałyPlik PDF 4.40 MB
Autor: Jerzy Habowski
Data: 2016-11-07 09:38:44
Udostępnił: Jerzy Habowski
Data: 2016-11-07 09:43:18
Modyfikował(a): Jerzy Habowski
Data: 2016-11-07 09:52:38

Rejestr zmian

Sprzedaż samochodu marki ARO 246-ANT-M4

Wójt Gminy Baligród

Plac Wolności 13, 38-606 Baligród

ogłasza

 przetarg ofertowy na sprzedaż samochodu marki ARO 246-ANT-M4


Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Ogłoszenie o przetarguPlik PDF 639.01 Kb
2. Załącznik nr1- wzór ofertyPlik DOC 28.00 Kb
Autor: Jerzy Habowski
Data: 2016-10-26 08:44:36
Udostępnił: Jerzy Habowski
Data: 2016-10-26 08:46:24
Modyfikował(a): Jerzy Habowski
Data: 2016-10-26 08:48:48

Rejestr zmian

Ogłoszenie o przetargu ofertowym na sprzedaż drewna

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Baligród,

Plac Wolności 13, 38-606 Baligród

Tel. 0-13 46 84 077

ogłasza V przetarg ofertowy na sprzedaż drewna wielkowymiarowego w 2016 roku

 1. Przetarg dotyczy sprzedaży drewna wielkowymiarowego różnych klas jakości i grubości pochodzącego z lasu mienia gminnego Gminy Baligród położonego w miejscowości:

ZAHOCZEWIE

Jodła (W_STANDARD)  -   w ilości 7,13 m3

Buk (W_STANDARD)     -   w ilości 25,04 m3

ROZTOKI DOLNE

                            Jodła (W_STANDARD)  - w ilości 326,36 m3

Cena wywoławcza wynosi: za 1 m3 Jd (W_STANDARD)  netto  280,00 zł

                                            za 1 m3 Bk (W-STANDARD)  netto 180,00  zł                 


Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Ogłoszenie o przetargu ofertowymPlik PDF 403.83 Kb
2. Formularz ofertowyPlik PDF 260.26 Kb
3. Regulamin 17.49 Kb
Autor: Jerzy Habowski
Data: 2016-10-19 11:12:26
Udostępnił: Jerzy Habowski
Data: 2016-10-19 11:16:16
Modyfikował(a): Jerzy Habowski
Data: 2016-10-19 11:27:02

Rejestr zmian

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Baligród 
ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej
w miejscowości MCHAWA stanowiącej własność Gminy Baligród 


Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Ogłoszenie działka Nr 417Plik PDF 632.74 Kb
2. Ogłoszenie działka Nr 459Plik PDF 606.88 Kb
Autor: Jolanta Zdebik
Data: 2016-10-19 00:00:00
Udostępnił: Jolanta Zdebik
Data: 2016-10-19 08:16:05

Rejestr zmian

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE 

Wójt Gminy Baligród 
ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej
w miejscowości BALIGRÓD stanowiącej wałsność Gminy Baligród 


Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Ogłoszenie działka Nr 993/4Plik PDF 609.80 Kb
Autor: Jolanta Zdebik
Data: 2016-10-19 00:00:00
Udostępnił: Jolanta Zdebik
Data: 2016-10-19 08:22:11

Rejestr zmian

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Baligród 
ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej
w miejscowości BYSTRE stanowiącej własność Gminy Baligród 


Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Ogłoszenie działka Nr 237/35Plik PDF 673.42 Kb
2. Ogłoszenie działka Nr 237/36Plik PDF 680.87 Kb
3. Ogłoszenie działka Nr 237/37Plik PDF 664.55 Kb
4. Ogłoszenie działka Nr 237/38Plik PDF 757.21 Kb
5. Ogłoszenie działka Nr 237/39Plik PDF 1.32 MB
6. Ogłoszenie działka Nr 237/41Plik PDF 749.69 Kb
7. Ogłoszenie działka Nr 237/42Plik PDF 664.44 Kb
8. Ogłoszenie działka Nr 237/45Plik PDF 1.22 MB
9. Ogłoszenie działka Nr 237/51Plik PDF 1.18 MB
10. Ogłoszenie działka Nr 237/57Plik PDF 673.22 Kb
11. Zdjęcia domek nr 1Plik DOC 8.32 MB
12. Zdjęcia domek nr 8Plik DOC 5.57 MB
13. Zdjęcia świetlico-recepcjaPlik DOC 12.76 MB
Autor: Jolanta Zdebik
Data: 2016-10-19 00:00:00
Udostępnił: Jolanta Zdebik
Data: 2016-10-19 08:27:06

Rejestr zmian

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż drewna

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Baligród,

Plac Wolności 13, 38-606 Baligród

Tel. 0-13 46 84 077

ogłasza IV przetarg ofertowy na sprzedaż drewna wielkowymiarowego w 2016 roku

 1. Przetarg dotyczy sprzedaży drewna wielkowymiarowego różnych klas jakości i grubości pochodzącego z lasu mienia gminnego Gminy Baligród położonego w miejscowości:

ZAHOCZEWIE

Jodła (W_STANDARD)  -   w ilości 7,13 m3

Sosna (W_STANDARD) -   w ilości 303,17 m3

Buk (W_STANDARD)     -   w ilości 25,04 m3

Cena wywoławcza wynosi: za 1 m3 Jd (W_STANDARD)  netto  280,00 zł

                                            za 1 m3 So (W_STANDARD) netto  230,00 zł

                                             za 1 m3 Bk (W-STANDARD) netto 190,00 zł


Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Ogłoszenie o przetarguPlik PDF 412.07 Kb
2. Formularz ofertowyPlik DOC 38.50 Kb
3. Regulamin przetarguPlik DOC 46.50 Kb
4. Informacja o wyborze ofertyPlik PDF 166.92 Kb
Autor: Jerzy Habowski
Data: 2016-09-27 13:45:20
Udostępnił: Jerzy Habowski
Data: 2016-09-27 13:48:28
Modyfikował(a): Jerzy Habowski
Data: 2016-09-27 13:54:55

Rejestr zmian

Rozeznanie cenowe

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

(ROZEZNANIE CENOWE)

na pracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w miejscowości Jabłonki”

 


Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Rozeznanie cenowePlik PDF 1008.84 Kb
Autor: Jerzy Habowski
Data: 2016-08-19 08:36:56
Udostępnił: Jerzy Habowski
Data: 2016-08-19 08:38:54
Modyfikował(a): Jerzy Habowski
Data: 2016-08-19 08:40:24

Rejestr zmian

Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE

REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA

W RZESZOWIE


Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. ObwieszczeniePlik PDF 446.98 Kb
Autor: Jerzy Habowski
Data: 2016-08-01 09:05:17
Udostępnił: Jerzy Habowski
Data: 2016-08-01 09:07:04
Modyfikował(a): Jerzy Habowski
Data: 2016-08-01 09:08:31

Rejestr zmian

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż drewna

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Baligród,

Plac Wolności 13, 38-606 Baligród

Tel. 0-13 46 84 077

ogłasza III przetarg ofertowy na sprzedaż drewna wielkowymiarowego w 2016 roku. Przetarg dotyczy sprzedaży drewna wielkowymiarowego różnych klas jakości i grubości pochodzącego z lasu mienia gminnego Gminy Baligród położonego w miejscowości ZAHOCZEWIE

Jodła (W_STANDARD)  -   w ilości 196,39 m3

Cena wywoławcza wynosi:  za 1 m3 Jd (W_STANDARD)  netto  280,00 zł


Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Ogłoszenie o przetarguPlik PDF 378.27 Kb
2. Formularz ofertowyPlik DOC 40.50 Kb
3. Regulamin sprzedaży drewna 17.54 Kb
4. Informacja o wyborze ofertyPlik PDF 258.02 Kb
Autor: Jerzy Habowski
Data: 2016-07-29 12:36:48
Udostępnił: Jerzy Habowski
Data: 2016-07-29 12:40:02
Modyfikował(a): Jerzy Habowski
Data: 2016-07-29 12:45:18

Rejestr zmian

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Baligród 
ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych                w miejscowości Bystre  stanowiących własność gminy Baligród. 


Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Działka Nr 237/35Plik PDF 677.42 Kb
2. Działka Nr 237/36Plik PDF 685.18 Kb
3. Działka Nr 237/37Plik PDF 668.11 Kb
4. Działka Nr 237/38Plik PDF 760.42 Kb
5. Działka Nr 237/39Plik PDF 1.31 MB
6. Działka Nr 237/41Plik PDF 753.31 Kb
7. Działka Nr 237/42Plik PDF 662.35 Kb
8. Działka Nr 237/45Plik PDF 1.22 MB
9. Działka Nr 237/51Plik PDF 1.19 MB
10. Działka Nr 237/57Plik PDF 671.52 Kb
11. MapaPlik PDF 739.91 Kb
12. Zdjęcia - domek letniskowy nr 1Plik DOC 8.32 MB
13. Zdjęcia - domek letniskowy nr 8Plik DOC 5.57 MB
14. Zdjęcia - świetlico-recepcjaPlik DOC 12.76 MB
Autor: Jolanta Zdebik
Data: 2016-07-20 08:40:00
Udostępnił: Jolanta Zdebik
Data: 2016-07-20 08:40:52

Rejestr zmian

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Baligród 
ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych                w miejscowości Mchawa stanowiących własność gminy Baligród. 


Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Ogłoszenie działka Nr 417Plik PDF 633.43 Kb
2. Ogłoszenie działka Nr 459 Plik PDF 609.49 Kb
Autor: Jolanta Zdebik
Data: 2016-07-20 00:00:00
Udostępnił: Jolanta Zdebik
Data: 2016-07-20 08:25:20
Modyfikował(a): Jolanta Zdebik
Data: 2016-07-20 08:29:03

Rejestr zmian

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Baligród 
ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej              w miejscowości Baligród stanowiącej własność gminy Baligród. 


Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Działka Nr 993/4Plik PDF 609.61 Kb
Autor: Jolanta Zdebik
Data: 2016-07-20 00:00:00
Udostępnił: Jolanta Zdebik
Data: 2016-07-20 08:38:52

Rejestr zmian

OBWIESZCZENIE

OBWIESZCZNIE

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO


Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. obwieszczeniePlik PDF 398.93 Kb
Autor: Barbara Gawlowska
Data: 2016-06-13 14:03:43
Udostępnił: Barbara Gawlowska
Data: 2016-06-13 14:08:35

Rejestr zmian

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż drewna

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Baligród,

Plac Wolności 13, 38-606 Baligród

Tel. 0-13 46 84 077

ogłasza II przetarg ofertowy na sprzedaż drewna wielkowymiarowego w 2016 roku

 1. Przetarg dotyczy sprzedaży drewna wielkowymiarowego różnych klas jakości i grubości pochodzącego z lasu mienia gminnego Gminy Baligród położonego w miejscowości:

Roztoki Dolne

Jodła (W_STANDARD)  -   w ilości 250 m3

Cena wywoławcza wynosi:  za 1m3 Jd (W_STANDARD)  netto  280,00 zł


Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Ogłoszenie o przetarguPlik PDF 381.62 Kb
2. Regulamin przetarguPlik DOC 46.50 Kb
3. Formularz ofertowyPlik DOC 40.50 Kb
4. Informacja o wyborze ofertyPlik PDF 291.98 Kb
Autor: Jerzy Habowski
Data: 2016-06-10 11:37:21
Udostępnił: Jerzy Habowski
Data: 2016-06-10 11:39:42
Modyfikował(a): Jerzy Habowski
Data: 2016-06-10 11:44:54

Rejestr zmian

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż drewna

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Baligród,

Plac Wolności 13, 38-606 Baligród

Tel. 0-13 46 84 077

ogłasza I przetarg ofertowy na sprzedaż drewna wielkowymiarowego w 2016 roku

 1. Przetarg dotyczy sprzedaży drewna wielkowymiarowego różnych klas jakości i grubości pochodzącego z lasu mienia gminnego Gminy Baligród położonego w miejscowości:

BYSTRE skład drewna „za przystankiem PKS”

Jodła (W_STANDARD)  -   w ilości około 130 m3

Cena wywoławcza wynosi:  za 1m3 Jd (W_STANDARD)  netto  280,00 zł


Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Ogłoszenie o przetarguPlik PDF 383.78 Kb
2. Formularz ofertowyPlik DOC 40.50 Kb
3. Regulamin przetarguPlik DOC 46.50 Kb
4. Informacja o wyborze ofertyPlik PDF 170.84 Kb
Autor: Jerzy Habowski
Data: 2016-05-19 11:37:08
Udostępnił: Jerzy Habowski
Data: 2016-05-19 11:40:19
Modyfikował(a): Jerzy Habowski
Data: 2016-05-19 11:43:51

Rejestr zmian

OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERÓW

OGŁOSZENIE O NABORZE PARTNERA

SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

do projektu przygotowywanego w ramach konkursu nr RPPK.09.02.00-IP.01-18-008/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego.


Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Formularz ofertyPlik DOC 44.00 Kb
2. Oświadczenia 15.00 Kb
3. Ogłoszenie o naborze partnera 18.87 Kb
Autor: Jerzy Habowski
Data: 2016-05-05 13:58:38
Udostępnił: Jerzy Habowski
Data: 2016-05-05 14:01:23
Modyfikował(a): Jerzy Habowski
Data: 2016-05-05 14:04:51

Rejestr zmian

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE
Wójt Gminy Baligród
ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Mchawa stanowiącej własność Gminy Baligród


Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Działka Nr 417 Plik PDF 623.98 Kb
2. Działka Nr 459Plik PDF 599.92 Kb
Autor: Jolanta Zdebik
Data: 2016-04-29 00:00:00
Udostępnił: Jolanta Zdebik
Data: 2016-04-29 00:00:00
Modyfikował(a): Jolanta Zdebik
Data: 2016-04-29 07:48:10

Rejestr zmian

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE
Wójt Gminy Baligród
ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Baligród stanowiącej własność Gminy Baligród


Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Działka Nr 993/4Plik PDF 600.67 Kb
Autor: Jolanta Zdebik
Data: 2016-04-29 00:00:00
Udostępnił: Jolanta Zdebik
Data: 2016-04-29 07:51:52

Rejestr zmian

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE
Wójt Gminy Baligród
ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Bystre stanowiącej własność Gminy Baligród


Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Działka Nr 237/57Plik PDF 662.29 Kb
2. Działka Nr 237/42Plik PDF 649.10 Kb
3. Działka Nr 237/41Plik PDF 740.60 Kb
4. Działka Nr 237/38Plik PDF 747.20 Kb
5. Działka Nr 237/37Plik PDF 652.13 Kb
6. Działka Nr 237/36Plik PDF 669.60 Kb
7. Działka Nr 237/35Plik PDF 662.13 Kb
8. Działka Nr 237/45Plik PDF 1.23 MB
9. Działka Nr 237/51Plik PDF 1.18 MB
10. Działka Nr 237/39Plik PDF 1.31 MB
11. MapaPlik PDF 739.91 Kb
12. ZdjęciaPlik DOC 8.32 MB
13. ZdjęciaPlik DOC 12.76 MB
14. ZdjęciaPlik DOC 5.57 MB
Autor: Jolanta Zdebik
Data: 2016-04-29 00:00:00
Udostępnił: Jolanta Zdebik
Data: 2016-04-29 07:55:26

Rejestr zmian

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI

NA TERENIE GMINY BALIGRÓD ZA 2015 ROK


Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymiPlik PDF 1.32 MB
Autor: Jerzy Habowski
Data: 2016-04-25 09:19:34
Udostępnił: Jerzy Habowski
Data: 2016-04-25 09:21:34
Modyfikował(a): Jerzy Habowski
Data: 2016-04-25 09:23:48

Rejestr zmian

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

ADMINISTRACYJNEGO


Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Zawiadomienie 1Plik PDF 313.73 Kb
2. Zawiadomienie 2Plik PDF 251.65 Kb
Autor: Jerzy Habowski
Data: 2016-04-22 12:25:40
Udostępnił: Jerzy Habowski
Data: 2016-04-22 12:27:41
Modyfikował(a): Jerzy Habowski
Data: 2016-04-22 12:30:11

Rejestr zmian

OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERÓW

OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERÓW

Gmina Baligród na podstawie Art. 33 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. 2016 poz. 217) ogłasza otwarty nabór partnera spoza sektora finansów publicznych do realizacji projektów w obszarze edukacji, rynku pracy, aktywizacji społeczno – zawodowej lokalnych środowisk.


Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Ogłoszenie o otwartym naborze partnerówPlik DOC 77.00 Kb
2. odpowiedź na ogłoszeniePlik PDF 144.13 Kb
Autor: Jerzy Habowski
Data: 2016-04-06 11:02:33
Udostępnił: Jerzy Habowski
Data: 2016-04-06 11:03:47
Modyfikował(a): Jerzy Habowski
Data: 2016-04-06 11:08:02

Rejestr zmian

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia MPZP

OGŁOSZENIE

WÓJTA  GMINY   BALIGRÓD

z dnia 14 stycznia 2016r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego,  o nazwie „STĘŻNICA 1/2015”, terenu położonego w miejscowości Stężnica, Gmina Baligród


Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. OgłoszeniePlik PDF 1.16 MB
2. Uchwała Nr XIII.67.2015Plik PDF 703.85 Kb
3. Załącznik do uchwałyPlik PDF 561.96 Kb
Autor: Jerzy Habowski
Data: 2016-01-14 08:54:13
Udostępnił: Jerzy Habowski
Data: 2016-01-14 08:56:53
Modyfikował(a): Jerzy Habowski
Data: 2016-01-14 09:01:52

Rejestr zmian

Nieodpłatna pomoc prawna

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

W Powiecie Leskim od 1 stycznia 2016 r. będą funkcjonować 2 punkty nieodpłatnej pomocy prawnej


Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Nieodpłatna pomoc prawna 18.39 Kb
Autor: Jerzy Habowski
Data: 2015-12-31 12:26:25
Udostępnił: Jerzy Habowski
Data: 2015-12-31 12:28:02
Modyfikował(a): Jerzy Habowski
Data: 2015-12-31 12:30:34

Rejestr zmian

Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Baligród

z dnia 02.12.2015

w związku z przyjęciem uchwały Rady Gminy w Baligrodzie Nr X.44.2015 z dnia 20 sierpnia 2015 roku w sprawie przystąpienia do opracowania gminnego programu rewitalizacji


Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. ObwieszczeniePlik PDF 168.21 Kb
Autor: Jerzy Habowski
Data: 2015-12-03 11:23:19
Udostępnił: Jerzy Habowski
Data: 2015-12-03 11:28:00
Modyfikował(a): Jerzy Habowski
Data: 2015-12-03 11:29:57

Rejestr zmian

Ogłoszenie

Ogłoszenie
pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę działki nr 25 położonej w miejscowości Żernica Niżna


Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Ogłoszenie Plik PDF 466.77 Kb
Autor: Jolanta Zdebik
Data: 2015-11-25 00:00:00
Udostępnił: Jolanta Zdebik
Data: 2015-11-25 00:00:00
Modyfikował(a): Jolanta Zdebik
Data: 2015-11-25 08:49:40

Rejestr zmian

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż drewna

 

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Baligród,

Plac Wolności 13, 38-606 Baligród

Tel. 0-13 46 84 077

ogłasza IX przetarg ofertowy na sprzedaż drewna wielkowymiarowego w 2015 roku

 1. Przetarg dotyczy sprzedaży drewna wielkowymiarowego różnych klas jakości i grubości pochodzącego z lasu mienia gminnego Gminy Baligród położonego w miejscowości:

skład drewna Stężnica (za starą siedzibą Nadleśnictwa Baligród)

Jodła (W_STANDARD) – w ilości około 400 m3

Cena wywoławcza wynosi:

                            Stężnica:                    za 1m3 Jd (W_STANDARD)  netto  280,00 zł


Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. OgłoszeniePlik PDF 384.94 Kb
2. Formularz ofertowyPlik DOC 40.50 Kb
3. Regulamin przetarguPlik DOC 31.50 Kb
4. Wzór umowyPlik DOC 35.00 Kb
5. Ogłoszenie o wyborze ofertyPlik PDF 275.13 Kb
Autor: Jerzy Habowski
Data: 2015-11-17 11:57:24
Udostępnił: Jerzy Habowski
Data: 2015-11-17 12:01:14
Modyfikował(a): Jerzy Habowski
Data: 2015-11-17 12:11:52

Rejestr zmian

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż drewna

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Baligród

Plac Wolności 13, 38-606 Baligród

ogłasza VIII przetarg ofertowy na sprzedaż drewna wielkowymiarowego w 2015 roku


Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. OgłoszeniePlik PDF 364.93 Kb
2. Formularz ofertowyPlik PDF 209.16 Kb
3. Wynik VIII przetargu ofertowego na sprzedaż drewna wielkowymiarowegoPlik PDF 230.37 Kb
Autor: Jerzy Habowski
Data: 2015-11-05 09:54:22
Udostępnił: Jerzy Habowski
Data: 2015-11-05 09:57:39
Modyfikował(a): Jerzy Habowski
Data: 2015-11-05 10:00:32

Rejestr zmian

Ogłoszenia

Ogłoszenie
Wójt Gminy Baligród
ogłasza dziesiąty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych
w miejscowości Bystre stanowiących własność Gminy Baligród


Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Działka Nr 237/35Plik PDF 804.65 Kb
2. Działka Nr 237/36Plik PDF 807.43 Kb
3. Działka Nr 237/37Plik PDF 781.16 Kb
4. Działka Nr 237/38Plik PDF 827.18 Kb
5. Działka Nr 237/39Plik PDF 1.34 MB
6. Działka Nr 237/41Plik PDF 772.00 Kb
7. Działka Nr 237/42Plik PDF 787.55 Kb
8. Działka Nr 237/51Plik PDF 1.21 MB
9. Działka Nr 237/55Plik PDF 1.21 MB
10. Działka Nr 237/57Plik PDF 817.93 Kb
11. Działka Nr 237/45Plik PDF 1.31 MB
Autor: Jolanta Zdebik
Data: 2015-11-02 00:00:00
Udostępnił: Jolanta Zdebik
Data: 2015-11-02 07:34:29

Rejestr zmian

Ogłoszenie

Ogłoszenie
Wójt Gminy Baligród
ogłasza dziesiąty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Zahoczewie stanowiącej własność Gminy Baligród


Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Działka Nr 84Plik PDF 705.90 Kb
Autor: Jolanta Zdebik
Data: 2015-11-02 00:00:00
Udostępnił: Jolanta Zdebik
Data: 2015-11-02 07:56:12

Rejestr zmian

Ogłoszenie

Ogłoszenie
Wójt Gminy Baligród
ogłasza dziesiąty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Baligród stanowiacej własność Gminy Baligród


Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Działka Nr 993/4Plik PDF 716.11 Kb
Autor: Jolanta Zdebik
Data: 2015-11-02 00:00:00
Udostępnił: Jolanta Zdebik
Data: 2015-11-02 07:59:11

Rejestr zmian

Ogłoszenie

Ogłoszenie
Wójt Gminy Baligród
ogłasza dziesiąty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Mchawa stanowiącej własność Gminy Baligród


Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Działka Nr 417Plik PDF 694.83 Kb
2. Działka Nr 459Plik PDF 682.02 Kb
Autor: Jolanta Zdebik
Data: 2015-11-02 00:00:00
Udostępnił: Jolanta Zdebik
Data: 2015-11-02 08:03:47

Rejestr zmian

Kontrola właścicieli nieruchomości w zakresie gospodarki wodno-ściekowej

Urząd Gminy w Baligrodzie

informuje

o planowanej w miesiącach październik - listopad

kontroli właścicieli nieruchomości w zakresie gospodarki wodno - ściekowej


Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Pismo WIOŚPlik PDF 234.81 Kb
2. Informacja o kontroliPlik PDF 375.75 Kb
Autor: Jerzy Habowski
Data: 2015-10-08 10:06:22
Udostępnił: Jerzy Habowski
Data: 2015-10-08 10:14:36
Modyfikował(a): Jerzy Habowski
Data: 2015-10-08 10:19:42

Rejestr zmian

Informacja o wyborze oferty

Oferenci,
którzy złożyli oferty w odpowiedzi na VII przetarg ofertowy na sprzedaż drewna wielkowymiarowego w 2015 roku


Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Ogłoszenie o wyborze ofertyPlik PDF 1.06 MB
Autor: Jerzy Habowski
Data: 2015-09-24 13:21:56
Udostępnił: Jerzy Habowski
Data: 2015-09-24 13:23:28
Modyfikował(a): Jerzy Habowski
Data: 2015-09-24 13:26:31

Rejestr zmian

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż drewna

Wójt Gminy Baligród,
Plac Wolności 13, 38-606 Baligród
Tel. 0-13 46 84 077

ogłasza VII przetarg ofertowy na sprzedaż drewna wielkowymiarowego w 2015 roku

1. Przetarg dotyczy sprzedaży drewna wielkowymiarowego różnych klas jakości i grubości pochodzącego z lasu mienia gminnego Gminy Baligród położonego w miejscowości:


skład drewna Stężnica (za starą siedzibą Nadleśnictwa Baligród)
Jodła (W_STANDARD) – w ilości około 93 m3
Buk (W_STANDARD) – w ilości około 31 m3

skład drewna Roztoki Dolne
Jodła (W_STANDARD) – w ilości około 76 m3
Sosna (W_STANDARD) – w ilości około 13 m3

Cena wywoławcza wynosi:
Stężnica: za 1m3 Jd (W_STANDARD) netto 270,00 zł
za 1m3 Bk (W_STANDARD) netto 160,00 zł

Roztoki Dolne: za 1m3 Jd (W_STANDARD) netto 250,00 zł
za 1m3 So (W_STANDARD) netto 190,00 zł

 


Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Ogłoszenie o przetarguPlik PDF 1.07 MB
Autor: Jerzy Habowski
Data: 2015-09-16 12:36:04
Udostępnił: Jerzy Habowski
Data: 2015-09-16 12:38:13
Modyfikował(a): Jerzy Habowski
Data: 2015-09-16 12:39:55

Rejestr zmian

Ogłoszenie

Ogłoszenia
Wójta Gminy Baligród
w sprawie przeprowadzenie pierwszych przetargów na dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Baligród
 


Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Działka Nr 170 Nowosiółki Plik PDF 1.70 MB
2. Działka Nr 308/7 Roztoki Dolne Plik PDF 1.58 MB
Autor: Jolanta Zdebik
Data: 2015-09-16 00:00:00
Udostępnił: Jolanta Zdebik
Data: 2015-09-16 09:24:23

Rejestr zmian

OGŁOSZENIE

O G Ł O S Z E N I E
Wójt  Gminy  Baligród

ogłasza dziewiątego przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Bystre stanowiącej własność Gminy Baligród


Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Działka Nr 237/35Plik PDF 810.11 Kb
2. Działka Nr 237/36Plik PDF 811.13 Kb
3. Działka Nr 237/37Plik PDF 786.10 Kb
4. Działka Nr 237/38Plik PDF 831.14 Kb
5. Działka Nr 237/41Plik PDF 773.23 Kb
6. Działka Nr 237/42Plik PDF 792.07 Kb
7. Działka Nr 237/57Plik PDF 821.49 Kb
8.