Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.Polityka Cookies
[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Baligród
  
7-08-2022, Niedziela, 18:14


Jesteś tutaj :: ZAMÓWIENIA PUBLICZNE :: Zapytania ofertowe do 130 000 zł
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Pomniejsz tekst Normalny tekst Powiększ tekst
ZAPYTANIE OFERTOWE

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamawiający: Gmina Baligród ul. Pl. Wolności 13, 38-606 Baligród NIP: 688-12-44-773, REGON: 370440005 zaprasza do złożenia ofert na:

„Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Kielczawa na dz. o nr. ewid. 110, 113, 116”.

I. Opis przedmiotu zamówienia:

1) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy drogi gminnej w obrębie Kielczawa na dz. o nr. ewid. 110, 113, 116 zgodnie z przedmiarem robót. 2) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 3) Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom. 4) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.


Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Zapytanie ofertowePlik PDF 1.08 MB
2. PrzedmiarPlik PDF 208.72 Kb
3. wzór oferty 16.67 Kb
4. wzór umowyPlik DOC 63.50 Kb
Autor: Krzysztof Tokarz
Data: 2022-08-04 13:26:42
Udostępnił: Krzysztof Tokarz
Data: 2022-08-04 13:33:01
Modyfikował(a): Krzysztof Tokarz
Data: 2022-08-04 13:41:04

Rejestr zmian

ZAPYTANIE OFERTOWE

ZAPYTANIE OFERTOWE

na zadania pn.:

''Odbiór, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Baligród"

 


Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Zapytanie ofertowePlik PDF 2.50 MB
2. formularz ofertowyPlik PDF 492.49 Kb
3. oświadczenie o spełnieniu warunkówPlik PDF 227.49 Kb
4. klauzula informacyjnaPlik PDF 466.73 Kb
5. oświadczenie Plik PDF 122.17 Kb
6. wzór umowyPlik PDF 1.44 MB
7. Protokół postępowaniaPlik PDF 581.00 Kb
Autor: Małgorzata Miller
Data: 2022-07-18 13:45:51
Udostępnił: Małgorzata Miller
Data: 2022-07-18 13:48:59

Rejestr zmian

Zapytanie ofertowe

Usługi bezpośrednio związane z prowadzeniem gospodarki leśnej w Gminie Baligród
w roku 2022


Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. zapytanie ofertowePlik PDF 1.37 MB
2. ofertaPlik PDF 451.82 Kb
3. wzór umowyPlik PDF 984.83 Kb
4. informacja z otwarcia ofertPlik PDF 133.59 Kb
Autor: Małgorzata Miller
Data: 2022-06-28 12:08:00
Udostępnił: Małgorzata Miller
Data: 2022-06-29 12:09:40

Rejestr zmian

”Dostawa sprzętu elektronicznego w ramach projektu -Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR ”

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamawiający: Gmina Baligród ul. Pl. Wolności 13, 38-606 Baligród NIP: 688-12-44-773, REGON: 370440005 zaprasza do złożenia ofert na: ”Dostawa sprzętu elektronicznego w ramach projektu -Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR ”

Opis przedmiotu zamówienia: 1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa 27 sztuk laptopów, 4 sztuk komputerów stacjonarnych wraz z zainstalowanym systemem operacyjnym Microsoft Widows 10 z pełną, nieograniczona czasowo, legalną wersją systemu oraz pakietem office 365 lub oprogramowaniem równoważnym, 1 tablet.


Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. ZapytaniePlik PDF 1.62 MB
2. wzór ofertyPlik DOC 87.00 Kb
3. wzór umowyPlik DOC 139.50 Kb
4. PytaniaPlik PDF 941.00 Kb
5. protokół z otwarciaPlik PDF 192.83 Kb
6. wybór ofertyPlik PDF 250.55 Kb
Autor: Krzysztof Tokarz
Data: 2022-06-24 08:26:01
Udostępnił: Krzysztof Tokarz
Data: 2022-06-24 08:49:41
Modyfikował(a): Krzysztof Tokarz
Data: 2022-06-24 08:51:42

Rejestr zmian

Świadczenie usług z zakresu gospodarki leśnej w lasach gminnych gminy Baligród w miejscowościach: Stężnica, Zahoczewie, Roztoki Dolne.

 

1.  Opis przedmiotu zamówienia  :

a) Odnowienia sztuczne – wykopanie placówek, obsadzenie sadzonką  na obszarze 6,00  ha. Sadzonkę   dostarcza Zamawiający w planowanej  ilości - 30 000 szt.

b) Melioracje agrotechniczne – odkrzaczanie, układanie gałęzi i porządkowanie powierzchni leśnej na obszarze 6,00 ha

 

2.  Miejsce i termin składania ofert:

Ofertę cenową można składać: drogą elektroniczną, za pośrednictwem poczty, kuriera, bądź dostarczyć osobiście na adres:

 

Urząd Gminy Baligród

Plac Wolności 13

38-606 Baligród

 

e-mail- gmina@baligrod.pl

Termin składania ofert: 5 kwietnia 2022 r. do godz. 15:00

3.  Termin wykonania zamówienia: 31.05.2022r.

4.  Opis sposobu przygotowania oferty:

Ofertę należy złożyć do  dnia 5 kwietnia 2022 r. do godz. 15:00 (decyduje data i godzina wpływu).

Ofertę należy opatrzyć dopiskiem:„ ŚWIADCZENIE USŁUGI Z ZAKRESU GOSPODARKI LEŚNEJ W LASACH GMINY BALIGRÓD ”.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.


Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Zapytanie ofertowePlik PDF 965.50 Kb
2. Formularz ofertowy 16.45 Kb
3. wzór umowy 17.26 Kb
Autor: Aleksandra Scelina
Data: 2022-03-28 09:44:21
Udostępnił: Aleksandra Scelina
Data: 2022-03-28 09:47:31
Modyfikował(a): Aleksandra Scelina
Data: 2022-03-28 09:51:40

Rejestr zmian

Zapytanie Ofertowe

ZAPYTANIE OFERTOWE

ZAMAWIAJĄCY: Gmina Baligród ul. Plac Wolności 13, 38-606 Baligród NIP: 6881244773, REGON: 370440005 tel.: 13 468 40 77 fax: 13 468 44 08 e-mail: gmina@baligrod.pl

INFORMACJE O POSTĘPOWANIU 1. Postępowanie prowadzone jest na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości mniejszej niż kwota 130 000 złotych zgodnie z zarządzeniem nr 10/2021 Wójta Gminy Baligród z dnia 25 lutego 2021r., a nie na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. - prawo zamówień publicznych (t.j. dz. u. z 2021r. poz. 1129). 2. Niniejsze zapytanie ofertowe wraz z załącznikami oraz ewentualnymi późniejszymi uzupełnieniami stanowi komplet materiałów niezbędnych do przygotowania oferty. 3. Zapytanie ofertowe z załącznikami zostało udostępnione: http://bip.baligrod.pl/ i pobierane jest samodzielnie przez Wykonawców. 4. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Zamawiający nie wyraża zgody na składanie oferty, oświadczeń i innych dokumentów ani na korespondencję w innych językach, jeżeli nie towarzyszy im tłumaczenie na język polski. 5. Jeden Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę: własną lub wspólną z innym Wykonawcą (innymi Wykonawcami). 6. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i przedłożeniem swojej oferty niezależnie od wyniku postępowania. 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyn.

IV. Przedmiot zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest: usługa nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi realizowanymi w ramach zadania pn „Budowa kotłowni opalanej zrębką w budynku przedszkola wraz z budową ciepłociągu”.


Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. ZapytaniePlik PDF 1.77 MB
2. Wzór oferty 81.51 Kb
3. Wzór umowy 85.56 Kb
4. ProjektPlik ZIP 2.86 MB
5. Wybór ofertyPlik PDF 301.57 Kb
6. Wybór wykonawcy 2Plik PDF 191.72 Kb
Autor: Krzysztof Tokarz
Data: 2022-02-02 12:28:57
Udostępnił: Krzysztof Tokarz
Data: 2022-02-02 12:31:55
Modyfikował(a): Krzysztof Tokarz
Data: 2022-02-02 12:38:52

Rejestr zmian

Zapytanie Cenowe

Przedmiot zamówienia: "Świadczenie usługi dostawy posiłków dla uczniów szkół zlokalizowanych na terenie Gminy Baligród"


Więcej ...

Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Zapytanie cenowePlik PDF 1.14 MB
2. ZawiadomieniePlik PDF 187.35 Kb
Autor: Małgorzata Prach
Data: 2021-12-29 13:17:55
Udostępnił: Mariusz Hebda
Data: 2021-12-29 13:19:11

Rejestr zmian

ZAPYTANIE CENOWE

ZAPYTANIE CENOWE

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług opiekuńczych zgodnie z art. 50 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r., poz. 2268) dla osób będących klientami Zamawiającego na terenie gminy Baligród.


Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. ZAPYTANIE CENOWEPlik PDF 1.29 MB
2. Zawiadomienie o wynikach postępowaniaPlik PDF 170.81 Kb
Autor: Małgorzata Prach
Data: 2021-12-20 13:05:53
Udostępnił: Małgorzata Miller
Data: 2021-12-20 13:07:30
Modyfikował(a): Małgorzata Miller
Data: 2021-12-20 13:14:19

Rejestr zmian

Zapytanie Ofertowe - Przewóz Uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w 2022 roku

Przewóz Uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w 2022 roku


Więcej ...

Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Zapytanie ofertowePlik PDF 1.40 MB
2. Załącznik nr 1 - formularz ofertowyPlik DOC 46.50 Kb
3. Załącznik nr 2 - oświadczenie wykonawcyPlik DOC 25.50 Kb
4. Załącznik nr 3 - wzór umowy 20.66 Kb
5. wybór ofertyPlik PDF 278.49 Kb
Autor:
Data: 2021-11-30 14:49:09
Udostępnił: Mariusz Hebda
Data: 2021-11-30 14:50:24
Modyfikował(a): Mariusz Hebda
Data: 2021-11-30 14:52:44

Rejestr zmian

Zapytanie Ofertowe

Zamawiający: Gmina Baligród ul. Pl. Wolności 13, 38-606 Baligród NIP: 688-12-44-773, REGON: 370440005

zaprasza do złożenia ofert na: „Zimowe utrzymanie dróg – odśnieżanie i zwalczanie śliskości dróg na terenie Gminy Baligród w sezonie zimowym 2021/2022r.

Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: „Zimowe utrzymanie dróg – odśnieżanie i zwalczanie śliskości dróg na terenie gminy Baligród w sezonie zimowym 2021/2022”.


Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Zapytanie ofertowe.Plik PDF 1.72 MB
2. wykaz drógPlik XLS 59.00 Kb
3. wzór umowyPlik DOC 51.00 Kb
4. wzór oferty 17.12 Kb
5. protokół postępowania - wybór ofertyPlik PDF 350.19 Kb
Autor: Krzysztof Tokarz
Data: 2021-10-07 13:28:28
Udostępnił: Krzysztof Tokarz
Data: 2021-10-07 13:29:31
Modyfikował(a): Krzysztof Tokarz
Data: 2021-10-07 13:32:42

Rejestr zmian

Zapytanie ofertowe

Zamawiający: Gmina Baligród ul. Pl. Wolności 13, 38-606 Baligród NIP: 688-12-44-773, REGON: 370440005 zaprasza do złożenia ofert na:

”Przebudowa drogi gminnej dz. nr ewid. 126/2, 127/18 położnej w miejscowości Stężnica”

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy drogi gminnej dz. nr ewid. 126/2, 127/18 położnej w miejscowości Stężnica, zgodnie z załączonym przedmiarem robót.


Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Zapytanie ofertowePlik PDF 1.12 MB
2. Wzór oferty 16.71 Kb
3. Wzór umowyPlik DOC 64.00 Kb
4. Przedmiar robótPlik PDF 214.73 Kb
5. wybór ofertyPlik PDF 337.42 Kb
Autor: Krzysztof Tokarz
Data: 2021-09-15 14:00:16
Udostępnił: Krzysztof Tokarz
Data: 2021-09-15 14:02:28
Modyfikował(a): Krzysztof Tokarz
Data: 2021-09-15 14:04:08

Rejestr zmian

Zapytanie Ofertowe

Zamawiający: Gmina Baligród ul. Pl. Wolności 13, 38-606 Baligród NIP: 688-12-44-773, REGON: 370440005 zaprasza do złożenia ofert na:

”Przebudowa drogi gminnej dz. nr ewid. 114 położnej w miejscowości Stężnica”

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy drogi gminnej dz. nr ewid. 114 położnej w miejscowości Stężnica, w km 0+0180 - 0+349 –169mb zgodnie z załączonym przedmiarem robót.


Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Zapytanie OfertowePlik PDF 1.10 MB
2. Wzór oferty 16.69 Kb
3. Wzór umowyPlik DOC 63.50 Kb
4. Przedmiar robótPlik PDF 208.87 Kb
5. wybór ofertyPlik PDF 330.08 Kb
Autor: Krzysztof Tokarz
Data: 2021-09-15 13:15:07
Udostępnił: Krzysztof Tokarz
Data: 2021-09-15 13:17:36
Modyfikował(a): Krzysztof Tokarz
Data: 2021-09-15 13:20:04

Rejestr zmian

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaży samochodu specjalnego pożarniczego marki FSC-Starachowice Star 266
Wójt Gminy Baligród ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaży samochodu specjalnego pożarniczego marki  FSC-Starachowice Star 266

Przedmiot sprzedaży:

 • Marka/model: FSC-Starachowice Star 266
 • Rodzaj pojazdu: samochód specjalny pożarniczy
 • Nr VIN: 7420103
 • Rok produkcji: 1987
 • Rodzaj silnika: diesel
 • Pojemność silnika: 6842 ccm (110 kW)
 • Przebieg całkowity: 87 673 km
 • Kolor: czerwony
 • Data ważności badania technicznego: 12.10.2021
 • Nr rejestracyjny: RLS H288
 • Pierwsza rejestracja: 02.1988

 

Opis przedmiotu sprzedaży

Pojazd w stanie technicznym dobrym, regularnie serwisowany w autoryzowanej stacji obsługi. Samochód ma przejechane na chwilę obecną 87 673 kilometrów. Pojazd wyposażony w zabudowę pożarniczą wykonaną w 2005 roku przez przedsiębiorstwo specjalistyczne „BOCAR” Sp. z o.o.. Pojazd bezwypadkowy z widocznymi śladami punktowych wgnieceń nadwozia, drobnymi zarysowaniami warstwy lakierniczej

 


Więcej ...

Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. OgłoszeniePlik PDF 950.35 Kb
2. Formularz Ofertowy 16.75 Kb
3. Wzór umowy 20.29 Kb
4. Regulamin Plik PDF 100.18 Kb
5. Zarządzenie 90/2021Plik PDF 1.43 MB
6. protokół z postępowania - wynikiPlik PDF 481.12 Kb
Autor:
Data: 2021-09-15 08:52:57
Udostępnił: Mariusz Hebda
Data: 2021-09-15 09:11:24
Modyfikował(a): Mariusz Hebda
Data: 2021-09-15 11:42:06

Rejestr zmian

Zapytanie ofertowe na wymianę kotła grzewczego w ŚDS Nowosiółki

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

        Wymiana kotła grzewczego w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Gminie Baligród w miejscowości Nowosiółki, Nowosiołki 3, 38-604 Hoczew

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

a)             Przedmiot zamówienia obejmuję

-        demontaż istniejącego kotła w budynku kotłowni,

-        montaż nowego kotła (dostarczonego przez wykonawcę),

-        adaptacja komina pod kocioł kondensacyjny

b)      Charakterystyka kotła

-          Kocioł grzewczy, gazowy - parametry:

-          Nominalne obciążenie cieplne min. 45 kW

-          Minimalne obciążenie cieplne 13 kW

-          Nominalny współczynnik sprawności przy 30 % w temp. 30°C Hi/Hs min. 107%

-          Nominalny współczynnik sprawności przy 30 % w temp. 47°C Hi/Hs min. 104%

-          Klasa energetyczna min. klasa A

-          Maksymalne ciśnienie robocze min. 4 / 0,7bar (0,4/0,07 kPA)

-          Temperatura wody użytkowej min/maks 40/60 oC

-          Wymiary (L x H x P) ok. 440/910/510 mm

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

od dnia podpisania umowy do dnia 25 października 2021 roku


Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Zapytanie ofertowePlik PDF 1.02 MB
2. Załącznik nr 1 - formularz ofertowy 19.89 Kb
3. protokół z postępowania - wynikiPlik PDF 343.31 Kb
Autor: Krzysztof Tokarz
Data: 2021-09-09 12:48:45
Udostępnił: Mariusz Hebda
Data: 2021-09-09 12:50:58
Modyfikował(a): Mariusz Hebda
Data: 2021-09-09 12:53:41

Rejestr zmian

Zapytanie ofertowe

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamawiający: Gmina Baligród ul. Pl. Wolności 13, 38-606 Baligród NIP: 688-12-44-773, REGON: 370440005 zaprasza do złożenia ofert na:

”Budowa parkingu i zjazdu publicznego z drogi gminnej”

I. Opis przedmiotu zamówienia:

1) Przedmiotem zamówienia jest budowa zjazdu publicznego z drogi gminnej i parkingu na 18 samochodów osobowych wraz z potrzebną infrastrukturą na terenie należącym do Gminy Baligród, dz.nr ewid. 632/1, 631, zgodnie z przedmiarem robót i projektem budowlanym.


Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Zapytanie ofertowePlik PDF 1.11 MB
2. wzór oferty 16.61 Kb
3. wzór umowyPlik DOC 63.50 Kb
4. przedmiar robótPlik PDF 48.38 Kb
5. projekt część 1Plik ZIP 1.30 MB
6. projekt część 2Plik ZIP 1.20 MB
7. wybór ofertyPlik PDF 294.59 Kb
Autor: Krzysztof Tokarz
Data: 2021-09-08 13:38:37
Udostępnił: Krzysztof Tokarz
Data: 2021-09-08 13:41:22
Modyfikował(a): Krzysztof Tokarz
Data: 2021-09-08 13:46:02

Rejestr zmian

Zapytanie ofertowe

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamawiający: Gmina Baligród ul. Pl. Wolności 13, 38-606 Baligród NIP: 688-12-44-773, REGON: 370440005 zaprasza do złożenia ofert na:

”Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Baligród”

I. Opis przedmiotu zamówienia:

1) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy dróg gminnych tj.:

- Działka nr 425 w km 0+000 - 0+057 – 57mb

- Działka nr 438 w km 0+400 - 0+498 – 98mb,

zgodnie z przedmiarem robót


Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Zapytanie ofertowePlik PDF 1.11 MB
2. wzór oferty 16.61 Kb
3. Wzór umowyPlik DOC 63.50 Kb
4. przedmiar - 438Plik PDF 206.18 Kb
5. przedmiar - 425Plik PDF 206.03 Kb
6. unieważnienie zapytaniaPlik PDF 213.12 Kb
Autor: Krzysztof Tokarz
Data: 2021-09-08 12:56:34
Udostępnił: Krzysztof Tokarz
Data: 2021-09-08 12:59:37
Modyfikował(a): Krzysztof Tokarz
Data: 2021-09-08 13:03:32

Rejestr zmian

Zapytanie ofertowe

Zamawiający: Gmina Baligród ul. Pl. Wolności 13, 38-606 Baligród NIP: 688-12-44-773, REGON: 370440005 zaprasza do złożenia ofert na:

- ”Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Nowosiółki na dz. o nr. ewid. 394”

I. Opis przedmiotu zamówienia:

1) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy drogi gminnej w obrębie Nowosiółki na dz. o nr. ewid. 394 zgodnie z przedmiarem robót.


Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. zapytanie ofertowePlik PDF 1.11 MB
2. wzór oferty 16.69 Kb
3. wzór umowyPlik DOC 63.50 Kb
4. przedmiar robótPlik PDF 208.74 Kb
5. Wybór ofertyPlik PDF 403.84 Kb
Autor: Krzysztof Tokarz
Data: 2021-09-08 11:43:41
Udostępnił: Krzysztof Tokarz
Data: 2021-09-08 11:46:43
Modyfikował(a): Krzysztof Tokarz
Data: 2021-09-08 11:51:43

Rejestr zmian

Zapytanie ofertowe

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamawiający: Gmina Baligród ul. Pl. Wolności 13, 38-606 Baligród NIP: 688-12-44-773, REGON: 370440005

zaprasza do złożenia ofert na: ”Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku garażu o "Dom Strażaka" ze świetlicą - roboty wykończeniowe”

I. Opis przedmiotu zamówienia: 1) Przedmiotem zamówienia są roboty wykończeniowe w budynku świetlicy wiejskiej w Mchawie zgodnie z przedmiarem robót i projektem budowlanym. 2) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 3) Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom. 4) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.


Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. zapytanie ofertowePlik PDF 1.11 MB
2. wzór oferty 16.59 Kb
3. wzór umowyPlik DOC 63.50 Kb
4. przedmiar robót 31.08 Kb
5. projekt budowlanyPlik PDF 3.85 MB
6. Wybór ofertyPlik PDF 347.57 Kb
Autor: Krzysztof Tokarz
Data: 2021-09-08 09:55:02
Udostępnił: Krzysztof Tokarz
Data: 2021-09-08 09:57:31
Modyfikował(a): Krzysztof Tokarz
Data: 2021-09-08 10:02:28

Rejestr zmian

ZAPYTANIE OFERTOWE

ZAPYTANIE OFERTOWE

na zadania pn. ,, Odbiór, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających
azbest z terenu Gminy Baligród"


Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Zapytanie ofertowePlik DOC 64.00 Kb
2. Zapytanie ofertowePlik PDF 5.19 MB
3. załącznik nr 1 Formularz ofertowyPlik DOC 34.50 Kb
4. załącznik nr 2 Oświadczenie o spełnieniu warunkówPlik DOC 26.50 Kb
5. załącznik nr 3 Wzór umowyPlik DOC 55.00 Kb
6. załącznik nr 4 Klauzula informacyjna Plik DOC 32.50 Kb
7. załącznik nr 5 OświadczeniePlik DOC 24.50 Kb
8. Zmiana treści zapytania ofertowegoPlik PDF 213.83 Kb
9. Protokół postępowaniaPlik PDF 464.65 Kb
Autor: Małgorzata Miller
Data: 2021-09-01 13:42:05
Udostępnił: Małgorzata Miller
Data: 2021-09-01 13:46:21
Modyfikował(a): Małgorzata Miller
Data: 2021-09-01 13:47:09

Rejestr zmian

Zapytanie ofertowe

Przedmiotem umowy jest świadczenie usługi z zakresu gospodarki leśnej w lasach gminy Baligród w miejscowościach: Zahoczewie, Roztoki Dolne, Bystre, Stężnica. 2. W ramach usługi wykonywane będą prace z zakresu: 1. Pielęgnacja upraw Zahoczewie, działka nr 461, oddziały: 6a – 1,2 ha, 6c – 2,6 ha, 6f – 1,5 ha Zahoczewie, działka nr 14, oddział: 4b – 1,32 ha Roztoki Dolne, działka 474/1, oddziały: 9a, 9d – 1,00 ha Bystre, działka nr 84, oddział:13b, 13c, 13j – 1,60 ha Stężnica, działka 234/1, oddział: 11c -1,00 ha Razem: 13,00 ha 1. Zabezpieczenie upraw przed zgryzaniem (cervacol extra) Zahoczewie, działka nr 461, oddziały: 6a – 1,2 ha, 6c – 2,6 ha, 6f – 1,5 ha Zahoczewie, działka nr 14, oddział: 4b – 1,32 ha Roztoki Dolne, działka 474/1, oddziały: 9a, 9d, 9f – 2,50 ha Bystre, działka nr 84, oddział: 13b, 13c, 13j – 1,60 ha Stężnica, działka 234/1, oddział: 11c -1,00 ha Razem: 14,00 ha 3. Wykonawca we własnym zakresie zabezpiecza sprzęt i pracowników do wykonania usługi.


Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. zapytaniePlik PDF 1.39 MB
2. wzór oferty 21.01 Kb
3. wzór umowyPlik DOC 37.50 Kb
4. wybór ofertyPlik PDF 191.11 Kb
Autor: Krzysztof Tokarz
Data: 2021-07-01 14:37:56
Udostępnił: Krzysztof Tokarz
Data: 2021-07-01 14:39:38
Modyfikował(a): Krzysztof Tokarz
Data: 2021-07-01 14:41:32

Rejestr zmian

ZAPYTANIE OFERTOWE

Przedmiot zamówienia „Świadczenie usług w zakresie przewozu uczniów do szkoły podstawowej w Gminie Baligród od 1 września 2021 r. do 24 czerwca 2022 r. – zakup biletów i zabezpieczenie opieki nad uczniami w czasie przewozu” na trasach:

Trasa 1: Stężnica - Baligród (tam i z powrotem), w tym na następujących odcinkach trasy: a) Stężnica PGR – Szkoła Podstawowa w Baligrodzie, ul. A. Mickiewicza 1 (5 km) – 4 uczniów b) Stężnica wieś – Szkoła Podstawowa w Baligrodzie, ul. A. Mickiewicza 1 (4 km) – 4 uczniów

Trasa 2: Jabłonki – Baligród (tam i z powrotem), w tym na następujących odcinkach trasy: a) Jabłonki PGR - Szkoła Podstawowa w Baligrodzie, ul. A. Mickiewicza 1 (9 km) – 5 uczniów b) Kołonice PKS - Szkoła Podstawowa w Baligrodzie, ul. A. Mickiewicza 1 (7 km) – 6 uczniów c) Bystre, koło leśniczówki – Szkoła Podstawowa w Baligrodzie, ul. A. Mickiewicza 1 (4 km) – 1 uczeń

Trasa 3: Hoczew Pohulanka - Baligród (tam i z powrotem), w tym na następujących odcinkach trasy: a) Hoczew Pohulanka- Szkoła Podstawowa w Baligrodzie, ul. A. Mickiewicza 1 (10 km) – 5 uczniów b) Nowosiółki sklep - Szkoła Podstawowa w Baligrodzie, ul. A. Mickiewicza 1 (9 km) – 5 uczniów c) Nowosiółki muzeum- Szkoła Podstawowa w Baligrodzie, ul. A. Mickiewicza 1 (8 km) – 1 uczeń. d) Zahoczewie szkoła - Szkoła Podstawowa w Baligrodzie, ul. A. Mickiewicza 1 ( 7 km) – 3 uczniów e) Zahoczewie wieś - Szkoła Podstawowa w Baligrodzie, ul. A. Mickiewicza 1 ( 9 km) – 1 uczeń f) Mchawa skrzyżowanie poniżej kościoła - Szkoła Podstawowa w Baligrodzie, ul. A. Mickiewicza 1 ( 4 km) - 3 uczniów g) Mchawa wieś - Szkoła Podstawowa w Baligrodzie, ul. A. Mickiewicza 1 ( 5 km) - 1 uczeń


Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. zapytaniePlik PDF 2.82 MB
2. wzór oferty 22.09 Kb
3. wzór umowy 23.33 Kb
4. pytania Plik PDF 329.00 Kb
5. wybór ofertyPlik PDF 278.50 Kb
Autor: Krzysztof Tokarz
Data: 2021-06-30 11:22:00
Udostępnił: Krzysztof Tokarz
Data: 2021-06-30 11:29:53
Modyfikował(a): Krzysztof Tokarz
Data: 2021-06-30 11:35:22

Rejestr zmian

negocjacje

ZAPROSZENIE DO NEGOCJACJI

OBSŁUGA BANKOWA BUDŻETU GMINY BALIGRÓD ORAZ JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH W OKRESIE OD 01.07.2021r. DO 30.06.2023r.


Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. zaproszeniePlik PDF 1.55 MB
2. zał. nr 1Plik DOC 31.00 Kb
3. zał. nr 2Plik XLS 30.50 Kb
4. zał. nr 3Plik DOC 30.50 Kb
Autor: Barbara Gawlowska
Data: 2021-06-07 09:07:52
Udostępnił: Barbara Gawlowska
Data: 2021-06-07 09:10:00
Modyfikował(a): Barbara Gawlowska
Data: 2021-06-07 09:10:30

Rejestr zmian

Obsługa bankowa budżetu Gminy Baligród oraz jej jednostek organizacyjnych

ZAPYTANIE OFERTOWE

Obsługa bankowa budżetu Gminy Baligród oraz jej jednostek organizacyjnych


Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Zapytanie ofertowePlik PDF 1.47 MB
2. załącznik nr 1Plik DOC 31.00 Kb
3. załącznik nr 2Plik XLS 30.50 Kb
4. załącznik nr 3Plik DOC 30.50 Kb
5. ZapytaniaPlik PDF 302.02 Kb
6. informacja z otwarcia ofert - unieważnieniePlik PDF 240.28 Kb
Autor: Barbara Gawlowska
Data: 2021-05-24 13:26:09
Udostępnił: Barbara Gawlowska
Data: 2021-05-24 13:29:27

Rejestr zmian

ZAPYTANIE OFERTOWE

ZAPYTANIE OFERTOWE

Obsługa bankowa budżetu Gminy Baligród oraz jej jednostek organizacyjnych.


Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. zapytaniePlik PDF 1.54 MB
2. zał nr 1Plik DOC 30.50 Kb
3. zal nr 2Plik XLS 31.50 Kb
4. zal nr 3Plik DOC 30.50 Kb
5. Odpowiedzi na pytania do zapytania ofertowegoPlik PDF 573.64 Kb
6. Informacja o unieważnieniu zapytania ofertowegoPlik PDF 219.58 Kb
Autor: Krzysztof Tokarz
Data: 2021-05-11 14:11:07
Udostępnił: Krzysztof Tokarz
Data: 2021-05-11 14:13:00
Modyfikował(a): Krzysztof Tokarz
Data: 2021-05-11 14:16:43

Rejestr zmian

zapytanie

ZAPYTANIE OFERTOWE

OBSŁUGA BANKOWA BUDŻETU GMINY BALIGRÓD ORAZ JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH


Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. ZAPYTANIEPlik PDF 1.36 MB
2. ZAŁ. NR 1Plik DOC 30.50 Kb
3. ZAŁ NR 2Plik XLS 31.50 Kb
4. ZAŁ. NR 3Plik DOC 30.50 Kb
Autor: Barbara Gawlowska
Data: 2021-04-23 14:00:27
Udostępnił: Barbara Gawlowska
Data: 2021-04-23 14:02:52

Rejestr zmian

Zapytanie ofertowe na obsługę bankową budżetu Gminy Baligród oraz jej jednostek organizacyjnych.

ZAPYTANIE OFERTOWE

NA OBSŁUGĘ BANKOWĄ BUDŻETU GMINY BALIGRÓD ORAZ JEJ JEDNOSTEK POMOCNICZYCH


Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. ZAPYTANIE OFERTOWEPlik PDF 1.27 MB
2. ZAŁ. NR 1Plik DOC 30.50 Kb
3. ZAŁ. NR 2Plik XLS 31.50 Kb
4. ZAŁ. NR 3Plik DOC 30.50 Kb
5. zawiadomienie o unieważnieniuPlik PDF 170.94 Kb
Autor: Barbara Gawlowska
Data: 2021-04-14 14:23:15
Udostępnił: Barbara Gawlowska
Data: 2021-04-14 14:26:43

Rejestr zmian

ZAPYTANIE OFERTOWE - na usługę nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi

Przedmiotem zamówienia jest: usługa nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi realizowanymi w ramach zadania pn. „Budowa budynku toalet wraz z przebudową placu targowego” Projektowane przedsięwzięcie polega na przebudowie placu targowego na działkach nr ewid. 435/8, 435/10, 435/11, 435/13 z istniejącym dojazdem z drogi wojewódzkiej (ul. Bieszczadzka). Planuje się drugi zjazd na plac targowy, od ul. Partyzantów. Od strony ul. Bieszczadzkiej wydziela się skwer z zielenią urządzoną, chodnikami, małą architekturą oraz utwardzonym miejscem na podwójną toaletę publiczną. Projektowana toaleta ma możliwość podłączenia do sieci miejskiej. Zakres inwestycji obejmuje wykonanie nawierzchni płyty placu targowego oraz projektowanych chodników i placów. Miejsce styku placu i wjazdu przy zmianie nawierzchni z asfaltu na kostkę brukową wykończyć krawężnikiem leżącym 15/30 ze spadkiem skierowanym w stronę drogi asfaltowej.

Całość niezbędnej dokumentacji niezbędnej do wykonania wyceny znajduje się pod podanym linkiem: http://bip.baligrod.pl/?c=mdPrzetargi-cmPokazTresc-311-514


Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. zapytanie ofertowePlik PDF 3.25 MB
2. ogłoszenie BZPlik PDF 59.64 Kb
3. zał nr 1 81.22 Kb
4. zał nr 2 76.05 Kb
5. zał nr 3 76.02 Kb
6. zał nr 4 76.38 Kb
7. zał nr 5 85.18 Kb
8. informacja z otwarcia ofertPlik PDF 268.67 Kb
9. wybór ofertyPlik PDF 322.33 Kb
Autor: Krzysztof Tokarz
Data: 2021-01-13 14:07:23
Udostępnił: Krzysztof Tokarz
Data: 2021-01-13 14:08:35
Modyfikował(a): Mariusz Hebda
Data: 2021-01-21 10:27:53

Rejestr zmian

ZAPYTANIE OFERTOWE - na usługę nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi

Przedmiot zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest: usługa nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi realizowanymi w ramach zadania pn.

1. Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z częścią handlową i rozbiórką części budynku. Przedmiotem inwestycji jest przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku mieszkalnego wielorodzinnego z częścią handlową w Baligrodzie.  Na parterze zaprojektowano dwa pomieszczenia handlowe oraz klatkę schodową. Na piętrach zaprojektowano po 3 mieszkania - 1 lub 2 pokojowe. W sumie w budynku projektuje się 6 mieszkań, po trzy z klatki schodowej na kondygnacji .  Budynek jest dostępny dla osób niepełnosprawnych ruchowo na poziomie parteru.  Projektowana powierzchnia pomocnicza - magazyny dla części handlowej znajdują się w części podpiwniczenia, pozostała część to węzeł cieplny, piwnice lokatorskie i garaż.  Budynek projektuje się na działce nr 477 w Baligrodzie będącej własnością Inwestora. Całość niezbędnej dokumentacji potrzebnej do dokonania wyceny znajduje się pod podanym linkiem: http://bip.baligrod.pl/?c=mdPrzetargi-cmPokazTresc-311-510

2. Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z rozbiórką części budynku oraz niezbędna infrastruktura towarzyszącą. Planuje się przebudowę, rozbudowę i nadbudowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce przy ul. Plac Wolności położonej w Baligrodzie.  Rozbudowa polegać będzie na powiększeniu budynku od strony północnej oraz dodaniu jednej kondygnacji naziemnej.  Przebudowa związana będzie z budową nowych ścian we wnętrzu i częściowo zewnętrznych budynku, wykonaniem nowych stropów oraz przebudową dachu.  Po rozbudowie, przebudowie i nadbudowie ilość kondygnacji ulegnie zmianie. Projektuje się 3 kondygnacje, w tym użytkowe poddasze.  W obiekcie projektuje się klatkę schodową obsługującą wszystkie poziomy oraz lokale mieszkalne. Na parterze i na 1 piętrze zaprojektowane zostało po pięć mieszkań dostępnych z klatki schodowej, natomiast na poddaszu zaprojektowano 3 mieszkania.  Projektuje się budowę w systemie tradycyjnym-mieszanym ( murowanie, wylewanie betonu na budowie), układ konstrukcyjny w oparciu o ściany nośne, słupy i podciągi żelbetowe, stropy żelbetowe wylewane, dach dwuspadowy z lukarnami na konstrukcji drewnianej, pokryty blachodachówką.  Jest to zamierzenie jednoetapowe. Całość niezbędnej dokumentacji potrzebnej do dokonania wyceny znajduje się pod podanym linkiem: http://bip.baligrod.pl/?c=mdPrzetargi-cmPokazTresc-311-512 Kody wg CPV: 45210000-2 roboty budowlane w zakresie budynków 45000000-7 prace budowlane 45111300-1 roboty rozbiórkowe 45100000-8 prace dotyczące przygotowania placu budowy 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne


Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. zapytanie ofertowePlik PDF 3.53 MB
2. ogłoszenie Baza KonkurencyjnościPlik PDF 56.79 Kb
3. zał nr 1 81.53 Kb
4. zał nr 2 76.13 Kb
5. zał nr 3 76.17 Kb
6. zał nr 4 76.24 Kb
7. zał nr 5 85.29 Kb
8. otwarcie ofertPlik PDF 314.08 Kb
9. wybór ofertyPlik PDF 355.92 Kb
Autor: Krzysztof Tokarz
Data: 2021-01-12 14:58:21
Udostępnił: Krzysztof Tokarz
Data: 2021-01-12 15:00:46
Modyfikował(a): Mariusz Hebda
Data: 2021-01-21 10:27:38

Rejestr zmian

Zapytanie ofertowe Dotyczy : Przebudowa sieci wodociągowej W1 – W8, dz. nr ewid : 24/2, 75, 23, jedn. ewid.; Baligród G. 182101_2, obr. ewid.; Bystre 0002.

Zapytanie ofertowe

Dotyczy : Przebudowa sieci wodociągowej W1 – W8, dz. nr ewid : 24/2, 75, 23, jedn. ewid.; Baligród G. 182101_2, obr. ewid.; Bystre 0002.

ZAMAWIAJĄCY Gmina Baligród ul. Pl. Wolności 13 38-606 Baligród NIP: 688-12-44-773, REGON: 370440005


Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. zapytanie ofertowePlik PDF 1.39 MB
2. oferta 12.62 Kb
3. wzór umowyPlik DOC 61.00 Kb
4. oświadczenie 11.98 Kb
5. opis technicznyPlik PDF 763.13 Kb
6. specyfikacja technicznaPlik PDF 327.55 Kb
7. rys. 1Plik PDF 509.58 Kb
8. rys. 2Plik PDF 31.07 Kb
9. przedmiar Plik PDF 38.12 Kb
10. informacja z otwarcia ofertPlik PDF 236.36 Kb
Autor: Krzysztof Tokarz
Data: 2020-12-16 11:58:08
Udostępnił: Krzysztof Tokarz
Data: 2020-12-16 12:00:49
Modyfikował(a): Krzysztof Tokarz
Data: 2020-12-16 12:10:05

Rejestr zmian

Zapytanie ofertowe - Dowóz uczestników do ŚDŚ
Zapytanie ofertowe
Środowiskowy Dom Samopomocy w Gminie Baligród w miejscowości Nowosiółki zwany dalej Zamawiającym, zaprasza do składania ofert na:
Dowóz Uczestników do Środowiskowego Domu Samopomocy
 
 1. Przedmiot zamówienia - dowóz Uczestników (liczba ta jest zmienna, na dzień ogłoszenia wynosi 35) z miejsca zamieszkania do Środowiskowego Domu Samopomocy w Gminie Baligród w miejscowości Nowosiółki, i z powrotem, środkiem transportu Wykonawcy.
 2. Trasa wykonywanej usługi wynosi średnio około 130 km dziennie, tj. ok. 2600 km miesięcznie.
 3. Termin realizacji zamówienia: 01.01.2021 r. - 31.12.2021 r.
 4. Szacunkowa łączna liczba dni świadczenia usługi od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. wynosi ok. 252 dni (bez przerwy wakacyjnej). Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za dni, w których usługa nie będzie świadczona z przyczyn niezależnych od zamawiającego (np. Rozporządzenia Rady Ministrów lub Zarządzenia wprowadzane przez Organ Prowadzący).
 5. Dowóz będzie odbywać się od poniedziałku do piątku w godzinach uzgodnionych z Zamawiającym, z wyłączeniem dni wolnych od pracy oraz 15 dni roboczych przerwy urlopowej. Dowóz odbywać się będzie z siedziby Środowiskowego Domu Samopomocy w Gminie Baligród w miejscowości Nowosiółki lub z innego miejsca uzgodnionego z Zamawiającym.
 6. Przed przystąpieniem do realizacji usługi Wykonawca ustali z Zamawiającym szczegółowe godziny i trasy kursów mając na uwadze jak najkrótszy czas przybywania osób w podróży.
 7. W ramach realizacji zamówienia przewiduje się również dodatkowe wyjazdy na wycieczki, występy, uroczystości, których termin będzie uzgadniany z Wykonawcą.
 8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia ilościowego przedmiotu zamówienia, a wynagrodzenie będzie wypłacane za realizowaną część przedmiotu zamówienia.
 9. W przypadku czasowej niemożności świadczenia usług przewozowych w uzasadnionych przypadkach Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego zorganizowania zastępstwa zapewniającego równorzędny poziom usług. Przez „uzasadnione przypadki” strony rozumieją: awarię pojazdu, chorobę kierowcy, kolizje drogową itp.
 10. Pojazdy samochodowe, które będą użyte do realizacji zamówienia muszą posiadać aktualne badania techniczne dopuszczające pojazd do ruchu.
 11. Wykonawca musi zapewnić stały kontakt telefoniczny z pracownikami SDS Nowosiółki.

Zakres usługi:

Jednorazowa liczba przewożonych Uczestników wynosi - 16 osób.

Samochód minimum 18 miejsc siedzących (w tym kierowca).


Więcej ...

Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Zapytanie ofertowePlik PDF 1.50 MB
2. Załącznik nr 1Plik PDF 69.11 Kb
3. Załącznik nr 2Plik PDF 85.26 Kb
4. Oferta CenowaPlik PDF 82.84 Kb
5. Klauzula RODOPlik PDF 183.11 Kb
6. Informacja dla oferentówPlik PDF 699.57 Kb
Autor:
Data: 2020-11-12 12:36:54
Udostępnił: Mariusz Hebda
Data: 2020-11-12 12:39:10
Modyfikował(a): Mariusz Hebda
Data: 2020-11-12 12:44:23

Rejestr zmian

Zapytanie ofertowe - ” Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku garażu o "Dom Strażaka" ze świetlicą - roboty wykończeniowe”

Zapytanie ofertowe

dotyczy : ” Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku garażu o "Dom Strażaka" ze świetlicą w Mchawie - roboty wykończeniowe”

I. ZAMAWIAJĄCY

Gmina Baligród

        ul. Pl. Wolności 13

        38-606 Baligród

NIP: 688-12-44-773, REGON: 370440005

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.   Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac – wykonanie prac wykończeniowych w budynku świetlicy wiejskiej w Mchawie.

      Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej w budynku wraz z przedstawicielem Zamawiającego. Dodatkowych informacji udziela Krzysztof Tokarz pod numerem telefonu 13 4684077 w.2 .

2.    Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

3.   Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.

4.   Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.


Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. zapytaniePlik PDF 655.43 Kb
2. przedmiarPlik PDF 70.40 Kb
3. umowaPlik DOC 60.50 Kb
4. oświadczenie 11.98 Kb
5. oferta 12.43 Kb
6. unieważnienie postępowaniaPlik PDF 179.23 Kb
Autor: Krzysztof Tokarz
Data: 2020-10-13 10:23:10
Udostępnił: Krzysztof Tokarz
Data: 2020-10-13 10:25:15

Rejestr zmian

ZAPYTANIE OFERTOWE - Dostawa 60 ton węgla eko-groszku do kotłowni w budynkach Ośrodka Zdrowia i Remizy OSP w Baligrodzie

ZAPYTANIE OFERTOWE

Wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty 30 000 euro. Zamówienie zgodnie    z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych

Zamawiający: Gmina Baligród Plac Wolności 13, 38-606 Baligród tel. 13 4684077 e-mail: gmina@baligrod.pl zaprasza do udziału w postępowaniu w trybie zapytania ofertowego na dostawę 60 ton węgla eko-groszku do kotłowni w budynkach Ośrodka Zdrowia i Remizy OSP w Baligrodzie


Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. zapytaniePlik PDF 1.16 MB
2. formularz ofertowy 13.15 Kb
3. oświadczenie o spełnieniu warunków 12.16 Kb
4. umowa 20.00 Kb
5. wybór ofertyPlik PDF 272.09 Kb
Autor: Krzysztof Tokarz
Data: 2020-09-24 12:47:47
Udostępnił: Krzysztof Tokarz
Data: 2020-09-24 12:50:49

Rejestr zmian

Zapytanie ofertowe na „Dostawę oleju opałowego lekkiego na sezon grzewczy 2020/2021

przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju opałowego lekkiego do kotłowni olejowej zlokalizowanej w obiekcie administrowanym przez Gminę Baligród z siedzibą 38-606 Baligród, Plac Wolności 13. Na sezon grzewczy 2020/2021 w ilości 30000 litrów. 


Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. zapytaniePlik PDF 948.55 Kb
2. formularz ofertowyPlik DOC 47.00 Kb
3. oświadczenie - jakość paliwaPlik DOC 27.00 Kb
4. oświadczenie o spełnieniu warunkówPlik DOC 28.00 Kb
5. umowaPlik DOC 59.50 Kb
6. pytania do siwzPlik PDF 165.85 Kb
7. Informacja o złożonych ofertachPlik PDF 205.10 Kb
8. wybór ofertyPlik PDF 246.30 Kb
Autor: Krzysztof Tokarz
Data: 2020-09-18 09:03:21
Udostępnił: Krzysztof Tokarz
Data: 2020-09-18 09:04:07

Rejestr zmian

ZAPYTANIE OFERTOWE - Dostawa 60 ton węgla eko-groszku do kotłowni w budynkach Ośrodka Zdrowia i Remizy OSP w Baligrodzie


ZAPYTANIE OFERTOWE

              Wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty 30 000 euro. Zamówienie zgodnie    z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych

Zamawiający: Gmina Baligród Plac Wolności 13, 38-606 Baligród tel. 13 4684077 e-mail: gmina@baligrod.pl zaprasza do udziału w postępowaniu w trybie zapytania ofertowego na: Dostawa 60 ton węgla eko-groszku do kotłowni w budynkach Ośrodka Zdrowia i Remizy OSP w Baligrodzie


Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. zapytaniePlik PDF 1.37 MB
2. formularz ofertowy 13.15 Kb
3. oświadczenie o spełnieniu warunków 12.16 Kb
4. umowa 20.00 Kb
5. zmiana termin otwarciaPlik PDF 265.73 Kb
6. wybór ofertyPlik PDF 277.90 Kb
7. unieważnienie zapytaniaPlik PDF 286.86 Kb
Autor: Krzysztof Tokarz
Data: 2020-09-14 12:00:44
Udostępnił: Krzysztof Tokarz
Data: 2020-09-14 12:04:32

Rejestr zmian

Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Na zadanie pn.: Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag

 

Projekt współfinansowany w ramach programu priorytetowego nr 2.8

„Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi

Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z

działalności rolniczej”

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 
Przedmiotem zamówienia jest usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag pochodzących z działalności rolniczej na terenie gminy Baligród.
Zakres rzeczowy obejmuje usunięcie odpadów pochodzących z działalności rolniczej z terenu Gminy Baligród, w tym: 
- załadunek, 
- odbiór odpadów z miejsc wskazanych na terenie gminy Baligród, 
- transport odpadów z miejsca odbioru do miejsca unieszkodliwiania, 
- rozładunek i zdeponowanie/unieszkodliwienie lub poddanie odzyskowi odpadów pochodzących z działalności rolniczej: folia rolnicza, siatka i sznurek do owijania balotów, opakowania po nawozach i typu big bag wraz z kosztami unieszkodliwiania oraz prowadzenie ilościowej i jakościowej ewidencji opadów.
 
CPV:
90533000-2 Usługi gospodarki odpadami
90512000-9 Usługi transportu odpadów
90500000-2 Usługi związane z opadami
90514000-3 Usługi recyklingu odpadów. 
 
Szacunkowa ilość odpadów do odbioru i unieszkodliwiania lub poddania odzyskowi, na podstawie zgłoszeń rolników to około 12 ton.
 
Szczegółowe uregulowania dotyczące konkursu znajdują się w regulaminie dostępnym na stronie internetowej: 
http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/usuwanie-folii-rolniczych/ 
Zamawiający wskaże miejsca na terenie gminy, do którego rolnicy zobowiązani będą dostarczyć odpady we własnym zakresie.
 
Prace wchodzące w zakres przedmiotu zamówienia:
ważenie odbieranych odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów oraz opakowań po nawozach i typu Big-Bag przy użyciu własnych (posiadających legalizację) urządzeń,
załadunek odpowiednio zapakowanych odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów oraz opakowań po nawozach i typu Big-Bag oraz uporządkowanie miejsca wykonywania usługi z w/w odpadów.
transport odebranych odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów oraz opakowań po nawozach i typu Big-Bag do miejsca ich odzysku lub unieszkodliwienia środkami transportu posiadającymi aktualne zezwolenie na transport odpadów,
rozładunek i przekazanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów oraz opakowań po nawozach i typu Big-Bag do odzysku lub unieszkodliwienia.
 
W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest:
1) Spisać z każdą osobą dostarczającą odpady protokół odbioru odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów oraz opakowań po nawozach i typu Big-Bag, którego jeden egzemplarz przekaże Zamawiającemu. Protokół w szczególności powinien zawierać następujące dane:
a) imię i nazwisko właściciela posesji/ użytkownika, który dostarcza odpady;
b) adres, z którego pochodzą dostarczone odpady z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów oraz opakowań typu Big-Bag
c) datę odbioru 
d) wagę odbieranego odpadu w rozbiciu na: 
folie rolnicze białe; 
folie rolnicze czarne; 
siatki do owijania balotów; 
sznurki do owijania balotów; 
opakowania po nawozach; 
opakowania  typu Big Bag; 
e) podpis właściciela/ użytkownika
f) podpis wykonawcy (właściciela firmy) lub osoby upoważnionej przez wykonawcę ze wskazaniem pełnionej funkcji, 
g) pieczęć firmową wykonawcy,
2) Do prowadzenia ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów określonej art. 66 i 67 ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 797 z późn. zm.) z zastosowaniem wzorów dokumentów określonych rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 25.04.2019 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów ( Dz. U. z 2019 poz. 819),
3) Wykonania przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem wymogów obowiązującego w tym zakresie prawa, do przekazania Zamawiającemu stosownych dokumentów potwierdzających właściwe i zgodne z przepisami wykonanie przedmiotu zamówienia, a w szczególności Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu: - oryginałów/potwierdzonych za zgodność kart przekazania odpadów wygenerowanych z systemu BDO, osobno dla każdego z właścicieli nieruchomości, którzy przekazali odpady z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów oraz opakowań po nawozach i typu Big-Bag oraz kart przekazania odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów oraz opakowań po nawozach i typu Big-Bag poddanych odzyskowi lub unieszkodliwieniu.
4) Po wykonaniu zadania Wykonawca przedłoży Zamawiającemu sprawozdanie zawierające: adres gospodarstwa rolnego, z którego dostarczone zostały odpady, wskazanie ilości odebranego odpadu w Mg w rozbiciu na folie rolnicze, siatki i sznurki do owijania balotów, opakowania po nawozach i typu Big- Bag.
5) po wykonaniu zadania Wykonawca złoży oświadczenie o prawidłowym wykonaniu prac z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych.
6) Wykonawca zobowiązuje się zachować w tajemnicy wszelkie informacje i dane otrzymane od Zamawiającego oraz od właścicieli nieruchomości, którzy dostarczą odpady.
7) Wszelkie działania lub czynności nie opisane powyżej, a wynikające z procedur określonych w ustawach oraz przepisach szczególnych, niezbędne do właściwego i kompletnego wykonania zamówienia Wykonawca winien wykonać w ramach przedmiotu zamówienia i uwzględnić w kosztach i terminie wykonania przedmiotu zamówienia.
8) Rozliczenia będą dokonywane na podstawie rzeczywistej wagi rodzaju odpadów zgodnie z ofertą cenową – wg tabeli dla poszczególnych frakcji odpadów po cenach jednostkowych brutto.
3. TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
1) Zamówienie należy zrealizować w terminie do 31 września
2) Miejscem odbioru jest wyznaczone przez Zamawiającego.
4. SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE OFERTY:
Ofertę należy złożyć pocztą tradycyjną na adres: 
Urząd Gminy Baligród
Plac Wolności 13, 
38-606 Baligród
 
Z dopiskiem „Oferta na Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”
 
Liczy się data wpływu do siedziby Zamawiającego.
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 
Ofertę należy złożyć w terminie do 15.09.2020r. do godziny 10:00.
 
Oferta będzie również ważna jeśli zostanie przesłana e-mailem na adres gmina@baligrod.pl
 
Wykonawca pokrywa wszystkie koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.
Oferta powinna być czytelna, złożona w języku polskim, wg załącznika nr 1 podpisana (skan).
 
Oferta musi zawierać:
Pełną nazwę oferenta,
Adres siedziby/zamieszkania oferenta, numer telefonu oraz numer NIP,
Cenę oferty netto i brutto,
Dostawca w ofercie powinien zawrzeć wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
 

Więcej ...

Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Zapytanie OfertowePlik PDF 2.26 MB
2. Załącznik nr 1 do zapytania - Formularz ofertowy 84.46 Kb
3. Załącznik nr 2 do zapytania - oświadczenie 82.09 Kb
4. Załącznik nr 3 do zapytania - RODO 82.14 Kb
Autor:
Data: 2020-09-08 12:33:58
Udostępnił: Mariusz Hebda
Data: 2020-09-08 12:35:14
Modyfikował(a): Mariusz Hebda
Data: 2020-09-08 12:36:11

Rejestr zmian

Odbiór, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Baligród

                                                                                             Baligród, 10 sierpnia 2020 r.

IX.271a..2020

ZAPYTANIE OFERTOWE

na zadania pn.:

„Odbiór, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Baligród”

 

Gmina Baligród zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizacje zadania pn.:

„Odbiór, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Baligród”

 1. Nazwa i adres Zamawiającego:

Gmina Baligród

688-12-44-773

Baligród, Plac Wolności 13, 38-606 Baligród gmina@baligrod.pl

 07:00- 15:00

13 468 40 77 / 13 468 44 08

 

 1. Tryb zamówienia:

Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, do niniejszego postępowania nie stosuje się zapisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.1843), zgodnie z art. 4 pkt 8 ww. ustawy.

 1. Lokalizacja miejsca realizacji zadania:

Teren gminy Baligród.

 1. Opis przedmiotu zadania:
 1. Przedmiotem zadania jest odbiór, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest pochodzących z pokryć dachowych budynków (głównie płyty eternitowe faliste i płyty karo) zgromadzonych na posesjach mieszkańców gminy w miejscowościach: Nowosiółki, Zahoczewie, Stężnica, Mchawa, Kołonice, Jabłonki, Bystre, Żerdenka, Kielczawa, Żernica, Baligród.

Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. zapytaniePlik PDF 2.58 MB
2. formularz ofertowyPlik DOC 35.00 Kb
3. oświadczenie o spełnieniu warunkówPlik DOC 26.50 Kb
4. umowaPlik DOC 55.00 Kb
5. klauzula informacyjnaPlik DOC 32.00 Kb
6. oświadczenie - RODO Plik DOC 24.50 Kb
7. wybór ofertyPlik PDF 274.29 Kb
Autor: Krzysztof Tokarz
Data: 2020-08-10 13:09:15
Udostępnił: Krzysztof Tokarz
Data: 2020-08-10 13:10:20

Rejestr zmian

Zapytanie ofertowe Zdalna Szkoła+
Baligród, dnia 05.08.2020
III.271.2.2020.MH
 
ZAPYTANIE OFERTOWE
 
Na zadanie pn.: Zakup sprzętu komputerowego dla szkół, pośrednio dla nauczycieli i uczniów, w tym uczniów z rodzin wielodzietnych (3+) z terenu Gminy Baligród, w ramach projektu pod nazwą „ZDALNA SZKOŁA+ ”
 
Projekt finansowany w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej 
Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”  
działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”
 
Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego o wartości szacunkowej zamówienia, które nie przekracza 30 tys. EURO netto, tj. bez podatku od towarów i usług.
 
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w oparciu o załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 2.2016 Wójta Gminy Baligród z dnia 14 stycznia 2016 roku Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 Ustawy – Prawo Zamówień Publicznych zwany dalej „Regulaminem”
 
1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Gmina Baligród
Plac Wolności 13, 38-606 Baligród
NIP: 6881244773, REGON: 370440005
tel.: 13 468 40 77
fax: 13 468 44 08
e-mail: gmina@baligrod.pl
 
2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 
Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego w postaci 16 laptopów. Zamawiający wymaga aby dostawa odbyła się w ciągu 7 dni roboczych, licząc od dnia podpisania umowy. Każdy z komponentów musi być zgodny z wymaganiami opisanymi w załączniku.
 
3. TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA: 
3.1 Dostawę należy zrealizować w ciągu 7 dni roboczych od daty podpisania umowy.
3.2 Miejscem dostawy jest siedziba Zamawiającego.
 
4. SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE OFERTY:
Ofertę należy złożyć pocztą tradycyjną na adres: Plac Wolności 13, 38-606 Baligród
Z dopiskiem „Oferta Zdalna Szkoła+”
Liczy się data wpływu do siedziby Zamawiającego.
Ofertę należy złożyć w terminie do 14.08.2020r. do godziny 8:00.
Wykonawca pokrywa wszystkie koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.
Oferta powinna być czytelna, złożona w języku polskim, podpisana (skan).
Oferta musi zawierać:
Pełną nazwę oferenta,
Adres siedziby/zamieszkania oferenta, numer telefonu oraz numer NIP,
Cenę oferty netto i brutto,
Dostawca w ofercie powinien zawrzeć wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
 

 


Więcej ...

Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Zapytanie OfertowePlik PDF 3.54 MB
2. Zał. 1 Formularz ofertowyPlik DOC 88.50 Kb
3. Zał. 2 Oświadczenie o braku powiązań z zamawiającymPlik DOC 3.02 MB
4. Zał. 3 Umowa - dostawy laptopów - projektPlik DOC 187.00 Kb
5. Protokół z postępowania o udzielenie zamówieniaPlik PDF 541.00 Kb
Autor:
Data: 2020-08-05 14:00:07
Udostępnił: Mariusz Hebda
Data: 2020-08-05 14:03:01
Modyfikował(a): Mariusz Hebda
Data: 2020-09-02 09:34:35

Rejestr zmian

Zapytanie ofertowe - Modernizacje dróg dojazdowych do pól: Stężnica dz. nr ewid. 132 w km 0+002,50-0+500

Baligród, 04.08.2020r.

Znak: IV.720.20.2020

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Zamawiający:

zaprasza do złożenia ofert na:

Modernizacje dróg dojazdowych do pól: Stężnica dz. nr ewid. 132 w km 0+002,50-0+500

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia

Wykonanie modernizacji dróg dojazdowych do pół i lasów, zgodnie z załączonym przedmiarem.

 1. Termin realizacji zamówienia:

19.08.2020r. – 16.10.2020r.

 1. Okres gwarancji:

36 miesięcy

 1. Kryteria brane pod uwagę przy ocenie ofert:

100% cena

 1. Sposób przygotowania oferty:

Ofertę należy: złożyć w formie pisemnej  na Formularzu Oferty oraz kosztorysie ofertowym, w siedzibie Zamawiającego, pokój nr: 1 Sekretariat, do dnia 19.08.2020r.  do godz. 8.00 w kopercie zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzonej napisem:

Zapytanie ofertowe na Modernizacje dróg dojazdowych do pól: Stężnica dz. nr ewid. 132 w km 0+002,50-0+500

 1. Miejsce i termin złożenia oferty UG Baligród, ul. Plac Wolności 13, 38-606 Baligród.
 2. Termin otwarcia ofert 19.08.2020r. godzina 8 15
 3. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami Krzysztof Tokarz
 4. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim.

Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Zapytanie OfertowePlik PDF 260.38 Kb
2. Zał.1 - Oferta 14.22 Kb
3. Zał. 2 - UmowaPlik DOC 71.50 Kb
4. Zał. 3 - Specyfikacja 73.63 Kb
5. Zał. 4 - Przedmiar 19.47 Kb
Autor: Krzysztof Tokarz
Data: 2020-08-04 10:49:03
Udostępnił: Mariusz Hebda
Data: 2020-08-04 10:49:55

Rejestr zmian

Zapytanie ofertowe - adaptacja pomieszczeń na potrzeby funkcjonowania oddziału przedszkolnego w ramach realizacji projektu pn. „Maluch u siebie”

Baligród 31.07.2020r.

IV.033.107.2020

Zamawiający:

Gmina Baligród

Plac Wolności 13

38-606 Baligród

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Na zadanie pn.: adaptacja pomieszczeń na potrzeby funkcjonowania oddziału przedszkolnego w ramach realizacji projektu pn. „Maluch u siebie” nr wniosku RPPK.09.01.00-18-0042/19, Działanie 9.1 Rozwój edukacji przedszkolnej RPO WP 2014-2020

 

    Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

 

 

Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego o wartości szacunkowej zamówienia, które przekracza 50 tys. PLN netto, tj. bez podatku od towarów i usług.   

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w oparciu o Wytyczne w zakresie   kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020 z dnia
22 sierpień 2019 r. wydane przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju.

 

1.         NAZWA oraz adres Zamawiającego

Gmina Baligród

Plac Wolności 13, 38-606 Baligród

NIP: 6881244773, REGON: 370440005

tel.: 13 468 40 77

fax: 13 468 44 08

e-mail: gmina@baligrod.pl

2.         SŁOWNICZEK

Ilekroć w niniejszym zapytaniu jest mowa o:

2.1 Najkorzystniejszej ofercie – należy przez to rozumieć ofertę, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia.

2.2 Wykonawcy – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia.

2.3 Zamawiającym - należy przez to rozumieć Gminę Baligród.

 

3.         Opis przedmiotu zamówienia

3.1 Przedmiotem zamówienia jest: adaptacja pomieszczeń na potrzeby funkcjonowania oddziału przedszkolnego w ramach realizacji projektu pn. „Maluch u siebie” nr wniosku RPPK.09.01.00-18-0042/19, Działanie 9.1 Rozwój edukacji przedszkolnej RPO WP 2014-2020.

 Podstawa opracowania oferty:

Podstawą opracowania oferty jest przedmiar robót załączony do niniejszego zapytania ofertowego. 

Wymagane jest, aby wszystkie konieczne roboty zostały wykonane zgodnie
z obowiązującymi przepisami, normami i sztuką budowlaną zaś dostarczone w ramach przedmiotu zamówienia materiały, wyroby i urządzenia posiadały oznakowanie zgodności poświadczające dopuszczenie do stosowania i sprzedaży na terenie Unii Europejskiej (Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności - Dz. U. 2019 r. poz. 155) oraz posiadały wymagane certyfikaty.

Sposób obliczenia ceny.

Oferowana cena musi zawierać wszystkie składniki kosztów wynikające z zapytania ofertowego wraz z załącznikami, uwzględniać wszystko to, co z technicznego punktu widzenia jest i okaże się niezbędne do zrealizowania przedmiotowego zadania a w dokumentacji nieujęte, bez których nie można wykonać zamówienia, ma zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia od przejęcia placu budowy aż do przekazania obiektu Użytkownikowi. Cena obliczona w ten sposób będzie miała charakter ryczałtowy.

Stosowanie materiałów równoważnych.

-        Jeżeli w jakimkolwiek miejscu w przedmiarze zostały wskazane nazwy producenta, nazwy własne, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów czy urządzeń służących do wykonania niniejszego zamówienia - wszędzie tam Zamawiający dodaje wyrazy lub równoważne.

-        Do materiałów i urządzeń wskazanych w przedmiarze, dla których są wskazane nazwy producenta, nazwy własne, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie można stosować materiały i urządzenia równoważne pod względem parametrów technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz użytkowych. Przewidziane do zastosowania urządzenia i materiały powinny spełniać parametry określone w dokumentacji przetargowej i nie powinny być gorsze od założeń projektowych.

Minimalny wymagany okres gwarancji i rękojmi na przedmiot zamówienia 24 miesiące.  

 

Termin realizacji zamówienia: do 28.08.2020 r. 


Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Zapytanie ofertowePlik PDF 5.65 MB
2. Zał. 1 - OfertaPlik DOC 73.00 Kb
3. Zał. 2 - Oświadczenie o braku powiązań z zamawiającymPlik DOC 3.02 MB
4. Zał. 3 - Potencjał technicznyPlik DOC 80.00 Kb
5. Zał. 4 - wykaz osóbPlik DOC 77.50 Kb
6. Zał. 5 - UmowaPlik DOC 223.00 Kb
7. Zał. 6 - Przedmiar robót 147.44 Kb
8. Wybór oferty - protokół z postępowania o udzielenie zamówieniaPlik PDF 275.95 Kb
Autor:
Data: 2020-07-31 11:25:00
Udostępnił: Mariusz Hebda
Data: 2020-07-31 12:28:00
Modyfikował(a): Mariusz Hebda
Data: 2020-08-03 23:14:19

Rejestr zmian

Zapytanie ofertowe - na obsługę bankową budżetu Gminy Baligród oraz jej jednostek organizacyjnych

Baligród, 11.05.2020r.

 

Znak: IV.033.57.2020

 

Zamawiający:

Gmina Baligród

Plac Wolności 13

38-606 Baligród

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Zamawiający:

zaprasza do złożenia ofert na:

obsługę bankową budżetu Gminy Baligród oraz jej  jednostek organizacyjnych.  

 

I. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest obsługa bankowa budżetu Gminy Baligród oraz jej jednostek organizacyjnych.

W zakres usługi wchodzi obsługa bankowa polegająca na:

 1. otwarcie i prowadzenie w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 2375 z późn. zm.): rachunków bieżących, rachunków lokat terminowych, rachunków środków pomocowych i innych rachunków pozabudżetowych (rachunków funduszy celowych i specjalnych)" w tym rachunków związanych z rozliczeniem środków otrzymanych z funduszy Unii Europejskiej,
 2. obsługa operacji finansowych budżetu Gminy na poziomie Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych                                           z zastosowaniem jednolitych procedur,
 3. przyjmowanie wpłat gotówkowych,
 4. dokonywanie wypłat gotówkowych,
 5. generowanie codziennie wyciągów bankowych wraz z dokumentami źródłowymi oraz potwierdzeniem sald,
 6. wydawanie blankietów czeków gotówkowych (książeczki czekowej),
 7. możliwość otwarcia dodatkowych rachunków bieżących i pomocniczych w trakcie obowiązywania umowy                               w zależności od potrzeb,
 8. potwierdzenie otwarcia i zamknięcia rachunków bankowych,
 9. realizację zleceń płatniczych - przelewów na rachunki prowadzone w innych bankach oraz banku prowadzącym obsługę rachunku przekazywanych w formie elektronicznej oraz papierowej.
 10. możliwość deponowania środków na lokatach terminowych lub produktach depozytowych,
 11. możliwość automatycznego lokowania środków na rachunku lokat krótkoterminowych typu Ovemight                                     z oprocentowaniem wyższym niż na rachunku bieżącym,
 12. przeksięgowanie w ostatnim dniu każdego miesiąca skapitalizowanych odsetek bankowych z określonych rachunków bankowych jednostek budżetowych Gminy na ostatni dzień miesiąca na rachunek bieżący Gminy,
 13. możliwości zaciągania kredytów krótkoterminowych w rachunku bieżącym Gminy Baligród na pokrycie niedoboru budżetu do wysokości określonej upoważnieniem w Uchwale budżetowej Gminy Baligród.
 14. udzielanie poręczeń i gwarancji bankowych,
 15. wydawanie oświadczeń, zaświadczeń i opinii na żądanie Zamawiającego,
 16. inne usługi bankowe np. zmiana karty wzorów podpisów, wydawanie duplikatów zrealizowanych transakcji, przyjęcie i przechowywanie depozytów itp..

II. Termin realizacji zamówienia:

Od 02.07.2020 do 30.06.2022 r.


Więcej ...

Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. ZAPYTANIE OFERTOWEPlik PDF 1.49 MB
2. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowyPlik DOC 30.50 Kb
3. Załącznik nr 2 - Formularz cenowyPlik XLS 44.00 Kb
4. Załącznik nr 3 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniuPlik DOC 30.00 Kb
Autor: Krzysztof Tokarz
Data: 2020-05-11 07:58:10
Udostępnił: Mariusz Hebda
Data: 2020-05-11 08:04:18

Rejestr zmian

Zapytanie ofertowe - Nadzór inwestorki

Przedmiotem zamówienia jest: usługa nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi realizowanymi w ramach zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku dawnej szkoły oraz zmiana sposobu użytkowania na Dom Pomocy Społecznej w Baligrodzie(gmina Baligród, powiat leski, woj. Podkarpackie); rozbiórka budynku gospodarczego, budowa zjazdu publicznego z drogi gminnej, parkingu oraz niezbędnej infrastruktury towarzyszącej”.


Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Zapytanie ofertowePlik PDF 3.40 MB
2. Załączniki 1-5Plik DOC 176.00 Kb
3. Załącznik nr 6Plik RAR 2.00 MB
4. Ogłoszenie w Bazie KonkurencyjnościPlik PDF 1.83 MB
5. Informacja o złożonych oferatachPlik PDF 385.73 Kb
6. Informacja o wyborze ofertyPlik PDF 379.28 Kb
Autor: Aleksandra Scelina
Data: 2020-02-05 10:55:38
Udostępnił: Aleksandra Scelina
Data: 2020-02-05 10:55:58
Modyfikował(a): Aleksandra Scelina
Data: 2020-02-05 10:59:25

Rejestr zmian

Zapytanie ofertowe - dostawa posiłków dla uczniów szkół zlokalizowanych na terenie Gminy Baligród

Baligród, 02.01.2020

 

Znak: IX.271a.1.2020

 

 

Zamawiający:

Gmina Baligród

Plac Wolności 13

38-606 Baligród

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Zamawiający:

zaprasza do złożenia ofert na:

dostawę posiłków dla uczniów szkół zlokalizowanych na terenie Gminy Baligród.

 

1.  Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest  dostawa posiłków dla uczniów uczęszczających do szkół na terenie Gminy Baligród .

Wykonawca dostarcza posiłki przygotowane przez stołówkę szkolną w Baligrodzie własnym transportem .

Sposób dowożenia musi spełniać wymogi Państwowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej.

Posiłki dostarczane będą przez Zleceniobiorcę  od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2020 r. od poniedziałku do piątku w godzinach:

 - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Nowosiółkach  - 11:50 ,

 - Niepubliczna Szkoła Podstawowa we Mchawie  - 10:25 ,

Posiłki muszą być dostarczone w godzinach wskazanych przez Zamawiającego. 

 Wymagane dokumenty w przedmiotowym postępowaniu:

 - decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o spełnianiu wymagań

 sanitarnych  przez środek transportu przeznaczony do przewozu potraw .

 

2.      Termin realizacji zamówienia:

od dnia podpisania umowy do 31.12.2020

 


Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Zapytanie ofertowePlik PDF 412.71 Kb
2. Załącznik nr 1Plik DOC 28.00 Kb
3. Załącznik nr 2Plik DOC 25.50 Kb
4. Załącznik nr 3Plik DOC 24.50 Kb
5. Wzór umowyPlik DOC 41.50 Kb
6. Klauzula RODO 16.24 Kb
7. Protokół z postępowaniaPlik PDF 252.42 Kb
Autor: Aleksandra Scelina
Data: 2020-01-02 13:16:59
Udostępnił: Aleksandra Scelina
Data: 2020-01-02 13:25:52
Modyfikował(a): Aleksandra Scelina
Data: 2020-01-02 13:34:39

Rejestr zmian

Zapytanie ofertowe - Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej

VII.271a.1.2019                                                                                       Baligród, dnia 2019-12-05

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

„Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej na terenie Gminy Baligród”

 

Gmina Baligród zaprasza do składania ofert cenowych na realizację zadania obejmującego odbiór oraz poddanie odzyskowi lub unieszkodliwieniu odpadów pochodzących z działalności rolniczej, tj. folia rolnicza, siatka i sznurek do owijania balotów, opakowania po nawozach i typu big bag, z obszaru gminy Baligród, zgodnie z poniższą specyfikacją:

 

I. Zamawiający: Gmina Baligród, ul. Plac Wolności 13, 38-606 Baligród

II. Termin realizacji zamówienia:

a) data rozpoczęcia: od dnia podpisania umowy pomiędzy Gminą Baligród,
a Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

b) data zakończenia: do 30 czerwca 2020 r

III. Opis Przedmiotu zamówienia:


Przedmiotem zamówienia jest usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej na terenie gminy Baligród

Zakres rzeczowy obejmuje usunięcie odpadów pochodzących z działalności rolniczej z terenu Gminy Baligród, w tym: załadunek, odbiór odpadów z miejsc wskazanych na terenie gminy Baligród, transport odpadów z miejsca odbioru do miejsca unieszkodliwiania, rozładunek i zdeponowanie/unieszkodliwienie lub poddanie odzyskowi odpadów pochodzących z działalności rolniczej: folia rolnicza, siatka i sznurek do owijania balotów, opakowania po nawozach i typu big bag wraz z kosztami unieszkodliwiania oraz prowadzenie ilościowej i jakościowej ewidencji opadów.

IV. Sposób przygotowania oferty:

Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej w języku polskim wg Załącznika nr 1 do zapytania ofertowego. Zamawiający nie zwraca kosztów przygotowania i dostarczenia oferty w żadnym wypadku, włączając sytuację uwzględnioną w pkt 8.

V. Miejsce i termin złożenia oferty:

a) Urząd Gminy Baligród, ul. Plac Wolności 13, 38-606 Baligród, (sekretariat), do dnia 16.12.2019 r. do godz. 10.00,

b) oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane,

c) oferta musi być złożona zamkniętej kopercie i opisać nazwą i adresem wykonawcy oraz nazwą i adresem zamawiającego, a także napisem „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”.

Oferta będzie również ważna jeśli zostanie przesłana e-mailem na adres gmina@baligrod.pl
 Liczy się data odbioru .

Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:

·         jej treść nie odpowiada treści przedmiotu zamówienia;

VI. Kryterium oceny ofert: cena 100%

Cena za wykonanie przedmiotu umowy powinna zawierać wszystkie koszty, jakie Zamawiający będzie musiał ponieść za realizację przedmiotu zamówienia z uwzględniłem podatku od towarów i usług VAT.

VII. Pracownikiem upoważnionym do kontaktu z wykonawcami jest: Aleksandra Scelina , tel. 13 4684 077 wew. 4

VIII. Zamawiający zastrzega sobie :

1. Możliwość unieważnienia procedury udzielenia zamówienia , bez wyboru wykonawcy- zgodnie z art. 701§ 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks cywilny (Dz.U. z 2019 r., poz. 1145)

2. Prawo zawarcia umowy tylko w przypadku przyznania środków pochodzących z NFOŚIGW w Warszawie


Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Zapytanie ofertowePlik DOC 74.50 Kb
2. Zalącznik nr 1 - zapytanie ofertowePlik DOC 42.50 Kb
3. Załącznik nr 2 - Oświadczenie 15.61 Kb
4. Załącznik nr 3 - Klauzula informacyjna 16.54 Kb
5. Załącznik nr 4 - Oświadczenie RODO 14.03 Kb
6. Zalącznik nr 5 - WynikPlik PDF 241.70 Kb
Autor:
Data: 2019-12-05 13:21:20
Udostępnił: Seweryn Kulasa
Data: 2019-12-05 13:27:59

Rejestr zmian

Zapytanie ofertowe - Usługa kompleksowego sprzątania

Baligród, 05.12.2019r.

 

Znak: IX.271a.9.2019

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Zamawiający:

zaprasza do złożenia ofert na:

Usługi kompleksowego sprzątania budynków i lokali administrowanych przez Urząd Gminy w Baligrodzie, zlokalizowanych w Baligrodzie przy ul. Plac Wolności 13, ul. Plac Wolności 11 oraz Plac Wolności 9.

 1. Opis przedmiotu zamówienia

Usługi codziennego sprzątania własnym sprzętem przy użyciu własnych środków czystości przez wszystkie dni robocze miesiąca (bez sobót z wyjątkiem przeznaczonych do odpracowania za dzień ustawowo wolny od pracy i niedziel oraz świąt), średnio 21 dni w miesiącu, również w trakcie wykonywania remontów obejmujących: biura, korytarze, pomieszczenia socjalne, klatki schodowe, łazienki, hole.

 1. Termin realizacji zamówienia:

Od dnia 01.01.2020 do dnia 31.12.2020 r.


Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Zapytanie ofertowePlik PDF 657.70 Kb
2. Załącznik nr 1 28.55 Kb
3. Formularz ofertowyPlik DOC 31.50 Kb
4. Oświadczenie RODO 13.93 Kb
5. Klauzula informacyjna RODO 16.28 Kb
6. Wzór umowyPlik DOC 56.00 Kb
7. Informacja o złozonych ofertachPlik PDF 286.42 Kb
8. informacja o unieważnieniu postępowaniaPlik PDF 193.05 Kb
Autor: Aleksandra Scelina
Data: 2019-12-05 12:05:06
Udostępnił: Aleksandra Scelina
Data: 2019-12-05 12:06:46
Modyfikował(a): Aleksandra Scelina
Data: 2019-12-05 12:12:02

Rejestr zmian

Zapytanie ofertowe - Dowóz uczestników do ŚDS

Nowosiółki, 29.11.2019r.

Środowiskowy Dom Samopomocy
w Gminie Baligród
w miejscowości Nowosiółki,

Nowosiółki 3, 38-604 Hoczew

NIP 6881299604

 

 

 

Zapytanie ofertowe

 

Środowiskowy Dom Samopomocy w Gminie Baligród w miejscowości Nowosiółki zwany dalej Zamawiającym, zaprasza do składania ofert na:

„Dowóz Uczestników do Środowiskowego Domu Samopomocy”

 

 1. Przedmiot zamówienia – dowóz Uczestników (liczba ta jest zmienna, na dzień ogłoszenia wynosi 35) z miejsca zamieszkania do Środowiskowego Domu Samopomocy w Gminie Baligród w miejscowości Nowosiółki, i z powrotem, środkiem transportu Wykonawcy.
 2. Trasa wykonywanej usługi wynosi średnio około 200 km dziennie, tj. ok. 4000 km miesięcznie.
 3. Termin realizacji zamówienia: 01.01.2020 r. – 31.12.2020 r.

Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Zapytanie ofertowePlik PDF 1.53 MB
2. Oferta cenowaPlik DOC 30.00 Kb
3. Załącznik nr 1Plik DOC 35.00 Kb
4. Załącznik nr 2Plik DOC 29.00 Kb
5. Klauzula informacyjna RODO 15.86 Kb
6. Protokół z otwarciaPlik PDF 386.48 Kb
Autor: Aleksandra Scelina
Data: 2019-11-29 10:49:17
Udostępnił: Aleksandra Scelina
Data: 2019-11-29 10:50:26
Modyfikował(a): Aleksandra Scelina
Data: 2019-11-29 10:54:24

Rejestr zmian

Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 893 Lesko Baligród Cisną, polecającej na budowie chodnika

Baligród, 10.10.2019r.

Znak: IV.720.46.2019

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Zamawiający: Gmina Baligród, Plac Wolności 13,38-606 Baligród,

zaprasza do złożenia ofert na:

„Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 893 Lesko Baligród Cisną, polecającej na budowie chodnika na odcinku od km 18+360 do km 18+770 w m. Baligród”

 

1.      Opis przedmiotu zamówienia

„Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 893 Lesko Baligród Cisną, polecającej na budowie chodnika na odcinku od km 18+360 do km 18+770 w m. Baligród”, zgodnie z załącznikiem nr 4.

 

2.              Termin realizacji zamówienia:

21.10.2019r. – 30.06.2020r.

 

3.              Okres gwarancji:

36 miesięcy

 

4.      Kryteria brane pod uwagę przy ocenie ofert:

100% cena

 

Sposób przygotowania oferty:

Ofertę należy: złożyć w formie pisemnej  na Formularzu Oferty oraz kosztorysie ofertowym, w siedzibie Zamawiającego, pokój nr: 1 Sekretariat, do dnia 21.10.2019r.  do godz. 9.00 w kopercie zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzonej napisem:

„Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 893 Lesko Baligród Cisną, polecającej na budowie chodnika na odcinku od km 18+360 do km 18+770 w m. Baligród”

Miejsce i termin złożenia oferty UG Baligród, ul. Plac Wolności 13, 38-606 Baligród.

Termin otwarcia ofert 21.10.2019r. godzina 9 00

Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami Krzysztof Tokarz 13 468 40 77 wew. 2, email budownictwo@baligrod.pl

Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim.


Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Warunki PZDWPlik PDF 2.73 MB
2. Warunki PZDW 2Plik PDF 971.18 Kb
3. MapaPlik PDF 1.24 MB
4. Oferta 14.31 Kb
5. Projekt umowy 21.52 Kb
6. Wniosek 15.03 Kb
7. Załącznik nr 4 29.21 Kb
8. Wynik - Wybór WykonawcyPlik PDF 390.16 Kb
Autor:
Data: 2019-10-11 08:49:38
Udostępnił: Seweryn Kulasa
Data: 2019-10-11 08:57:15

Rejestr zmian

Dostawa oleju opałowego w ilości do 40 000 litrów do kotłowni zarządzanej przez UG Baligród

IX.271a.8.2019                                                                                    Baligród 17.09.2019r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

w sprawie udzielenia zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro.

 

Miejsce publikacji ogłoszenia o zamówieniu:

-           strona internetowa Zamawiającego http://bip.baligrod.pl ,

-           tablica ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego.

 

I. Nazwa i adres Zamawiającego:

Gmina Baligród

Ul. Plac Wolności 13

38-606 Baligród

tel. 013 468 40 77

www.baligrod.pl

gmina@baligrod.pl

 

II. Przedmiot zamówienia.

 

Przedmiotem zamówienia jest: „Dostawa oleju opałowego w ilości do 40 000 litrów do kotłowni zarządzanej przez Urząd Gminy w Baligrodzie”

 

 

 1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę oleju opałowego, otrzymywanego z produktów przeróbki ropy naftowej w ilości do 40 000 litrów w sezonie opałowym 2019/2020 do kotłowni zarządzanej przez Zamawiającego.
 2. Fakturowanie poszczególnych dostaw oleju na:

Gmina Baligród, 38-606 Baligród, Pl. Wolności 13 NIP: 688-12-44-773, kotłownia zlokalizowana w budynku przedszkola w Baligrodzie.

Olej napędowy winien być paliwem ekologicznym przeznaczonym do celów grzewczych. Jednorazowa dostawa oleju będzie nie mniejsza niż 1000 litrów.

UWAGA: ZMIANA Formularza Ofertowego

UWAGA: MODYFIKACJA TREŚCI UMOWY!!


Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Zapytanie ofertowePlik PDF 1.48 MB
2. Formularz ofertowy 15.49 Kb
3. Załącznik nr 2 12.32 Kb
4. Załącznik nr 3 12.30 Kb
5. Załącznik nr 4 18.60 Kb
6. Formularz ofertowy nowy 15.63 Kb
7. Zmieniona umowa 18.77 Kb
8. protokół z otwarcia ofertPlik PDF 582.37 Kb
9. Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofertyPlik PDF 238.26 Kb
Autor: Aleksandra Scelina
Data: 2019-09-17 09:40:19
Udostępnił: Aleksandra Scelina
Data: 2019-09-17 09:41:54
Modyfikował(a): Aleksandra Scelina
Data: 2019-09-24 10:45:36

Rejestr zmian

Odbiór, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Baligród

                                                             Baligród, 13 września 2019r.

IX.271a.7.2019


ZAPYTANIE OFERTOWE

na zadania pn.:

„Odbiór, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Baligród”

 

Gmina Baligród zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizacje zadania pn.:

„Odbiór, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Baligród”

1.                  Nazwa i adres Zamawiającego:

Gmina Baligród


ul. Plac Wolności 13,

38-606 Baligród

 

 

2.                  Tryb zamówienia:

Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, do niniejszego postępowania nie stosuje się zapisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018r. poz.1986), zgodnie z art. 4 pkt 8 ww. ustawy.

3.                  Lokalizacja miejsca realizacji zadania:

Teren gminy Baligród.

4.                  Opis przedmiotu zadania:

1)                  Przedmiotem zadania jest odbiór, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest pochodzących z pokryć dachowych budynków (głównie płyty eternitowe faliste i płyty karo) zgromadzonych na posesjach mieszkańców gminy w miejscowościach: Nowosiółki, Zahoczewie, Stężnica, Mchawa, Kołonice, Jabłonki, Bystre, Żerdenka, Kielczawa, Żernica, Baligród.


Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Zapytanie ofertowePlik PDF 2.63 MB
2. Załącznik nr 1 15.45 Kb
3. Załącznik nr 2 15.33 Kb
4. Załącznik nr 3Plik DOC 66.50 Kb
5. Załącznik nr 4 16.29 Kb
6. Załącznik nr 5 13.93 Kb
7. Protokół z otwarcia ofertPlik PDF 256.12 Kb
Autor: Aleksandra Scelina
Data: 2019-09-13 11:42:21
Udostępnił: Aleksandra Scelina
Data: 2019-09-13 11:43:15
Modyfikował(a): Aleksandra Scelina
Data: 2019-09-17 10:19:17

Rejestr zmian

Dostawa 60 ton węgla ekogroszk do kotłowni Gminnego Ośrodka Zdrowia i Remizy OSP w Baligrodzie

VIII.033.2.2019


                                                                    ZAPYTANIE OFERTOWE

              Wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty 30 000 euro. Zamówienie zgodnie    z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych

I. Zamawiający: Gmina Baligród Plac Wolności 13, 38-606 Baligród tel. 13 4684077 e-mail: gmina@baligrod.pl zaprasza do udziału w postępowaniu w trybie zapytania ofertowego na dostawę 60 ton węgla ekogroszku do kotłowni Gminnego Ośrodka Zdrowia i Remizy OSP w Baligrodzie


Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Zapytanie ofertowePlik PDF 1.13 MB
2. Załącznik nr 1 12.02 Kb
3. Załącznik nr 2 11.90 Kb
4. Załącznik nr 3 19.50 Kb
5. Protokół z otwarcia ofertPlik PDF 224.90 Kb
Autor: Aleksandra Scelina
Data: 2019-09-11 13:52:33
Udostępnił: Aleksandra Scelina
Data: 2019-09-11 13:53:13
Modyfikował(a): Aleksandra Scelina
Data: 2019-09-11 13:55:19

Rejestr zmian

Zapytanie ofertowe na wykonanie budowy chodnika na odcinku od km 10+100 do km 12+400 w m. Nowosiółki

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Zamawiający: Gmina Baligród, Plac Wolności 13,38-606 Baligród,

zaprasza do złożenia ofert na:

„Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 893 Lesko Baligród Cisną, polecającej na budowie chodnika na odcinku od km 10+100 do km 12+400 w m. Nowosiółki”

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia

Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 893 Lesko Baligród Cisną, polecającej na budowie chodnika na odcinku od km 10+100 do km 12+400 w m. Nowosiółki” zgodnie z załącznikiem nr 4.

 

 1. Termin realizacji zamówienia:

25.09.2019r. – 31.05.2020r.

 

 1. Okres gwarancji:

36 miesięcy

 

 1. Kryteria brane pod uwagę przy ocenie ofert:

100% cena

 

Sposób przygotowania oferty:

Ofertę należy: złożyć w formie pisemnej  na Formularzu Oferty oraz kosztorysie ofertowym, w siedzibie Zamawiającego, pokój nr: 1 Sekretariat, do dnia 25.09.2019r.  do godz. 9.00 w kopercie zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzonej napisem:

„Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 893 Lesko Baligród Cisną, polecającej na budowie chodnika na odcinku od km 10+100 do km 12+400 w m. Nowosiółki”

Miejsce i termin złożenia oferty UG Baligród, ul. Plac Wolności 13, 38-606 Baligród.

Termin otwarcia ofert 25.09.2019r. godzina 9 00

Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami Krzysztof Tokarz 13 468 40 77 wew. 2, email budownictwo@baligrod.pl

Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim.

 


Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Oferta 14.24 Kb
2. Projekt umowy 20.86 Kb
3. Zapytanie ofertowePlik PDF 341.87 Kb
4. Załącznik nr 4 29.29 Kb
5. Mapa (skala 2000 format A0) PodglądPlik PDF 16.26 MB
6. Wynik - Wybór WykonawcyPlik PDF 431.86 Kb
Autor:
Data: 2019-09-09 12:57:44
Udostępnił: Seweryn Kulasa
Data: 2019-09-09 13:00:12

Rejestr zmian

Zapytanie ofertowe na dostawę węgla eko-groszek

VIII.033.2.2019                                                                                            Baligród, 27.08.2019 r.

 

 

Zamawiający zaprasza do złożenia ofert na dostawę węgla eko-groszek do kotłowni            w budynkach GOZ iOSP Baligród w ilości okolo 60 ton.


Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Zapytanie ofertowePlik PDF 238.40 Kb
2. Formularz ofertowy 13.78 Kb
3. Wzór umowyPlik DOC 32.00 Kb
4. Protokół z otwarcia ofertPlik PDF 253.64 Kb
5. Informacja o unieważnieniu postępowaniaPlik PDF 186.44 Kb
6. Załącznik nr 5 13.93 Kb
Autor: Aleksandra Scelina
Data: 2019-08-27 10:29:34
Udostępnił: Aleksandra Scelina
Data: 2019-08-27 10:29:26
Modyfikował(a): Aleksandra Scelina
Data: 2019-08-27 10:32:29

Rejestr zmian

Oglądano 20137 razy


Urząd Gminy Baligród
ul. Plac Wolności 13
38-606 Baligród
tel. 013 468 40-77
fax. 013 468 44-08
gmina@baligrod.pl
www.baligrod.pl