Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.Polityka Cookies
[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Baligród
  
4-07-2020, Sobota, 14:02


Jesteś tutaj :: ZAMÓWIENIA PUBLICZNE :: Zapytania ofertowe do 30 000 EURO
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Pomniejsz tekst Normalny tekst Powiększ tekst
Zapytanie ofertowe - na obsługę bankową budżetu Gminy Baligród oraz jej jednostek organizacyjnych

Baligród, 11.05.2020r.

 

Znak: IV.033.57.2020

 

Zamawiający:

Gmina Baligród

Plac Wolności 13

38-606 Baligród

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Zamawiający:

zaprasza do złożenia ofert na:

obsługę bankową budżetu Gminy Baligród oraz jej  jednostek organizacyjnych.  

 

I. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest obsługa bankowa budżetu Gminy Baligród oraz jej jednostek organizacyjnych.

W zakres usługi wchodzi obsługa bankowa polegająca na:

 1. otwarcie i prowadzenie w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 2375 z późn. zm.): rachunków bieżących, rachunków lokat terminowych, rachunków środków pomocowych i innych rachunków pozabudżetowych (rachunków funduszy celowych i specjalnych)" w tym rachunków związanych z rozliczeniem środków otrzymanych z funduszy Unii Europejskiej,
 2. obsługa operacji finansowych budżetu Gminy na poziomie Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych                                           z zastosowaniem jednolitych procedur,
 3. przyjmowanie wpłat gotówkowych,
 4. dokonywanie wypłat gotówkowych,
 5. generowanie codziennie wyciągów bankowych wraz z dokumentami źródłowymi oraz potwierdzeniem sald,
 6. wydawanie blankietów czeków gotówkowych (książeczki czekowej),
 7. możliwość otwarcia dodatkowych rachunków bieżących i pomocniczych w trakcie obowiązywania umowy                               w zależności od potrzeb,
 8. potwierdzenie otwarcia i zamknięcia rachunków bankowych,
 9. realizację zleceń płatniczych - przelewów na rachunki prowadzone w innych bankach oraz banku prowadzącym obsługę rachunku przekazywanych w formie elektronicznej oraz papierowej.
 10. możliwość deponowania środków na lokatach terminowych lub produktach depozytowych,
 11. możliwość automatycznego lokowania środków na rachunku lokat krótkoterminowych typu Ovemight                                     z oprocentowaniem wyższym niż na rachunku bieżącym,
 12. przeksięgowanie w ostatnim dniu każdego miesiąca skapitalizowanych odsetek bankowych z określonych rachunków bankowych jednostek budżetowych Gminy na ostatni dzień miesiąca na rachunek bieżący Gminy,
 13. możliwości zaciągania kredytów krótkoterminowych w rachunku bieżącym Gminy Baligród na pokrycie niedoboru budżetu do wysokości określonej upoważnieniem w Uchwale budżetowej Gminy Baligród.
 14. udzielanie poręczeń i gwarancji bankowych,
 15. wydawanie oświadczeń, zaświadczeń i opinii na żądanie Zamawiającego,
 16. inne usługi bankowe np. zmiana karty wzorów podpisów, wydawanie duplikatów zrealizowanych transakcji, przyjęcie i przechowywanie depozytów itp..

II. Termin realizacji zamówienia:

Od 02.07.2020 do 30.06.2022 r.


Więcej ...

Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. ZAPYTANIE OFERTOWEPlik PDF 1.49 MB
2. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowyPlik DOC 30.50 Kb
3. Załącznik nr 2 - Formularz cenowyPlik XLS 44.00 Kb
4. Załącznik nr 3 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniuPlik DOC 30.00 Kb
Autor: Krzysztof Tokarz
Data: 2020-05-11 07:58:10
Udostępnił: Mariusz Hebda
Data: 2020-05-11 08:04:18

Rejestr zmian

Zapytanie ofertowe - Nadzór inwestorki

Przedmiotem zamówienia jest: usługa nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi realizowanymi w ramach zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku dawnej szkoły oraz zmiana sposobu użytkowania na Dom Pomocy Społecznej w Baligrodzie(gmina Baligród, powiat leski, woj. Podkarpackie); rozbiórka budynku gospodarczego, budowa zjazdu publicznego z drogi gminnej, parkingu oraz niezbędnej infrastruktury towarzyszącej”.


Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Zapytanie ofertowePlik PDF 3.40 MB
2. Załączniki 1-5Plik DOC 176.00 Kb
3. Załącznik nr 6Plik RAR 2.00 MB
4. Ogłoszenie w Bazie KonkurencyjnościPlik PDF 1.83 MB
5. Informacja o złożonych oferatachPlik PDF 385.73 Kb
6. Informacja o wyborze ofertyPlik PDF 379.28 Kb
Autor: Aleksandra Scelina
Data: 2020-02-05 10:55:38
Udostępnił: Aleksandra Scelina
Data: 2020-02-05 10:55:58
Modyfikował(a): Aleksandra Scelina
Data: 2020-02-05 10:59:25

Rejestr zmian

Zapytanie ofertowe - dostawa posiłków dla uczniów szkół zlokalizowanych na terenie Gminy Baligród

Baligród, 02.01.2020

 

Znak: IX.271a.1.2020

 

 

Zamawiający:

Gmina Baligród

Plac Wolności 13

38-606 Baligród

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Zamawiający:

zaprasza do złożenia ofert na:

dostawę posiłków dla uczniów szkół zlokalizowanych na terenie Gminy Baligród.

 

1.  Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest  dostawa posiłków dla uczniów uczęszczających do szkół na terenie Gminy Baligród .

Wykonawca dostarcza posiłki przygotowane przez stołówkę szkolną w Baligrodzie własnym transportem .

Sposób dowożenia musi spełniać wymogi Państwowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej.

Posiłki dostarczane będą przez Zleceniobiorcę  od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2020 r. od poniedziałku do piątku w godzinach:

 - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Nowosiółkach  - 11:50 ,

 - Niepubliczna Szkoła Podstawowa we Mchawie  - 10:25 ,

Posiłki muszą być dostarczone w godzinach wskazanych przez Zamawiającego. 

 Wymagane dokumenty w przedmiotowym postępowaniu:

 - decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o spełnianiu wymagań

 sanitarnych  przez środek transportu przeznaczony do przewozu potraw .

 

2.      Termin realizacji zamówienia:

od dnia podpisania umowy do 31.12.2020

 


Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Zapytanie ofertowePlik PDF 412.71 Kb
2. Załącznik nr 1Plik DOC 28.00 Kb
3. Załącznik nr 2Plik DOC 25.50 Kb
4. Załącznik nr 3Plik DOC 24.50 Kb
5. Wzór umowyPlik DOC 41.50 Kb
6. Klauzula RODO 16.24 Kb
7. Protokół z postępowaniaPlik PDF 252.42 Kb
Autor: Aleksandra Scelina
Data: 2020-01-02 13:16:59
Udostępnił: Aleksandra Scelina
Data: 2020-01-02 13:25:52
Modyfikował(a): Aleksandra Scelina
Data: 2020-01-02 13:34:39

Rejestr zmian

Zapytanie ofertowe - Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej

VII.271a.1.2019                                                                                       Baligród, dnia 2019-12-05

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

„Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej na terenie Gminy Baligród”

 

Gmina Baligród zaprasza do składania ofert cenowych na realizację zadania obejmującego odbiór oraz poddanie odzyskowi lub unieszkodliwieniu odpadów pochodzących z działalności rolniczej, tj. folia rolnicza, siatka i sznurek do owijania balotów, opakowania po nawozach i typu big bag, z obszaru gminy Baligród, zgodnie z poniższą specyfikacją:

 

I. Zamawiający: Gmina Baligród, ul. Plac Wolności 13, 38-606 Baligród

II. Termin realizacji zamówienia:

a) data rozpoczęcia: od dnia podpisania umowy pomiędzy Gminą Baligród,
a Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

b) data zakończenia: do 30 czerwca 2020 r

III. Opis Przedmiotu zamówienia:


Przedmiotem zamówienia jest usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej na terenie gminy Baligród

Zakres rzeczowy obejmuje usunięcie odpadów pochodzących z działalności rolniczej z terenu Gminy Baligród, w tym: załadunek, odbiór odpadów z miejsc wskazanych na terenie gminy Baligród, transport odpadów z miejsca odbioru do miejsca unieszkodliwiania, rozładunek i zdeponowanie/unieszkodliwienie lub poddanie odzyskowi odpadów pochodzących z działalności rolniczej: folia rolnicza, siatka i sznurek do owijania balotów, opakowania po nawozach i typu big bag wraz z kosztami unieszkodliwiania oraz prowadzenie ilościowej i jakościowej ewidencji opadów.

IV. Sposób przygotowania oferty:

Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej w języku polskim wg Załącznika nr 1 do zapytania ofertowego. Zamawiający nie zwraca kosztów przygotowania i dostarczenia oferty w żadnym wypadku, włączając sytuację uwzględnioną w pkt 8.

V. Miejsce i termin złożenia oferty:

a) Urząd Gminy Baligród, ul. Plac Wolności 13, 38-606 Baligród, (sekretariat), do dnia 16.12.2019 r. do godz. 10.00,

b) oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane,

c) oferta musi być złożona zamkniętej kopercie i opisać nazwą i adresem wykonawcy oraz nazwą i adresem zamawiającego, a także napisem „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”.

Oferta będzie również ważna jeśli zostanie przesłana e-mailem na adres gmina@baligrod.pl
 Liczy się data odbioru .

Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:

·         jej treść nie odpowiada treści przedmiotu zamówienia;

VI. Kryterium oceny ofert: cena 100%

Cena za wykonanie przedmiotu umowy powinna zawierać wszystkie koszty, jakie Zamawiający będzie musiał ponieść za realizację przedmiotu zamówienia z uwzględniłem podatku od towarów i usług VAT.

VII. Pracownikiem upoważnionym do kontaktu z wykonawcami jest: Aleksandra Scelina , tel. 13 4684 077 wew. 4

VIII. Zamawiający zastrzega sobie :

1. Możliwość unieważnienia procedury udzielenia zamówienia , bez wyboru wykonawcy- zgodnie z art. 701§ 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks cywilny (Dz.U. z 2019 r., poz. 1145)

2. Prawo zawarcia umowy tylko w przypadku przyznania środków pochodzących z NFOŚIGW w Warszawie


Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Zapytanie ofertowePlik DOC 74.50 Kb
2. Zalącznik nr 1 - zapytanie ofertowePlik DOC 42.50 Kb
3. Załącznik nr 2 - Oświadczenie 15.61 Kb
4. Załącznik nr 3 - Klauzula informacyjna 16.54 Kb
5. Załącznik nr 4 - Oświadczenie RODO 14.03 Kb
6. Zalącznik nr 5 - WynikPlik PDF 241.70 Kb
Autor: Seweryn Kulasa
Data: 2019-12-05 13:21:20
Udostępnił: Seweryn Kulasa
Data: 2019-12-05 13:27:59

Rejestr zmian

Zapytanie ofertowe - Usługa kompleksowego sprzątania

Baligród, 05.12.2019r.

 

Znak: IX.271a.9.2019

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Zamawiający:

zaprasza do złożenia ofert na:

Usługi kompleksowego sprzątania budynków i lokali administrowanych przez Urząd Gminy w Baligrodzie, zlokalizowanych w Baligrodzie przy ul. Plac Wolności 13, ul. Plac Wolności 11 oraz Plac Wolności 9.

 1. Opis przedmiotu zamówienia

Usługi codziennego sprzątania własnym sprzętem przy użyciu własnych środków czystości przez wszystkie dni robocze miesiąca (bez sobót z wyjątkiem przeznaczonych do odpracowania za dzień ustawowo wolny od pracy i niedziel oraz świąt), średnio 21 dni w miesiącu, również w trakcie wykonywania remontów obejmujących: biura, korytarze, pomieszczenia socjalne, klatki schodowe, łazienki, hole.

 1. Termin realizacji zamówienia:

Od dnia 01.01.2020 do dnia 31.12.2020 r.


Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Zapytanie ofertowePlik PDF 657.70 Kb
2. Załącznik nr 1 28.55 Kb
3. Formularz ofertowyPlik DOC 31.50 Kb
4. Oświadczenie RODO 13.93 Kb
5. Klauzula informacyjna RODO 16.28 Kb
6. Wzór umowyPlik DOC 56.00 Kb
7. Informacja o złozonych ofertachPlik PDF 286.42 Kb
8. informacja o unieważnieniu postępowaniaPlik PDF 193.05 Kb
Autor: Aleksandra Scelina
Data: 2019-12-05 12:05:06
Udostępnił: Aleksandra Scelina
Data: 2019-12-05 12:06:46
Modyfikował(a): Aleksandra Scelina
Data: 2019-12-05 12:12:02

Rejestr zmian

Zapytanie ofertowe - Dowóz uczestników do ŚDS

Nowosiółki, 29.11.2019r.

Środowiskowy Dom Samopomocy
w Gminie Baligród
w miejscowości Nowosiółki,

Nowosiółki 3, 38-604 Hoczew

NIP 6881299604

 

 

 

Zapytanie ofertowe

 

Środowiskowy Dom Samopomocy w Gminie Baligród w miejscowości Nowosiółki zwany dalej Zamawiającym, zaprasza do składania ofert na:

„Dowóz Uczestników do Środowiskowego Domu Samopomocy”

 

 1. Przedmiot zamówienia – dowóz Uczestników (liczba ta jest zmienna, na dzień ogłoszenia wynosi 35) z miejsca zamieszkania do Środowiskowego Domu Samopomocy w Gminie Baligród w miejscowości Nowosiółki, i z powrotem, środkiem transportu Wykonawcy.
 2. Trasa wykonywanej usługi wynosi średnio około 200 km dziennie, tj. ok. 4000 km miesięcznie.
 3. Termin realizacji zamówienia: 01.01.2020 r. – 31.12.2020 r.

Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Zapytanie ofertowePlik PDF 1.53 MB
2. Oferta cenowaPlik DOC 30.00 Kb
3. Załącznik nr 1Plik DOC 35.00 Kb
4. Załącznik nr 2Plik DOC 29.00 Kb
5. Klauzula informacyjna RODO 15.86 Kb
6. Protokół z otwarciaPlik PDF 386.48 Kb
Autor: Aleksandra Scelina
Data: 2019-11-29 10:49:17
Udostępnił: Aleksandra Scelina
Data: 2019-11-29 10:50:26
Modyfikował(a): Aleksandra Scelina
Data: 2019-11-29 10:54:24

Rejestr zmian

Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 893 Lesko Baligród Cisną, polecającej na budowie chodnika

Baligród, 10.10.2019r.

Znak: IV.720.46.2019

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Zamawiający: Gmina Baligród, Plac Wolności 13,38-606 Baligród,

zaprasza do złożenia ofert na:

„Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 893 Lesko Baligród Cisną, polecającej na budowie chodnika na odcinku od km 18+360 do km 18+770 w m. Baligród”

 

1.      Opis przedmiotu zamówienia

„Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 893 Lesko Baligród Cisną, polecającej na budowie chodnika na odcinku od km 18+360 do km 18+770 w m. Baligród”, zgodnie z załącznikiem nr 4.

 

2.              Termin realizacji zamówienia:

21.10.2019r. – 30.06.2020r.

 

3.              Okres gwarancji:

36 miesięcy

 

4.      Kryteria brane pod uwagę przy ocenie ofert:

100% cena

 

Sposób przygotowania oferty:

Ofertę należy: złożyć w formie pisemnej  na Formularzu Oferty oraz kosztorysie ofertowym, w siedzibie Zamawiającego, pokój nr: 1 Sekretariat, do dnia 21.10.2019r.  do godz. 9.00 w kopercie zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzonej napisem:

„Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 893 Lesko Baligród Cisną, polecającej na budowie chodnika na odcinku od km 18+360 do km 18+770 w m. Baligród”

Miejsce i termin złożenia oferty UG Baligród, ul. Plac Wolności 13, 38-606 Baligród.

Termin otwarcia ofert 21.10.2019r. godzina 9 00

Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami Krzysztof Tokarz 13 468 40 77 wew. 2, email budownictwo@baligrod.pl

Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim.


Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Warunki PZDWPlik PDF 2.73 MB
2. Warunki PZDW 2Plik PDF 971.18 Kb
3. MapaPlik PDF 1.24 MB
4. Oferta 14.31 Kb
5. Projekt umowy 21.52 Kb
6. Wniosek 15.03 Kb
7. Załącznik nr 4 29.21 Kb
8. Wynik - Wybór WykonawcyPlik PDF 390.16 Kb
Autor: Seweryn Kulasa
Data: 2019-10-11 08:49:38
Udostępnił: Seweryn Kulasa
Data: 2019-10-11 08:57:15

Rejestr zmian

Dostawa oleju opałowego w ilości do 40 000 litrów do kotłowni zarządzanej przez UG Baligród

IX.271a.8.2019                                                                                    Baligród 17.09.2019r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

w sprawie udzielenia zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro.

 

Miejsce publikacji ogłoszenia o zamówieniu:

-           strona internetowa Zamawiającego http://bip.baligrod.pl ,

-           tablica ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego.

 

I. Nazwa i adres Zamawiającego:

Gmina Baligród

Ul. Plac Wolności 13

38-606 Baligród

tel. 013 468 40 77

www.baligrod.pl

gmina@baligrod.pl

 

II. Przedmiot zamówienia.

 

Przedmiotem zamówienia jest: „Dostawa oleju opałowego w ilości do 40 000 litrów do kotłowni zarządzanej przez Urząd Gminy w Baligrodzie”

 

 

 1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę oleju opałowego, otrzymywanego z produktów przeróbki ropy naftowej w ilości do 40 000 litrów w sezonie opałowym 2019/2020 do kotłowni zarządzanej przez Zamawiającego.
 2. Fakturowanie poszczególnych dostaw oleju na:

Gmina Baligród, 38-606 Baligród, Pl. Wolności 13 NIP: 688-12-44-773, kotłownia zlokalizowana w budynku przedszkola w Baligrodzie.

Olej napędowy winien być paliwem ekologicznym przeznaczonym do celów grzewczych. Jednorazowa dostawa oleju będzie nie mniejsza niż 1000 litrów.

UWAGA: ZMIANA Formularza Ofertowego

UWAGA: MODYFIKACJA TREŚCI UMOWY!!


Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Zapytanie ofertowePlik PDF 1.48 MB
2. Formularz ofertowy 15.49 Kb
3. Załącznik nr 2 12.32 Kb
4. Załącznik nr 3 12.30 Kb
5. Załącznik nr 4 18.60 Kb
6. Formularz ofertowy nowy 15.63 Kb
7. Zmieniona umowa 18.77 Kb
8. protokół z otwarcia ofertPlik PDF 582.37 Kb
9. Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofertyPlik PDF 238.26 Kb
Autor: Aleksandra Scelina
Data: 2019-09-17 09:40:19
Udostępnił: Aleksandra Scelina
Data: 2019-09-17 09:41:54
Modyfikował(a): Aleksandra Scelina
Data: 2019-09-24 10:45:36

Rejestr zmian

Odbiór, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Baligród

                                                             Baligród, 13 września 2019r.

IX.271a.7.2019


ZAPYTANIE OFERTOWE

na zadania pn.:

„Odbiór, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Baligród”

 

Gmina Baligród zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizacje zadania pn.:

„Odbiór, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Baligród”

1.                  Nazwa i adres Zamawiającego:

Gmina Baligród


ul. Plac Wolności 13,

38-606 Baligród

 

 

2.                  Tryb zamówienia:

Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, do niniejszego postępowania nie stosuje się zapisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018r. poz.1986), zgodnie z art. 4 pkt 8 ww. ustawy.

3.                  Lokalizacja miejsca realizacji zadania:

Teren gminy Baligród.

4.                  Opis przedmiotu zadania:

1)                  Przedmiotem zadania jest odbiór, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest pochodzących z pokryć dachowych budynków (głównie płyty eternitowe faliste i płyty karo) zgromadzonych na posesjach mieszkańców gminy w miejscowościach: Nowosiółki, Zahoczewie, Stężnica, Mchawa, Kołonice, Jabłonki, Bystre, Żerdenka, Kielczawa, Żernica, Baligród.


Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Zapytanie ofertowePlik PDF 2.63 MB
2. Załącznik nr 1 15.45 Kb
3. Załącznik nr 2 15.33 Kb
4. Załącznik nr 3Plik DOC 66.50 Kb
5. Załącznik nr 4 16.29 Kb
6. Załącznik nr 5 13.93 Kb
7. Protokół z otwarcia ofertPlik PDF 256.12 Kb
Autor: Aleksandra Scelina
Data: 2019-09-13 11:42:21
Udostępnił: Aleksandra Scelina
Data: 2019-09-13 11:43:15
Modyfikował(a): Aleksandra Scelina
Data: 2019-09-17 10:19:17

Rejestr zmian

Dostawa 60 ton węgla ekogroszk do kotłowni Gminnego Ośrodka Zdrowia i Remizy OSP w Baligrodzie

VIII.033.2.2019


                                                                    ZAPYTANIE OFERTOWE

              Wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty 30 000 euro. Zamówienie zgodnie    z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych

I. Zamawiający: Gmina Baligród Plac Wolności 13, 38-606 Baligród tel. 13 4684077 e-mail: gmina@baligrod.pl zaprasza do udziału w postępowaniu w trybie zapytania ofertowego na dostawę 60 ton węgla ekogroszku do kotłowni Gminnego Ośrodka Zdrowia i Remizy OSP w Baligrodzie


Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Zapytanie ofertowePlik PDF 1.13 MB
2. Załącznik nr 1 12.02 Kb
3. Załącznik nr 2 11.90 Kb
4. Załącznik nr 3 19.50 Kb
5. Protokół z otwarcia ofertPlik PDF 224.90 Kb
Autor: Aleksandra Scelina
Data: 2019-09-11 13:52:33
Udostępnił: Aleksandra Scelina
Data: 2019-09-11 13:53:13
Modyfikował(a): Aleksandra Scelina
Data: 2019-09-11 13:55:19

Rejestr zmian

Zapytanie ofertowe na wykonanie budowy chodnika na odcinku od km 10+100 do km 12+400 w m. Nowosiółki

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Zamawiający: Gmina Baligród, Plac Wolności 13,38-606 Baligród,

zaprasza do złożenia ofert na:

„Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 893 Lesko Baligród Cisną, polecającej na budowie chodnika na odcinku od km 10+100 do km 12+400 w m. Nowosiółki”

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia

Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 893 Lesko Baligród Cisną, polecającej na budowie chodnika na odcinku od km 10+100 do km 12+400 w m. Nowosiółki” zgodnie z załącznikiem nr 4.

 

 1. Termin realizacji zamówienia:

25.09.2019r. – 31.05.2020r.

 

 1. Okres gwarancji:

36 miesięcy

 

 1. Kryteria brane pod uwagę przy ocenie ofert:

100% cena

 

Sposób przygotowania oferty:

Ofertę należy: złożyć w formie pisemnej  na Formularzu Oferty oraz kosztorysie ofertowym, w siedzibie Zamawiającego, pokój nr: 1 Sekretariat, do dnia 25.09.2019r.  do godz. 9.00 w kopercie zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzonej napisem:

„Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 893 Lesko Baligród Cisną, polecającej na budowie chodnika na odcinku od km 10+100 do km 12+400 w m. Nowosiółki”

Miejsce i termin złożenia oferty UG Baligród, ul. Plac Wolności 13, 38-606 Baligród.

Termin otwarcia ofert 25.09.2019r. godzina 9 00

Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami Krzysztof Tokarz 13 468 40 77 wew. 2, email budownictwo@baligrod.pl

Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim.

 


Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Oferta 14.24 Kb
2. Projekt umowy 20.86 Kb
3. Zapytanie ofertowePlik PDF 341.87 Kb
4. Załącznik nr 4 29.29 Kb
5. Mapa (skala 2000 format A0) PodglądPlik PDF 16.26 MB
6. Wynik - Wybór WykonawcyPlik PDF 431.86 Kb
Autor: Seweryn Kulasa
Data: 2019-09-09 12:57:44
Udostępnił: Seweryn Kulasa
Data: 2019-09-09 13:00:12

Rejestr zmian

Zapytanie ofertowe na dostawę węgla eko-groszek

VIII.033.2.2019                                                                                            Baligród, 27.08.2019 r.

 

 

Zamawiający zaprasza do złożenia ofert na dostawę węgla eko-groszek do kotłowni            w budynkach GOZ iOSP Baligród w ilości okolo 60 ton.


Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Zapytanie ofertowePlik PDF 238.40 Kb
2. Formularz ofertowy 13.78 Kb
3. Wzór umowyPlik DOC 32.00 Kb
4. Protokół z otwarcia ofertPlik PDF 253.64 Kb
5. Informacja o unieważnieniu postępowaniaPlik PDF 186.44 Kb
6. Załącznik nr 5 13.93 Kb
Autor: Aleksandra Scelina
Data: 2019-08-27 10:29:34
Udostępnił: Aleksandra Scelina
Data: 2019-08-27 10:29:26
Modyfikował(a): Aleksandra Scelina
Data: 2019-08-27 10:32:29

Rejestr zmian

Oglądano 3359 razy


Urząd Gminy Baligród
ul. Plac Wolności 13
38-606 Baligród
tel. 013 468 40-77
fax. 013 468 44-08
gmina@baligrod.pl
www.baligrod.pl