Konkurs na kierownicze stanowisko urzędnicze Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Baligrodzie

 • 17 maja 2023 08:49

Przejdź do wpisu

Informacja

 • 17 maja 2023 13:42

Informacja w sprawie wykonania budżetu Gminy Baligród za rok 2022.

Przejdź do wpisu

Petycja

 • 24 maja 2023 07:09

Protest mieszkańców miejscowości Nowosiółki

Przejdź do wpisu

Wynik konkursu na kierownicze stanowisko urzędnicze Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Baligrodzie

 • 02 czerwca 2023 12:25

Przejdź do wpisu

Sprzedaż końcowa węgla

 • 14 czerwca 2023 10:57

Szanowni Mieszkańcy,

program sprzedaży węgla w cenie preferencyjnej zakończył się w dniu 30.04.2023 r. Zgodnie z zapisami art. 11 ust 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 14.04.2023 r. o zmianie ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz opłacie skarbowej oraz niektórych innych ustaw. Gminy, którym pozostało niesprzedane paliwo stałe, mogą przystąpić do sprzedaży końcowej.

 

 

Szanowni Mieszkańcy,

program sprzedaży węgla w cenie preferencyjnej zakończył się w dniu 30.04.2023 r. Zgodnie z zapisami art. 11 ust 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 14.04.2023 r. o zmianie ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz opłacie skarbowej oraz niektórych innych ustaw. Gminy, którym pozostało niesprzedane paliwo stałe, mogą przystąpić do sprzedaży końcowej.

W związku z powyższym informujemy, że od dnia 19.06.2023 r. rozpoczynamy SPRZEDAŻ KOŃCOWĄ PALIWA STAŁEGO (węgiel) w sortymencie ORZECH ORAZ EKOGROSZEK W CENIE PREFERENCYJNEJ.

Nowy wniosek jest dostępny w wersji papierowej w Urzędzie Gminy Baligród –lub do samodzielnego pobrania.

Wnioski w wersji papierowej przyjmowane są w sekretariacie Urzędu Gminy Baligród.

Wnioski można również złożyć przy wykorzystaniu platformy ePUAP jako załącznik do pisma ogólnego, podpisanego profilem zaufanym lub podpisem kwalifikowanym.

Prosimy o składanie wniosków tylko na formularzach dedykowanych dla naszej Gminy.

Cena węgla przy zakupie preferencyjnym to 1650 zł brutto za tonę. Do ceny należy doliczyć ewentualny koszt transportu z miejsca składowania do gospodarstwa domowego.

UWAGA!

Zakupu węgla w Gminie Baligród w ramach sprzedaży końcowej może dokonać:

1.    każda osoba fizyczna uprawniona do zakupu paliwa stałego zamieszkała na terenie gminy Baligród

2.    Do sprzedaży końcowej nie stosuje się maksymalnych ograniczeń ilości paliwa stałego – innymi słowy można kupić dowolną, dostępną ilość węgla.

Sprzedaż paliwa stałego na zasadach sprzedaży końcowej odbywać się będzie do 31.07.2023 r. bądź do wyczerpania zapasów.

Wnioski będą rozpatrywane zgodnie z datą wpływu!

 

 

Przejdź do wpisu

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE GŁÓWNY KSIĘGOWY W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W BALIGRODZIE

 • 16 czerwca 2023 11:23

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE GŁÓWNY KSIĘGOWY W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W BALIGRODZIE

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Baligrodzie

działając na podstawie art.11 ust.1 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych, ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze.

Przejdź do wpisu

Konkurs na wolne stanowisko urzędnicze: księgowy w Domu Pomocy Społecznej w Baligrodzie

 • 16 czerwca 2023 11:57

Przejdź do wpisu

Petycja

 • 22 czerwca 2023 07:41

Petycja mieszkańców w sprawie remontu drogi dojazdowej nr 1083

Przejdź do wpisu

Petycja

 • 22 czerwca 2023 07:46

Petycja mieszkańców w sprawie remontu drogi dojazdowej nr 373

Przejdź do wpisu

Informacja dotycząca II etapu naboru na wolne stanowisko urzędnicze

 • 27 czerwca 2023 13:59

Informacja dotycząca II etapu naboru na wolne stanowisko urzędnicze księgowy Domu Pomocy Społecznej w Baligrodzie

Przejdź do wpisu

Informacja dotycząca II etapu naboru na wolne stanowisko urzędnicze

 • 27 czerwca 2023 14:02

Informacja dotycząca II etapu naboru na wolne stanowisko urzędnicze księgowy w Domu Pomocy Społecznej w Baligrodzie.

Przejdź do wpisu

Informacja o wynikach naboru w Domu Pomocy Społecznej w Baligrodzie

 • 28 czerwca 2023 11:20

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko główny księgowy do zatrudnienia została wybrana Pani Agnieszka Początek zam. Baligród.

Przejdź do wpisu

Informacja o wynikach naboru w Domu Pomocy Społecznej w Baligrodzie

 • 28 czerwca 2023 11:25

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko księgowy do zatrudnienia została wybrana Pani Anna Wasylów zam. Baligród.

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

 • 29 czerwca 2023 07:50

Przejdź do wpisu

OBWIESZCZENIE

 • 29 czerwca 2023 13:42

Obwieszczenie

Przejdź do wpisu

Polska-Ustrzyki Dolne: Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego 2023/S 127-403771

 • 05 lipca 2023 13:16

Polska-Ustrzyki Dolne: Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego

2023/S 127-403771

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2022/S 002-004182)

 

 

Polska-Ustrzyki Dolne: Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego

2023/S 127-403771

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2022/S 002-004182)

Podstawa prawna:

Rozporządzenie (WE) nr 1370/2007

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Bieszczadzki Związek Komunikacyjny
Krajowy numer identyfikacyjny: 6891237007
Adres pocztowy: ul. Mikołaja Kopernika 1
Miejscowość: Ustrzyki Dolne
Kod NUTS: PL821 Krośnieński
Kod pocztowy: 38-700
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Bartosz Rmowicz
E-mail: [email protected]
Adresy internetowe:
Główny adres: www.bip.ustrzyki-dolne.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

 

Bieszczadzki Związek Komunikacyjny

 

Numer referencyjny: 6891237007
II.1.2)Główny kod CPV
60112000 Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

 

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na 25 liniach komunikacyjnych na terenie Bieszczadzkiego Związku Komunikacyjnego:

1. Zahutyń – Lesko – Olszanica - Ustrzyki Dolne - Czarna Górna - Polana – Czarna Dolna - Czarna Górna – Michniowiec - Lutowiska – Zatwarnica - Muczne - Ustrzyki Górne -Wołosate długość linii ok 88 km

2. Zahutyń - Zagórz -Lesko - Baligród – Cisna - Wetlina – długość linii ok 67 km

3. Wisłok Wielki – Komańcza – Rzepedź – Brzozowiec – Zagórz –Zahutyń – długość linii ok 54 km

4. Kalnica – Olchowa – Czaszyn -Tarnawa – Wielopole – Zagórz - Zahutyń – długość linii ok 35 km

5. Zahutyń – Lesko – Hoczew - Średnia Wieś – Polańczyk – Wołkowyja -Rajskie – długość linii ok 75 km

6. Lesko - Średnia Wieś - Bereźnica Wyżna - Myczków - Polańczyk - Orelec - Lesko – długość linii ok 58 km

7. Weremień -Lesko d.a. - Bezmiechowa - Manasterzec - Łukawica - Lesko d.a. – długość linii ok 27 km

8. Ustrzyki Dolne - Polańczyk – długość linii ok 44 km

9. Lesko - Uherce Mineralne - Zwierzyń - Myczkowce - Bóbrka Jawor – długość linii ok 18 km

10. Majdan – Cisna -Polańczyk – długość linii ok 33 km

11. Lesko - Uherce Mineralne - Rudenka - Olszanica - Paszowa - Wańkowa - Ropienka – długość linii ok 35 km

12. Lesko-Jankowce - Glinne - Uherce Mineralne – długość linii ok 12 km

13. Lesko-Postołów – długość linii ok 5 km

14. Ustrzyki Dolne - Krościenko–Wojtkówka – Nowosielce Kozickie –Wojtkowa – Trzcianiec – długość linii ok 36 km

15. Ustrzyki Dolne – Łodyna – Brelików -Ropienka – Stańkowa –Zawadka – Ropienka – Dźwinacz – Ustrzyki Dolne – długość linii ok 58,7 km

16. Ustrzyki Dolne – Daszówka - Ustrzyki Dolne – Hoszów –Ustrzyki Dolne – Bandrów - Ustrzyki Dolne – długość linii ok 22 km

17. Ustrzyki Dolne Stacja Paliw -Ustrzyki Dolne- Krościenko - Łodyna Liskowate - Serednica – długość linii ok 25 km

18. Ustrzyki Dolne Stacja Paliw - Ustrzyki Dolne – Jałowe - Moczary - Bandrów Narodowy – długość linii ok 21 km

19. Ustrzyki Dolne Masarnia – Ustrzyki Dolne - Równia - Hoszów - Bandrów – długość linii ok 29 km

20. Ustrzyki Dolne Masarnia – Ustrzyki Dln. - Łobozew - Teleśnica Oszwarowa - Daszówka - Bóbrka Jawor – długość linii ok 33 km

21. Lesko - Zahoczewie - Mchawa - Kiełczawa - Baligród - Stężnica – długość linii ok 30 km

22. Wetlina-Wołosate – długość linii ok 24 km

23. Czarna -Polańczyk – długość linii ok 39 km

24. Komańcza - Cisna – długość linii ok 49 km

25. Zahutyń – Zagórz – Poraż – Mokre -Szczawne -Rzepedź -Turzańsk - Komańcza – długość linii ok 35 km

 

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
30/06/2023
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 002-004182

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.2.4
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia
Zamiast:

 

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na 25 liniach komunikacyjnych na terenie Bieszczadzkiego Związku Komunikacyjnego:

1. Zahutyń – Lesko – Olszanica - Ustrzyki Dolne - Czarna Górna - Polana – Czarna Dolna - Czarna Górna – Michniowiec - Lutowiska – Zatwarnica - Muczne - Ustrzyki Górne -Wołosate długość linii ok 88 km

2. Zahutyń - Zagórz -Lesko - Baligród – Cisna - Wetlina – długość linii ok 67 km

3. Wisłok Wielki – Komańcza – Rzepedź – Brzozowiec – Zagórz –Zahutyń – długość linii ok 54 km

4. Kalnica – Olchowa – Czaszyn -Tarnawa – Wielopole – Zagórz - Zahutyń – długość linii ok 35 km

5. Zahutyń – Lesko – Hoczew - Średnia Wieś – Polańczyk – Wołkowyja -Rajskie – długość linii ok 75 km

6. Lesko - Średnia Wieś - Bereźnica Wyżna - Myczków - Polańczyk - Orelec - Lesko – długość linii ok 58 km

7. Weremień -Lesko d.a. - Bezmiechowa - Manasterzec - Łukawica - Lesko d.a. – długość linii ok 27 km

8. Ustrzyki Dolne - Polańczyk – długość linii ok 44 km

9. Lesko - Uherce Mineralne - Zwierzyń - Myczkowce - Bóbrka Jawor – długość linii ok 18 km

10. Majdan – Cisna -Polańczyk – długość linii ok 33 km

11. Lesko - Uherce Mineralne - Rudenka - Olszanica - Paszowa - Wańkowa - Ropienka – długość linii ok 35 km

12. Lesko-Jankowce - Glinne - Uherce Mineralne – długość linii ok 12 km

13. Lesko-Postołów – długość linii ok 5 km

14. Ustrzyki Dolne - Krościenko–Wojtkówka – Nowosielce Kozickie –Wojtkowa – Trzcianiec – długość linii ok 36 km

15. Ustrzyki Dolne – Łodyna – Brelików -Ropienka – Stańkowa –Zawadka – Ropienka – Dźwinacz – Ustrzyki Dolne – długość linii ok 58,7 km

16. Ustrzyki Dolne – Daszówka - Ustrzyki Dolne – Hoszów –Ustrzyki Dolne – Bandrów - Ustrzyki Dolne – długość linii ok 22 km

17. Ustrzyki Dolne Stacja Paliw -Ustrzyki Dolne- Krościenko - Łodyna Liskowate - Serednica – długość linii ok 25 km

18. Ustrzyki Dolne Stacja Paliw - Ustrzyki Dolne – Jałowe - Moczary - Bandrów Narodowy – długość linii ok 21 km

19. Ustrzyki Dolne Masarnia – Ustrzyki Dolne - Równia - Hoszów - Bandrów – długość linii ok 29 km

20. Ustrzyki Dolne Masarnia – Ustrzyki Dln. - Łobozew - Teleśnica Oszwarowa - Daszówka - Bóbrka Jawor – długość linii ok 33 km

21. Lesko - Zahoczewie - Mchawa - Kiełczawa - Baligród - Stężnica – długość linii ok 30 km

22. Wetlina-Wołosate – długość linii ok 24 km

23. Czarna -Polańczyk – długość linii ok 39 km

24. Komańcza - Cisna – długość linii ok 49 km

25. Zahutyń – Zagórz – Poraż – Mokre -Szczawne -Rzepedź -Turzańsk - Komańcza – długość linii ok 35 km

(charakter i ilość usług lub określenie potrzeb i wymogów)

 

Powinno być:

 

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na 25 liniach komunikacyjnych na terenie Bieszczadzkiego Związku Komunikacyjnego:

B1 Zahutyń – Zagórz - Lesko – Olszanica - Ustrzyki Dolne - Czarna Górna - Polana – Czarna Dolna – Michniowiec - Lutowiska – Zatwarnica - Muczne – Tarnawa Niżna - Ustrzyki Górne -Wołosate

B2 Zahutyń - Zagórz -Lesko - Baligród – Cisna - Wetlina

B3 Wisłok Wielki – Komańcza – Rzepedź – Brzozowiec – Zagórz - Zahutyń

B4 Kalnica – Olchowa – Czaszyn - Tarnawa – Wielopole – Zagórz – Zahutyń

B5 Zahutyń – Lesko – Hoczew - Średnia Wieś– Polańczyk – Wolkowyja – Górzanka --Terka – Rajskie

B6 Lesko - Średnia Wieś -- Bereżnica Wyżna - Myczków - Polańczyk - Orelec - Lesko

B7 Weremień -Lesko d.a. - Bezmiechowa - Manasterzec - Łukawica - Lesko d.a.

B8 Ustrzyki Dolne – Ustjanowa – Bóbrka Jawor -– Solina - Polańczyk

B9 Lesko - Uherce Mineralne - Zwierzyń - Myczkowice - Bóbrka Jawor

B10 Majdan – Cisna -Polańczyk – Solina

B11 Zahutyń – Lesko - Uherce Mineralne - Rudenka - Olszanica - Paszowa - Wańkowa - Ropienka

B12 Lesko – Jankowce - Glinne - Uherce Mineralne

B13 Lesko-Postołów – Lesko -Weremień

B14 Ustrzyki Dolne-Krościenko–Wojtkówka–Nowosielce Kozickie–Wojtkowa–Trzcianiec

B15 Ustrzyki Dolne – Łodyna – Brelików -Ropienka – Stańkowa –Zawadka – Ropienka – Dżwinacz – Ustrzyki Dolne

B16 Lesko – Uherce Mineralne – Myczkowce – Polańczyk – Bukowiec – Wetlina -Ustrzyki Górne

B17 Ustrzyki Dolne Stacja Paliw -Ustrzyki Dolne- Krościenko - Łodyna Liskowate - Serednica

B18 Ustrzyki Dolne Stacja Paliw - Ustrzyki Dolne – Jałowe - Moczary - Bandrów Narodowy

B19 Ustrzyki Dolne Masarnia – Ustrzyki Dolne - Równia - Hoszów

B20 Ustrzyki Dolne – Uherce Mineralne – Solina – Polańczyk

B21 Lesko - Zahoczewie – Cisowiec – Kiełczawa - Mchawa - Baligród - Stężnica

B22 Wetlina-Wołosate

B23 Czarna – Polańczyk

B24 Komańcza – Smolnik – Żubracze – Cisna

B25 Zahutyń – Zagórz – Poraż – Mokre -Szczawne -Rzepedź -Turzańsk - Komańcza

 

Numer sekcji: II.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Przewidywana data rozpoczęcia realizacji zamówienia
Zamiast:

 

Początek: 01/01/2023

Okres w miesiącach: 12

 

Powinno być:

 

Początek: 01/01/2024

Okres w miesiącach: 60

 

VII.2)Inne dodatkowe informacje:

Przejdź do wpisu

Informacja dot. wyłożenia projektów uproszczonych planów urządzania lasu dla lasów stanowiących własność osób fizycznych

 • 11 lipca 2023 14:50

Zawiadamiam, że zgodnie z art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn. (Dz. U. z 2022 r., poz. 672,1726,2311 z 2023 r. poz. 412, 803), Gmina w Baligrodzie przystąpiła do sporządzenia uproszczonego planu urządzenia lasów dla lasów należących do Gminy Baligród położonych w obrębach ewidencyjnych: Baligród, Bystre, Jabłonki, Mchawa, Nowosiółki, Roztoki Dolne, Stężnica, Zachoczewie, Żerdenka, Żernica Wyżna, na zlecenie Wójta Gminy Baligród. Opracowaniem uproszczonego planu urządzenia lasu zajmuje się Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej w Sękocinie Starym, Oddział w Przemyślu, 37-700 Przemyśl, ul. Wysockiego 46A.
W związku z powyższym na podstawie art. 21 ust. 4 Ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn. Dz.U. 2020 poz. 1463), zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu na okres 60 dni tj. od 11 lipca 2023 r. do dnia 11 września 2023 r., projektu uproszczonego planu urządzenia lasu (dla działek leśnych) stanowiących własność Gminy Baligród położonych w obrębach ewidencyjnych: Baligród, Bystre, Jabłonki, Mchawa, Nowosiółki, Roztoki Dolne, Stężnica, Zachoczewie, Żerdenka, Żernica Wyżna.
Projekt będzie wyłożony, w siedzibie Urzędu Gminy Baligród , Plac Wolności 13 ; 38-606 Baligród pokój 5 w godzinach pracy tut. Urzędu.
Na podstawie art. 21 ust 5 ustawy o lasach terminie 30 dni od daty wyłożenia projektu uproszczonego planu urządzenia lasu, zainteresowaniu właściciele lasów mogą składać zastrzeżenia i wnioski w sprawie planu.
Starosta wyda decyzje w sprawie uznania lub nie uznania zastrzeżeń lub wniosków.
Zaznacza się, że uproszczony plan urządzenia lasu będzie podstawą naliczenia podatku leśnego, zgodnie z art. 21 ust. 4 Ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn. Dz.U. 2020 poz. 1463).

Przejdź do wpisu

Petycja mieszkańców Nowosiółek

 • 01 sierpnia 2023 07:28

Petycja mieszkańców Nowosiółek w sprawie rozpoczęcia budowy chodnika na terenie wsi Nowosiółki.

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze z dnia 18 sierpnia 2023 r.

 • 18 sierpnia 2023 11:58

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baligrodzie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze referenta ds. świadczeń społecznych w pełnym wymiarze czasu pracy.

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 129.2022 Wójta Gminy Baligród z dnia 17 listopada 2022r.

 • 18 listopada 2022 11:20

Zarządzenie Nr 129.2022
Wójta Gminy Baligród
z dnia 17 listopada 2022r.

w sprawie przeprowadzenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego 
na dzierżawę  nieruchomości oznaczonej  nr 69/9 o powierzchni 0,3469 ha
położonej w miejscowości Jabłonki

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 130.2022 Wójta Gminy Baligród z dnia 17 listopada 2022r.

 • 18 listopada 2022 11:26

Zarządzenie Nr 129.2022
Wójta Gminy Baligród
z dnia 17 listopada 2022r.

w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych  do dzierżawy
w drodze bezprzetargowej

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie Wójt Gminy Baligród ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości oznaczonej nr 6/9

 • 18 listopada 2022 11:56

Ogłoszenie
Wójt Gminy Baligród

ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości oznaczonej
nr 6/9 o powierzchni 0,3469 ha położonej w miejscowości Jabłonki stanowiącej własność Gminy Baligród na okres trzech lat

Przejdź do wpisu

Petycja mieszkańców

 • 21 września 2023 10:43

Petycja dotyczy remontu (modernizacji) drogi dojazdowej nr 1083 do poseji z zabudowianiami oraz działek w m. Baligród o numerach: 1103, 1078, 1102/4, 1102/2.

Przejdź do wpisu

Przewóz osób – uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Gminie Baligród w miejscowości Nowosiółki w 2023 roku

 • 07 grudnia 2022 11:47

Środowiskowym Domem Samopomocy w Gminie Baligród w miejscowości Nowosiółki 38-604 Hoczew, Nowosiółki 3 NIP : 688-129-96-04 zaprasza do składania ofert na; stały przewóz osób – uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Gminie Baligród w miejscowości Nowosiółki - zwanych dalej „uczestnikami” z miejsca ich zamieszkania do siedziby Środowiskowego Domu Samopomocy w Gminie Baligród w miejscowości Nowosiółki, Nowosiółki 3, 38-604 Hoczew i z powrotem do miejsca ich zamieszkania.
 

Przejdź do wpisu

Zapytanie ofertowe w sprawie udzielenia świadczenia usług dostawy posiłków dla uczniów szkoły zlokalizowanej na terenie Gminy Baligród.

 • 08 grudnia 2022 15:32

Przedmiotem zamówienia jest usługa dostarczenia posiłków własnym transportem dla uczniów, do szkół zlokalizowanych na terenie Gminy Baligród, przygotowanych przez stołówkę szkolną w Baligrodzie  

Przejdź do wpisu

Zapytanie cenowe na wykonanie usług opiekuńczych

 • 08 grudnia 2022 15:40

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług opiekuńczych

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie o wynikach postępowania na świadczenie usługi dostawy posiłków dla uczniów szkół zlokalizowanych na terenie Gminy Baligród

 • 22 grudnia 2022 09:36

Zawiadomienie o wynikach postępowania  na świadczenie usługi dostawy posiłków dla uczniów szkół zlokalizowanych na terenie Gminy Baligród

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie o wynikach postępowania na świadczenie usług opiekuńczych na terenie Gminy Baligród

 • 22 grudnia 2022 09:37

Zawiadomienie o wynikach postępowania na świadczenie usług opiekuńczych na terenie Gminy Baligród

Przejdź do wpisu

OGŁOSZENIE NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - RADCA PRAWNY W URZĘDZIE GMINY BALIGRÓD

 • 10 stycznia 2023 20:03

OGŁOSZENIE NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - RADCA PRAWNY W URZĘDZIE GMINY BALIGRÓD

Przejdź do wpisu

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCE WYMAGANIA FORMALNE OKREŚLONE W OGŁOSZENIU O NABORZE NA STANOWISKO: RADCA PRAWNY W UG W BALIGRÓD

 • 24 stycznia 2023 14:55

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCE WYMAGANIA FORMALNE OKREŚLONE W OGŁOSZENIU O NABORZE NA STANOWISKO: RADCA PRAWNY W UG W BALIGRÓD

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCE WYMAGANIA FORMALNE OKREŚLONE W OGŁOSZENIU O NABORZE NA STANOWISKO: RADCA PRAWNY W UG W BALIGRÓD

Przejdź do wpisu

Gmina Baligród informuje, że przystępuje do zakupu węgla kamiennego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych, zlokalizowanych na terenie Gminy Baligród.

 • 08 listopada 2022 14:41

Na podstawie art. 34 ust.1 ustawy z dnia 27 października 2022 roku o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U z 2022., poz.2236) Gmina Baligród informuje, że przystępuje do zakupu węgla kamiennego na mocy w/w ustawy z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych, zlokalizowanych na terenie Gminy Baligród. W najbliższym czasie będziemy informować mieszkańców o warunkach i zasadach preferencyjnego zakupu węgla kamiennego za pośrednictwem gminy.

Wójt Gminy Baligród
Robert Stępień
 

Na podstawie art. 34 ust.1 ustawy z dnia 27 października 2022 roku o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U z 2022., poz.2236) Gmina Baligród informuje, że przystępuje do zakupu węgla kamiennego na mocy w/w ustawy z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych, zlokalizowanych na terenie Gminy Baligród. W najbliższym czasie będziemy informować mieszkańców o warunkach i zasadach preferencyjnego zakupu węgla kamiennego za pośrednictwem gminy.

Wójt Gminy Baligród
Robert Stępień
 

Przejdź do wpisu

OGŁOSZENIE NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - RADCA PRAWNY W URZĘDZIE GMINY BALIGRÓD

 • 10 stycznia 2023 19:32

WÓJT GMINY BALIGRÓD OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE  - RADCA PRAWNY W URZĘDZIE GMINY BALIGRÓD

Przejdź do wpisu

OGŁOSZENIE NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - RADCA PRAWNY W URZĘDZIE GMINY BALIGRÓD

 • 10 stycznia 2023 19:55

OGŁOSZENIE NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - RADCA PRAWNY W URZĘDZIE GMINY BALIGRÓD

Przejdź do wpisu

WÓJT GMINY BALIGRÓD OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE REFERENT DS. ORGANIZACYJNYCH W URZĘDZIE GMINY BALIGRÓD

 • 15 lutego 2023 10:30

WÓJT GMINY BALIGRÓD OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE REFERENT DS. ORGANIZACYJNYCH W URZĘDZIE GMINY BALIGRÓD 

Przejdź do wpisu