Informacje Nieudostępnione

W przypadku wyłączenia jawności informacji publicznej, w Biuletynie Informacji Publicznej podaje się zakres wyłączenia, podstawę prawną wyłączenia jawności oraz wskazuje się organ lub osobę, które dokonały wyłączenia, a w przypadku o którym mowa w art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.Nr 112, poz. 1198 z poźn.zm.), podmiot w interesie którego dokonano wyłączenia jawności.


Podmiot publikujący:
Wytworzył: Barbara Gawlowska 2007-01-30
Opublikował w BIP: Jacek Hryców 2007-09-03 13:01:37
Modyfikował: Jacek Hryców 2008-03-04 09:06:13
Liczba wyświetleń: 6706
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2007-01-30 06:39:42 Aktualizacja Jacek Hryców Szukaj
        Porównaj