Rządowe Centrum Legislacji

Misją Rządowego Centrum Legislacji jest dbanie o spójność systemu polskiego prawa i prawidłowy przebieg procesu legislacyjnego.

Do zasadniczych zadań Rządowego Centrum Legislacji należy koordynowanie działalności legislacyjnej Rady Ministrów, Prezesa Rady Ministrów i podległych mu organów administracji rządowej, opracowywanie pod względem legislacyjnym rządowych projektów aktów prawnych i innych dokumentów rządowych oraz redagowanie Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego.

 

 

 

 

   


 Dzienniki urzędowe dostępne w wersji elektronicznej


Zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych dziennikami urzędowymi są: Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski B", dzienniki urzędowe ministrów kierujących działami administracji rządowej, dzienniki urzędowe urzędów centralnych oraz wojewódzkie dzienniki urzędowe.

Obecnie dzienniki urzędowe są wydawane zarówno w wersji papierowej, jak i elektronicznej (wyjątkiem od tej zasady jest "Monitor Polski B", który ukazuje się jedynie w wersji papierowej). Planuje się jednak - stosownie do przyjętego przez Radę Ministrów projektu nowelizacji ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych - aby od 1 stycznia 2012 r. stanowione w Polsce prawo było publikowane wyłącznie w postaci elektronicznej. Dzięki temu rozwiązaniu Polska znajdzie się w grupie tych państw członkowskich Unii Europejskiej, w których wykorzystanie Internetu w upowszechnianiu dostępu do prawa odgrywa największą rolę.

 
 

 


Podmiot publikujący:
Wytworzył: 2011-11-02
Opublikował w BIP: Jacek Hryców 2011-11-02 20:04:15
Modyfikował: Jacek Hryców 2011-11-02 19:45:59
Liczba wyświetleń: 5488
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2011-11-02 19:21:45 Aktualizacja Jacek Hryców Szukaj
2011-11-02 19:17:47 Aktualizacja Jacek Hryców Szukaj
2011-11-02 19:14:09 Aktualizacja Jacek Hryców Szukaj
2011-11-02 19:12:08 Aktualizacja Jacek Hryców Szukaj
2011-11-02 19:09:47 Aktualizacja Jacek Hryców Szukaj
2011-11-02 19:06:14 Aktualizacja Jacek Hryców Szukaj
2011-11-02 19:04:15 Aktualizacja Jacek Hryców Szukaj
        Porównaj