Raport o stanie Gminy Baligród za rok 2020

  • 26 maja 2021 10:10

Raport o stanie gminy Baligród opracowano w związku z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.)

Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta Gminy Baligród w roku 2020, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał Rady Gminy w Baligrodzie i budżetu obywatelskiego (funduszu sołeckiego).

Celem przygotowania raportu jest uzyskanie wglądu w sytuację gospodarczą, ekonomiczną  i społeczną gminy Baligród. Zebrane w nim zostały szczegółowe dane dotyczące  funkcjonowania gminy w roku 2020.

Raport stanowi kompendium wiedzy o działalności gminy za rok ubiegły i stanowi podstawę do obiektywnej oceny działalności Gminy.

 

Przejdź do wpisu

Raport o stanie Gminy Baligród za rok 2019

  • 31 maja 2020 14:08

Raport o stanie Gminy Baligród za rok 2019

Przejdź do wpisu

Raport o stanie Gminy Baligród za rok 2018

  • 31 maja 2019 06:25

Raport o stanie Gminy Baligród za rok 2018

Przejdź do wpisu

Sprawozdanie Wójta Gminy Baligród od 15.03.2018r - do 27.06.2018 r

  • 29 czerwca 2018 11:18

Sprawozdanie Wójta Gminy Baligród

z działalności w okresie międzysesyjnym tj. od 15.03.2018 do 27.06.2018 r.

Przejdź do wpisu

Sprawozdanie Wójta Gminy Baligród od 30.01.2018r - do 15.03.2018 r.

  • 16 marca 2018 10:23

Sprawozdanie Wójta  Gminy Baligród

z działalności w okresie międzysesyjnym tj. od 30.01.2018 r. – do  15.03.2018 r.

Przejdź do wpisu

Sprawozdanie Wójta Gminy Baligród od 26.12.2017 r. – do 30.01.2018 r.

  • 06 lutego 2018 05:58

Sprawozdanie Wójta  Gminy Baligród

z działalności w okresie międzysesyjnym tj. od 26.12.2017 r. – do  30.01.2018 r.

Przejdź do wpisu
Powrót