BUDŻET GMINY BALIGRÓD NA 2023

 • 28 lutego 2023 11:01

Przejdź do wpisu

budżet 2022r.

Przejdź do wpisu

BUDŻET GMINY BALIGRÓD NA 2021r.

Przejdź do wpisu

BUDŻET GMINY BALIGRÓD NA 2020r.

 • 20 grudnia 2019 06:42

BUDŻET GMINY BALIGRÓD NA 2020r.

Przejdź do wpisu

BUDŻET GMINY BALIGRÓD NA 2019 ROK

 • 21 grudnia 2018 09:40

BUDŻET GMINY BALIGRÓD NA 2019r.

Przejdź do wpisu

BUDŻET GMINY BALIGRÓD NA 2018 ROK

 • 08 października 2018 11:52

BUDŻET GMINY BALIGRÓD NA 2018 ROK

Przejdź do wpisu

BUDŻET GMINY BALIGRÓD NA 2017 ROK

Przejdź do wpisu

BUDŻET GMINY BALIGRÓD NA 2016 ROK

Przejdź do wpisu

BUDŻET GMINY BALIGRÓD NA 2015 ROK

Przejdź do wpisu

informacja

 • 17 czerwca 2014 12:58

INFORMACJA
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY BALIGRÓD
ZA 2013 ROK

Przejdź do wpisu

Uchwały RIO dot. budżetu Gminy Baligród

 • 29 stycznia 2014 11:48

Uchwały
Regionalnej Izby Obrachunkowej
dot. budżetu Gminy Baligród

Przejdź do wpisu

BUDŻET 2014 rok

Przejdź do wpisu

Uchwały

Przejdź do wpisu

BUDŻET 2012

 • 14 listopada 2013 08:35

BUDŻET 2012

                                                                                                                                                                 

Przejdź do wpisu

Spwozdania za III kwartał 2013r.

 • 06 listopada 2013 08:32

SPRAWOZDANIA ZA III KWARTAŁ 2013 ROKU

Przejdź do wpisu

Informacja z wykonania budżetu Gminy Baligród za 2012rok

 • 24 maja 2013 11:15

INFORMACJA
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY BALIGRÓD
ZA 2012 ROK

Przejdź do wpisu

Opinia RIO

 • 08 marca 2013 09:50

Uchwała

składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie

w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu

Gminy Baligród wynikającej z zaciągniętych zobowiązań

Przejdź do wpisu

Uchwała budżetowa na 2013 rok

 • 07 maja 2014 10:17

 

 BUDŻET GMINY BALIGRÓD NA 2013 ROK

Przejdź do wpisu

Opinia

 • 29 stycznia 2013 11:02

Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie
w sprawie : opinii o projekcie uchwały o zmianie wieloletniej prognozie finansowej Gminy Baligród na lata 2013 - 2027

Przejdź do wpisu

BUDŻET 2011 ROK

 • 14 listopada 2013 09:13

BUDŻET 2011 ROK

Przejdź do wpisu

OPINIA RIO

 • 29 lutego 2012 11:07

Opinia składu orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie
w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetowego
Gminy Baligró na 2012 rok.

Przejdź do wpisu

OPINIA RIO

 • 29 lutego 2012 11:02

Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowejw Rzeszowie
o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Baligród,
wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań

Przejdź do wpisu

Uchwała Budżetowa na 2012 rok

 • 10 lutego 2012 10:26

UCHWAŁA BUDŻETOWA NA 2012 ROK
Nr XV / 70 / 2012
Rady Gminy w Baligrodzie
z dnia 27 stycznia 2012 roku

Przejdź do wpisu

Uchwała budżetowa na rok 2011

 • 18 października 2011 08:42

UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2011
Nr IV / 13 / 2011
Rady Gminy Baligród
z dnia 23 lutego 2011 roku

Przejdź do wpisu

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia informacji z wykonania budzetu gminy za 2010 rok

 • 04 lipca 2011 11:25

Zarządzenie Nr 23/2011
Wójta Gminy Baligród
 z dnia 12 maja 2011 roku

w sprawie ogłoszenia informacji z wykonania budzetu gminy za
2010 rok

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr VII/48/2011 RIO w Rzeszowie

 • 18 marca 2011 11:01

Uchwała Nr VII/48/2011
z dnia 14 marca 2011 roku
Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Rzeszowie

w sprawie : opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Baligród , wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań.

Przejdź do wpisu

Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie

 • 01 marca 2011 11:22

                                               
                                              Uchwała  Nr  VII/50/2010/2011
                                                      z  dnia 1 lutego 2011 r.
                                                      składu  orzekającego 
                                              Regionalnej  Izby  Obrachunkowej
                                                            w  Rzeszowie  

           w sprawie :  opinii o projekcie uchwały o wieloletniej prognozie 
           finansowej Gminy Baligród na lata 2011 - 2018

Przejdź do wpisu

Budżet

 • 26 czerwca 2008 10:22

Przejdź do wpisu

Budżet Gminy Baligród na 2010 rok

 • 18 marca 2011 11:13

Uchwała Budżetowa na rok 2010
Nr XXXIII / 130 / 2010

Rady Gminy w Baligrodzie

z dnia 28 stycznia 2010 roku

Przejdź do wpisu
Powrót