Petycja mieszkańców

 • 21 września 2023 10:43

Petycja dotyczy remontu (modernizacji) drogi dojazdowej nr 1083 do poseji z zabudowianiami oraz działek w m. Baligród o numerach: 1103, 1078, 1102/4, 1102/2.

Przejdź do wpisu

Petycja mieszkańców Nowosiółek

 • 01 sierpnia 2023 07:28

Petycja mieszkańców Nowosiółek w sprawie rozpoczęcia budowy chodnika na terenie wsi Nowosiółki.

Przejdź do wpisu

Petycja

 • 22 czerwca 2023 07:46

Petycja mieszkańców w sprawie remontu drogi dojazdowej nr 373

Przejdź do wpisu

Petycja

 • 22 czerwca 2023 07:41

Petycja mieszkańców w sprawie remontu drogi dojazdowej nr 1083

Przejdź do wpisu

Petycja

 • 24 maja 2023 07:09

Protest mieszkańców miejscowości Nowosiółki

Przejdź do wpisu

Petycja - w sprawie utwardzenia drogi gminnej, działka nr 162 w Cisowcu.

 • 28 marca 2023 13:03

Przejdź do wpisu

Petycja przeciwko budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 na działce oznaczonej numerem 201/1 w miejscowości Mchawa, gmina Baligród.

 • 15 marca 2023 13:45

Petycja przeciwko budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 na działce oznaczonej numerem 201/1 w miejscowości Mchawa, gmina Baligród.

Przejdź do wpisu

Petycja w sprawie utworzenia oddziałów zmilitaryzowanej Samoobrony Gminnej i zakupu broni dla każdego rdzennego polskiego mieszkańca tej gminy.

 • 24 sierpnia 2022 10:00

Petycja
w sprawie utworzenia oddziałów zmilitaryzowanej Samoobrony Gminnej i zakupu broni dla każdego rdzennego polskiego mieszkańca tej gminy.

Przejdź do wpisu

Petycja o utworzenie Młodzieżowej Rady Gminy

 • 24 sierpnia 2022 09:56

Petycja o utworzenie Młodzieżowej Rady Gminy

Przejdź do wpisu

petycja

 • 21 stycznia 2022 10:58

Petycja- Fundacja im. Nikoli Tesli  

Przejdź do wpisu

Petycja w sprawie szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2

 • 27 kwietnia 2021 10:25

Petycja w sprawie szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, planowanych od 2021r.  złożona przez Fundację Tradycje Podkarpacia.

Petycja przesłana do tutejszego urzędu drogą email w dniu 14.12.2020

Odpowiedź na petycję została udzielona dnia 22.12.2020

Przejdź do wpisu

Petycje

 • 21 grudnia 2020 11:43

Przejdź do wpisu

Petycja - Inicjatywa-jawność-transparentność- zmieniajmy Gminy na Lepsze

 • 21 grudnia 2020 13:46

Petycja -  Inicjatywa-jawność-transparentność-  zmieniajmy Gminy na Lepsze

 

Odpowiedź na wniosek znajduje się poniżej 

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji:

 

§2)  W trybie wyżej podanych podstaw prawnych wnosimy o udzielnie informacji publicznej kto jest ostatecznym użytkownikiem, rzeczonych zakupionych przez Urząd środków ochrony, o których mowa w powyższym §. Wnioskodawca ma na myśli w tym przypadku inter alia: Urzędników, Interesantów, Uczniów w szkołach (czasami szkoły realizują tego typu zakupy samoistnie z pominięciem Urzedu Gminy), Osoby odwiedzające jednostki kultury, Pensjonariusze gminnych domów pomocy społecznej, Innych odbiorców  - jakich? etc 

Ostateczny użytkownikiem zakupionych maeczek są pracownicy Urzędu Gminy, mieszkańcy oraz osoby, cktóre do urzędu przychodzą bez maseczki a chcą załatwić sprawę urzędową 

 

§3) Czy wszystkie zakupywane środki ochrony, o których mowa w wyżej wzmiankowanym §1 spełniają odnośne normy?, jeśli nie wnosimy o wyszczególnienie zakupionych przez Urząd środków, które nie posiadają stosownych certyfikatów i nie spełniają stosownych norm.  

Zakupione środki nie były każdorazowo weryfikowane pod względem spełniania ustawowych norm. W pewnym okresie występowyały tródności z zakupami więc dokonywano zakupów środków jakie były dostępne

 

§4) Czy urząd dba o komfort Osób/Dzieci stosujących zakrycia ust i nosa - poprzez dostarczanie oprócz maseczek, innych środków zapewniających szerszą ochronę, etc 

Tak, Urząd dba o dobro mieszkańców i osób odwiedzających Urząd Gminy, posiadamy przy wejściu dozownik płynu antybakteryjnego, często wietrzymy pomieszczenia i dokładamy starań do dezynfekcji obiektu po skończeniu pracy 

 

§5) W kontekście wyżej powołanego pytania - jeżeli odbiorcami wzmiankowanych środków ochrony są również pracownicy Gminnych ZOZ’ów, nauczyciele i kadra w szkołach  właściwych miejscowo dla terenu gminy  - czy Zamawiający (Gmina) stosuje jakieś inne dodatkowe kryteria doboru tego typu środków ochrony  - tak aby zapobiegać niepożądanym skutkom permanentnego stosowania maseczek  u odbiorców szczególnie wrażliwych ? 

Jednostki podległe dokonywały zakupów środków w własnym zakresie

 

§7) Aby zachować pełną jawność i transparentność naszych działań fakultatywnie (obowiązek istnieje w przypadku petycji - w przypadku wniosków nie ma takiego obowiązku - jednakże  zdaniem wnioskodawcy  jawność i transparentność jest zawsze uzasadniona z punktu widzenia interesu społecznego  - pro publico bono)  -  wnosimy  o publikację naszego wniosku oraz odnośnej odpowiedzi udzielonej przez Gminę (Jednostkę Organizacyjną Gminy) w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy lub w Oficjalnej Stronie Internetowej Gminy

Zarówno petycja jak i odpowiedź na wniosek o udostepnienie informacji został zamieszczony na BIP

 

Przejdź do wpisu

Petycja Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów

 • 21 grudnia 2020 12:51

Petycja Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów.pdf

Przejdź do wpisu

Petycja

 • 21 grudnia 2020 12:58

w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego

 

Petycja została rozpatrzona na posiedzeniu Komisja Skarg, Wniosków i Petycji i została rozpoatrzona negatywnie.

Przejdź do wpisu

Petycja

 • 21 grudnia 2020 12:55

w interesie publicznym w zakresie zmian przepisów prawa miejscowego

oraz

w zakresie dokonania pełnej Intronizacji Jezusa Chrystusa na Króla Polski według zaleceń Rozalii Celakównej

 

 

Petycja została rozpatrzona na posiedzeniu Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Przejdź do wpisu
Powrót