OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BALIGRÓD

  • 07 lutego 2023 10:45

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BALIGRÓD

o przystąpieniu do sporządzania ZMIANY NR 1/2023 STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY BALIGRÓD

Przejdź do wpisu

Uchwała nr XXXIII/223/2002 z dnia 7.10.2002 w sprawie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Baligród

Przejdź do wpisu

Uchwała nr XII/98/2000 z dnia 26.02.2000 w sprawie przystąpienia do opracowania Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Baligród

Przejdź do wpisu

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Baligród

  • 20 sierpnia 2021 09:34

Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy Baligród

pobierz plik

Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy Baligród

pobierz plik

Przejdź do wpisu
Powrót