Druki oświadczeń majątkowych

  • 12 kwietnia 2021 08:33

Aktualne druki oświadczeń majątkowych za rok 2020 które należy złożyć do dnia 30 kwietnia 2021r.

 

Aktualne druki oświadczeń majątkowych za rok 2020 które należy złożyć do dnia 30 kwietnia 2021r.

Przejdź do wpisu

Oświadczenia majątkowe

  • 22 marca 2010 11:48


Oświadczenia majątkowe składają: radni, wójt, zastępca wójta, skarbnik gminy, kierownicy jednostek organizacyjnych gminy oraz osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu wójta.

Na podstawie art. 24i ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) wyłącza się z publikacji informacje o adresie zamieszkania składającego oświadczenie oraz o miejscu położenia nieruchomości wymienionych w części A.
 

Przejdź do wpisu

oświadczenia majątkowe za 2013r.

Przejdź do wpisu

oświadczenia majątkowe za 2013r.

  • 27 sierpnia 2014

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE WÓJTA, ZASTĘPCY WÓJTA, SKARBNIKA, SEKRETARZA ZA 2013 ROK

Przejdź do wpisu

oświadczenia majątkowe za 2013r.

  • 27 sierpnia 2014

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE RADNYCH GMINY BALIGRÓD ZA 2013 ROK

Przejdź do wpisu

Oświadczenia majątkowe radni

  • 28 maja 2012

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE RADNI GMINY BALIGRÓD ZA 2011 ROK

Przejdź do wpisu

Oświadczenia majątkowqe za 2011 r. - Wójt i pracoiwnicy

  • 21 maja 2012

  Oświadczenia majątkowe : Wójt , Sekretarz , Skarbnik Kierownicy jednostek organizacyjnych...

Przejdź do wpisu

Oświadczenia majątkowqe za 2010 r. - Wójt i pracoiwnicy

  • 09 września 2011

Oświadczenia majątkowe : Wójt , Sekretarz , Skarbnik Kierownicy jednostek organizacyjnych    

Przejdź do wpisu

rok 2008

  • 12 maja 2010

Oświadczenia majątkowe składają: radni, wójt, zastępca wójta, skarbnik gminy, kierownicy jednostek organizacyjnych gminy oraz osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu wójta.  

Przejdź do wpisu
Powrót