Jak przetwarzamy Twoje dane

  • 13 czerwca 2018 21:05

Szanowni Państwo

     Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO); poniżej informacja do zapoznania się.

     Wójt Gminy w Baligrodzie, celem realizacji zadań związanych z ustawą o samorządzie gminnym oraz innych ustaw, przetwarza i archiwizuje dane osobowe. Urząd Gminy w Baligrodzie dokłada wszelkich starań aby pobierać od interesantów minimalny zakres danych osobowych. Zadaniem Urzędu jest dbałość o to, aby dane osobowe były wykorzystane wyłącznie w celów określonych przepisami prawa. Ze szczególną starannością dbamy o to, aby dostęp do danych osobowych miały jedynie osoby które bezpośrednio realizują daną sprawę. Informacje zawierające dane osobowe nie są przekazywane innym osobom, i podmiotom, z wyjątkiem sytuacji gdy przepisy prawa nakazują ich przekazanie innym organom. Chcemy zapewnić Państwa, że staramy się dochować najwyższej staranności, aby dane osobowe pozostawały bezpieczne i poufne.

Przejdź do wpisu
Powrót