WÓJT GMINY BALIGRÓD OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE REFERENT DS. ORGANIZACYJNYCH W URZĘDZIE GMINY BALIGRÓD

 • 15 lutego 2023 10:30

WÓJT GMINY BALIGRÓD OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE REFERENT DS. ORGANIZACYJNYCH W URZĘDZIE GMINY BALIGRÓD 

Przejdź do wpisu

OGŁOSZENIE NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - RADCA PRAWNY W URZĘDZIE GMINY BALIGRÓD

 • 10 stycznia 2023 19:32

WÓJT GMINY BALIGRÓD OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE  - RADCA PRAWNY W URZĘDZIE GMINY BALIGRÓD

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie przetarg ustny lokal nr 2 ul. Bieszczadzka 3

 • 07 marca 2023 15:05

Ogłoszenie przetarg ustny lokal nr 2 ul. Bieszczadzka 3

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie przetarg ustny lokal użytkowy ul. Bieszczadzka 3 lokal nr 1

 • 07 marca 2023 15:03

Ogłoszenie przetarg ustny lokal użytkowy ul. Bieszczadzka 3 lokal nr 1

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie Wójta Gminy Baligród

 • 07 marca 2023 08:31

O G Ł O S Z E N I E
Wójt Gminy Baligród
ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę części nieruchomości oznaczonej nr 495 położonej w miejscowości Baligród
 stanowiącej własność Gminy Baligród na okres trzech lat

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie II przetargu

 • 21 lutego 2023 09:33

O G Ł O S Z E N I E
Wójt Gminy Baligród ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości oznaczonej nr 6/9 o powierzchni 0,3469 ha położonej w miejscowości Jabłonki stanowiącej własność Gminy Baligród na okres trzech lat

Przejdź do wpisu

Informacja o wyniku naboru na stanowisko: Radca Prawny

 • 25 stycznia 2023 08:10

Informacja o wyniku naboru na stanowisko: Radca Prawny

Przejdź do wpisu

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCE WYMAGANIA FORMALNE OKREŚLONE W OGŁOSZENIU O NABORZE NA STANOWISKO: RADCA PRAWNY W UG W BALIGRÓD

 • 24 stycznia 2023 14:55

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCE WYMAGANIA FORMALNE OKREŚLONE W OGŁOSZENIU O NABORZE NA STANOWISKO: RADCA PRAWNY W UG W BALIGRÓD

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCE WYMAGANIA FORMALNE OKREŚLONE W OGŁOSZENIU O NABORZE NA STANOWISKO: RADCA PRAWNY W UG W BALIGRÓD

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie Wójt Gminy Baligród ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości oznaczonej nr 6/9

 • 18 listopada 2022 11:56

Ogłoszenie
Wójt Gminy Baligród

ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości oznaczonej
nr 6/9 o powierzchni 0,3469 ha położonej w miejscowości Jabłonki stanowiącej własność Gminy Baligród na okres trzech lat

Przejdź do wpisu

informacja

 • 19 września 2022 11:45

INFORMACJA 

 w sprawie mieszkań wchodzących w skład mieszkaniowego zasabu Gminy Baligród.

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie o przetargu ofertowym na sprzedaż kotła.

 • 08 sierpnia 2022 12:06

OGŁOSZENIE

 

Wójt Gminy Baligród,

ul. Plac Wolności 13, 38-606 Baligród

Tel. 0-13 46 84 077

 

 

ogłasza    przetarg ofertowy na sprzedaż kotła grzewczego Viessmann Vitorond 200 oraz 10 szt. zbiorników na olej opałowy o pojemności 1000 l

 

Przejdź do wpisu

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE BEZPOŚREDNIEGO ZAWARCIA UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO

 • 31 grudnia 2021 07:01

1. Podstawa prawna Art. 23 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 19 ust. 1 pkt. 1, 3 i art. 22 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1371).

2. Nazwa i adres organizatora Bieszczadzki Związek Komunikacyjny ul. Mikołaja Kopernika 1 38-700 Ustrzyki Dolne

3. Określenie przewidywanego trybu udzielania zamówienia Organizator dokonuje wyboru operatora w trybie art. 19 ust. 1 pkt. 1, 3 lub bezpośrednie zawarcie umowy na podstawie art. 22 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1371).

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, o nazwie „Rabe 1/2020”, terenu położonego w Gminie Baligród.

 • 23 listopada 2021 07:36

Wójt Gminy Baligród informuje o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego o nazwie „Rabe 1/2020”, terenu położonego w Gminie Baligród oraz prognozy oddziaływania na środowisko, w dniach od 1 grudnia 2021r., do 23 grudnia 2021r., w Urzędzie Gminy Baligród, pokój nr 5, w godzinach pracy Urzędu

Przejdź do wpisu

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu Zmiany Nr 1/2020 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Baligród

 • 15 czerwca 2021 07:49

Wójt Gminy Baligród informuje o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Zmiany Nr 1/2020 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Baligród, terenu położonego w granicach administracyjnych Gminy Baligród oraz Prognozy oddziaływania na środowisko, w dniach od 23 czerwca 2021r., do 14 lipca 2021r.,

Przejdź do wpisu

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego o nazwie „Huczwice 1/2019”, terenu położonego w Gminie Baligród

 • 02 kwietnia 2021 06:35

Wójt Gminy Baligród zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO O NAZWIE „HUCZWICE 1/2019”, TERENU POŁOŻONEGO W GMINIE BALIGRÓD WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

Przejdź do wpisu

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu Zmiany Nr 1/2019 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Baligród

 • 02 kwietnia 2021 06:27

Wójt Gminy Baligród zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu ZMIANY NR 1/2019 STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY BALIGRÓD WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

Przejdź do wpisu

Informacja o podstawowej kwocie dotacji na 2021r.

 • 14 kwietnia 2021 12:30

Informacja o podstawowej kwocie dotacji na 2021r.

(aktualizacja obowiązuje od 1 kwietnia 2021roku)

Przejdź do wpisu

O B W I E S Z C Z E N I E WÓJTA GMINY BALIGRÓD

 • 26 marca 2021 12:16

O B W I E S Z C Z E N I E WÓJTA GMINY BALIGRÓD o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Zmiany Nr 1/2019 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Baligród

Przejdź do wpisu

O B W I E S Z C Z E N I E WÓJTA GMINY BALIGRÓD

 • 26 marca 2021 12:14

O B W I E S Z C Z E N I E WÓJTA GMINY BALIGRÓD o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego o nazwie „Huczwice 1/2019”, terenu położonego w Gminie Baligród

Przejdź do wpisu

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BALIGRÓD z dnia 22 grudnia 2020r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Zmiany Nr 1/2020 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Baligród

 • 22 grudnia 2020 09:23

Przejdź do wpisu

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BALIGRÓD z dnia 22 grudnia 2020r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego o nazwie „Rabe 1/2020”, terenu położonego w Gminie Baligród.

 • 22 grudnia 2020 09:22

Przejdź do wpisu

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 • 19 stycznia 2021 08:23

Przejdź do wpisu

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 • 19 stycznia 2021 08:20

Przejdź do wpisu

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 • 19 stycznia 2021 08:16

Przejdź do wpisu

OBWIESZCZENIE - REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA W RZESZOWIE

 • 26 czerwca 2020 12:37

OBWIESZCZENIE Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie w sprawie opracowania projketu dokumentu pod nazwą "Strategia Zrównoważonego Rozwoju Turystyki do 2030 r."

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie Marszałka Województwa Podkarpackiego

 • 23 grudnia 2019 11:03

Zawiadomienie o sporządzeniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie podziału województwa podakrpackiego na obwody łowieckie oraz zaliczenie obwodów do kategorii oraz o wyłożenie proejktu do publicznego wglądu,

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie o przetargu ofertowym na sprzedaż drewna wielkowymiarowego

 • 18 lipca 2019 12:50

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Baligród,

Plac Wolności 13, 38-606 Baligród

Tel. 0-13 46 84 077

 

ogłasza V przetarg ofertowy na sprzedaż drewna wielkowymiarowego w 2019 roku

 

 

1.    Przetarg dotyczy sprzedaży drewna wielkowymiarowego różnych klas jakości i grubości pochodzącego z lasu mienia gminnego Gminy Baligród położonego w miejscowości:

 

Stężnica

        Jodła (W_STANDARD) – w ilości około 265 m3

        Buk (W_STANDARD) – w ilości około 16 m3

 

Żerdenka

              Jodła (W_STANDARD) – w ilości około 120 m3

 

Cena wywoławcza wynosi:

za 1 m3 Jd (W_STANDARD) netto 260,00 zł

za 1 m3 Bk (W_STANDARD) netto 200,00 zł

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne.

 

 1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

 • złożenie oferty w zamkniętej kopercie opatrzonej klauzulą „ Przetarg na drewno w Gminie Baligród” z podaniem oferowanej ceny netto do  25 lipca 2019 r. do godz. 1100;

 • wpłata wadium w wysokości 3% wartości zakupu wyliczonej wg. ceny wywoławczej netto:

- jodła Stężnica     -    2 067,00 zł za całość

- jodła Żerdenka   -       936,00 zł za całość

- buk Stężnica      -        96,00 zł za całość

 • wadium należy wpłacić w kasie Urzędu Gminy w Baligrodzie lub przelewem na rachunek bankowy w PBS o/Lesko nr rachunku 55 8642 1012 2003 1205 0293 0002;

 • okazanie Komisji przetargowej dowodu wpłaty wadium;

 • zapoznanie się z przedmiotem sprzedaży.

 1. Otwarcie ofert i ogłoszenie wyników przetargu nastąpi dnia 25 lipca 2019 r. o godz. 1110.

 

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie o przetargu ofertowym na sprzedaż drewna wielkowymiarowego

 • 10 lipca 2019 08:07

Baligród, dnia 10 lipca 2019 r.


 

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Baligród,

Plac Wolności 13, 38-606 Baligród

Tel. 0-13 46 84 077

 

ogłasza IV przetarg ofertowy na sprzedaż drewna wielkowymiarowego w 2019 roku

 

1.    Przetarg dotyczy sprzedaży drewna wielkowymiarowego różnych klas jakości i grubości pochodzącego z lasu mienia gminnego Gminy Baligród położonego w miejscowości:

 

Stężnica

                            Jodła (W_STANDARD) – w ilości około 265 m3

                            Buk (W_STANDARD) – w ilości około 16 m3

 

Zahoczewie

                                   Jodła (W_STANDARD) – w ilości około 30 m3

 

Żerdenka

                                   Jodła (W_STANDARD) – w ilości około 120 m3

 

 

Cena wywoławcza wynosi:

                                             za 1 m3 Jd (W_STANDARD) netto 270,00 zł

                                             za 1 m3 Bk (W_STANDARD) netto 220,00 zł

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne.

2.    Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

·         złożenie oferty w zamkniętej kopercie opatrzonej klauzulą „ Przetarg na drewno w Gminie Baligród” z podaniem oferowanej ceny netto do  18 lipca 2019 r. do godz. 1100;

·         wpłata wadium w wysokości 3% wartości zakupu wyliczonej wg. ceny wywoławczej netto:

- jodła Stężnica – 2 146,50 zł za całość

- jodła Zahoczewie – 243,00 zł za całość

- jodła Żerdenka – 972,00 zł za całość

- buk Stężnica – 105,60 zł za całość

·         wadium należy wpłacić w kasie Urzędu Gminy w Baligrodzie lub przelewem na rachunek bankowy w PBS o/Lesko nr rachunku 55 8642 1012 2003 1205 0293 0002;

·         okazanie Komisji przetargowej dowodu wpłaty wadium;

·         zapoznanie się z przedmiotem sprzedaży.

3.    Otwarcie ofert i ogłoszenie wyników przetargu nastąpi dnia 18 lipca 2019 r. o godz. 1110.

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie o II przetargu na sprzedaż drewna wielkowymiarowego

 • 11 stycznia 2019 12:00

Baligród, dnia 11 stycznia 2019 r.


 

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Baligród,

Plac Wolności 13, 38-606 Baligród

Tel. 0-13 46 84 077

 

ogłasza II przetarg ofertowy na sprzedaż drewna wielkowymiarowego w 2019 roku

 

1.    Przetarg dotyczy sprzedaży drewna wielkowymiarowego różnych klas jakości i grubości pochodzącego z lasu mienia gminnego Gminy Baligród położonego w miejscowości:

 

Roztoki Dolne

                            Jodła (W_STANDARD) – w ilości około 165 m3

Zahoczewie

                                  

                                   Sosna (W_STANDARD) – w ilości około 380 m3

 

Cena wywoławcza wynosi:

                                      za 1 m3 Jd (W_STANDARD) netto 260,00 zł

                                      za 1 m3 So (W_STANDARD) netto 220,00 zł

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne.

2.    Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

·         złożenie oferty w zamkniętej kopercie opatrzonej klauzulą „ Przetarg na drewno w Gminie Baligród” z podaniem oferowanej ceny netto do  18 stycznia 2019 r. do godz. 1100;

·         wpłata wadium w wysokości 3% wartości zakupu wyliczonej wg. ceny wywoławczej netto:

- jodła – 1287,00 zł za całość Roztoki Dolne

- sosna – 2508,00 zł za całość Zahoczewie

·         wadium należy wpłacić w kasie Urzędu Gminy w Baligrodzie lub przelewem na rachunek bankowy w PBS o/Lesko nr rachunku 55 8642 1012 2003 1205 0293 0002;

·         okazanie Komisji przetargowej dowodu wpłaty wadium;

·         zapoznanie się z przedmiotem sprzedaży.

3.    Otwarcie ofert i ogłoszenie wyników przetargu nastąpi dnia 18 stycznia 2019 r. o godz. 1110.

Przejdź do wpisu

Informacja o złożonych ofertach w I przetargu ofertowym na sprzedaż drewna

 • 11 stycznia 2019 10:40

Wójt Gminy Baligród informuje, że w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu ofertowym na sprzedaż drewna wielkowymiarowego z dnia 4.01.2019 r. wpłynęło 5 ofert:

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie Wójta Gminy Baligród

 • 17 września 2018 07:28

OGŁOSZENIE 
Wójt Gminy Baligród 
ogłasza czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Stężnica, stanowiącej własność gminy Baligród. 

Przejdź do wpisu

Ogłoszenia

 • 28 marca 2018 11:00

Ogłoszenie 
Wójt Gminy Baligród 
ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości Stężnica stanowiących własność Gminy Baligród 

Przejdź do wpisu

Ogłoszenia i konkursy

 • 30 kwietnia 2008 11:32

Przejdź do wpisu

OBWIESZCZENIE

 • 24 października 2018

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu raportu o odziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz o wystąpieniu do organów opiniujących i uzgadniających

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie o przetargu ofertowym na sprzedaż drewna wielkowymiarowego

 • 08 stycznia 2018

                                                                                                    Baligród, 8 stycznia 2018 r. OGŁOSZENIE Wójt Gminy Baligród, Plac Wolności 13, 38-606...

Przejdź do wpisu

KONKURS NA STANOWISKO KSIĘGOWEGO PROJEKTU SYSTEMOWEGO

 • 15 kwietnia 2014

 OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO KSIĘGOWEGO PROJEKTU SYSTEMOWEGO W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W BALIGRODZIE         Stanowisko pracy wspófinansowane ze środków Unii Europej...

Przejdź do wpisu
Powrót