Komunikat Wójta Gminy Baligród z dnia 17.02.2020

 • 02 marca 2020 06:26

Komunikat

Wójta Gminy Baligród

z dnia 17 luty 2020r.

 

w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów

 

 

Na podstawie art. l14 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 684) w związku z Postanowieniem Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 5 lutego 2020r. (Dz.U. z 2020r. poz. 184) informuję, że na terenie Gminy Baligród wyznaczono miejsca z przeznaczeniem na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

 

Baligród:

 • tablica ogłoszeniowa,
 • słup ogłoszeniowy w parku

 

Sołectwa:

 • tablice ogłoszeniowe sołectw

Przejdź do wpisu

OBWIESZCZENIE KOMISJI OKRĘGOWEJ NR 52 W BALIGRODZIE Z DNIA 12 LIPCA 2019 R.

Przejdź do wpisu

OBWIESZCZENIE KOMISJI OKRĘGOWEJ NR 52 W BALIGRODZIE Z DNIA 12 LIPCA 2019 R.

Przejdź do wpisu

INFORMACJA

 • 08 lipca 2019 09:42

 

INFORMACJA

Komisji Okręgowej Nr 52 w Baligrodzie w sprawie

pełnienia dodatkowych  dyżurów  dotyczących zgłaszania dodatkowych kandydatów na członków Rady Powiatowej Podkarpackiej Izby Rolniczej

 

Komisja Okręgowa Nr 52 w Baligrodzie pełni dyżur w dniach :

 

     09.07.2019 r. do 11.07.2019 r.           od  godz.   7.00 – 15.00

 

Siedziba komisji mieści się w Urzędzie Gminy w Baligrodzie.

Przejdź do wpisu

OBWIESZCZENIE KOMISJI OKRĘGOWEJ NR 52 W BALIGRODZIE Z DNIA 8 LIPCA 2019 R.

 • 08 lipca 2019 07:47

OBWIESZCZENIE

KOMISJI OKRĘGOWEJ NR 52 W BALIGRODZIE

Z DNIA 8 LIPCA 2019 R.

Przejdź do wpisu

WYBORY DO IZB ROLNICZYCH

 • 18 czerwca 2019 06:15

INFORMACJA

Komisji Okręgowej Nr 52 w Baligrodzie w sprawie

pełnionych dyżurów z dnia 14 czerwca 2019 r.

 

Komisja Okręgowa Nr 52 w Baligrodzie pełni dyżur w dniach :

 

     17.06.2019 r. do 19.06.2019 r.           od  godz.   7.00 – 15.00

     21.06.2019 r. do 21.06.2019 r.           od  godz.   7.00 -  15.00

     24.06.2019 r.  do 28.06.2019 r.          od  godz.   7.00 -  15.00

     01.07.2019 r. do 05.07.2019 r.           od  godz.   7.00 -  15.00   

 

Przejdź do wpisu

WYBORY DO IZB ROLNICZYCH

 • 18 czerwca 2019 06:07

OBWIESZCZENIE

KOMISJI OKRĘGOWEJ NR 52 W BALIGRODZIE

Przejdź do wpisu

WYBORY DO IZB ROLNICZYCH

 • 18 czerwca 2019 05:46

OGŁOSZENIE

UCHWAŁA KRAJOWEJ RADY IZB ROLNICZYCH W SPRAWIE ZARZĄDZENIA WYBORÓW DO WALNYCH ZGROMADZEŃ IZB ROLNICZYCH

Przejdź do wpisu

WYBORY DO IZB ROLNICZYCH

 • 18 czerwca 2019 05:31

UCHWAŁA ZARZĄDU PODKARPACKIEJ IZBY ROLNICZEJ

W SPRAWIE WYKAZU OKRĘGÓW WYBORCZYCH UTWORZONYCH DO PRZEPROWADZENIA WYBORÓW DO RAD POWIATOWYCH PODKARPACKIEJ IZBY ROLNICZEJ ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 28 LIPCA 2019 R.

Przejdź do wpisu

Informacja

 • 02 listopada 2018 14:29

                                                              INFORMACJA

                           GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W BALIGRODZIE

Przejdź do wpisu

Uchwała GKW

 • 25 października 2018 07:53

                                                                UCHWAŁA
                         GMINNEJ  KOMISJI  WYBORCZEJ  W  BALIGRODZIE
                                               z dnia 22 października 2018 r.      

Przejdź do wpisu

Informacja

 • 20 października 2018 10:14

                                                                INFORMACJA

                            GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W BALIGRODZIE

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych

 • 04 października 2018 08:43

OBWIESZCZENIE

Gminnej Komisji Wyborczej w Baligrodzie

z dnia 4 października 2018 r.

o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych

w wyborach do Rady Gminy Baligród zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach na wójta

 • 04 października 2018 08:41

OBWIESZCZENIE

Gminnej Komisji Wyborczej w Baligrodzie
z dnia 4 października 2018 r.

o zarejestrowanych kandydatach na wójta
w wyborach Wójta Gminy Baligród zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Przejdź do wpisu

OBWIESZCZENIE

 • 02 października 2018 05:16

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej

w Baligrodzie

o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Baligród zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Przejdź do wpisu

Postanowienie

 • 01 października 2018 13:05

                                                         POSTANOWIENIE
                                        Komisarza Wyborczego w Krośnie II
                                               z dnia 1 października 2018 r.

Przejdź do wpisu

Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w Baligrodzie

 • 01 października 2018 12:00

Uchwała

w sprawie losowania numerów zarejestrowanym listom kandydatów na radnych w wyborach zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Przejdź do wpisu

Informacja

 • 28 września 2018 10:14

                                        GMINNA KOMISJA WYBORCZA
                                                    w  BALIGRODZIE

PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI INFORMACJĘ O MIEJSCU, TERMINIE
I ZASADACH LOSOWANIA NUMERÓW DLA LIST KANDYDATÓW NA RADNYCH
W  WYBORACH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21 PAŹDZIERNIKA 2018 R.


 

Przejdź do wpisu

Informacja

 • 25 września 2018 08:15

INFORMACJA
Komisarza Wyborczego w Krośnie II
z dnia 25 września 2018 r.

 

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie

 • 21 września 2018 13:31

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Baligród
z dnia 20 września 2018 roku

 

Przejdź do wpisu

INFORMACJA

 • 19 września 2018 12:23

INFORMACJA

Gminnej Komisji Wyborczej w Baligrodzie w sprawie

pełnionych dyżurów z dnia 17 września 2018 r.

Gminna Komisja Wyborcza w Baligrodzie pełni dyżur w dniach :

 

     20.09.2018 r. / czwartek /            od  godz.   16.00 – 18.00

     25.09.2018 r.  / wtorek /               od  godz.  16.00 -  18.00

     26.09.2018 r.  / środa /                 od  godz.   18.00 -  24.00

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie

 • 14 września 2018 19:22

Ogłoszenie
w sprawie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków Obwodowych Komisji Wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania oraz członków Obwodowych Komisji Wyborczych ds. ustalenia wyników na terenie Gminy Baligród w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Informuję, że zgłoszenia kandydatów na członków Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie Gminy Baligród będą przyjmowane w Urzędzie Gminy Baligród  do dnia 21 września 2018 r. w godzinach pracy urzędu tj. od 7:00 do 15:00. tel. 13 468 40 77
 
Zgłoszenia będą przyjmowane na formularzach zgodnych z uchwałą Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzania losowania, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.
 

Linki do dokumentów znajdujących się poniżej można pobrać z sekcji załączniki

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie

Załącznik nr 1 - formularz zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie

Załącznik nr 2 - formularz zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie
 

 

Przejdź do wpisu

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej

 • 14 września 2018 19:11

Informacja o  upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Przejdź do wpisu

Informacja

 • 14 września 2018 18:59

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach do rad gmin, rad powiatów , sejmików województw oraz wyborach wójtów , burmistrzów, prezydentów miast

Przejdź do wpisu

Infornacja

 • 14 września 2018 12:04

                                                               INFORMACJA

      Gminnej Komisji Wyborczej w Baligrodzie w sprawie składu Komisji, siedziby
      i  pełnionych dyżurach  z dnia 12 września 2018 r.

Przejdź do wpisu

Uchwała

 • 14 września 2018 12:01

                                                               Uchwała nr  2.2018
                                          Gminnej Komisji Wyborczej w Baligrodzie
                                                         z  dnia 11 września 2018 r.

         w sprawie powołania pełnomocnika do spraw informatyki Gminnej Komisji
         Wyborczej w Baligrodzie
 

Przejdź do wpisu

Uchwała

 • 14 września 2018 11:57

                                                         Uchwała nr 1.2018
                                     Gminnej Komisji Wyborczej w Baligrodzie
                                                   z  dnia 11 września 2018 r. 

             w sprawie wyboru przewodniczącego i zastepcy przewodniczącego Gminnej
             Komisji Wyborczej w Baligrodzie

 

Przejdź do wpisu

Postanowienie Komisarza Wyborczego

 • 14 września 2018 11:51

                                                          POSTANOWIENIE

                                          Komisarza Wyborczego w Krośnie II  
                                                   z  dnia 10 września 2018 r.
                           w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych
                         w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego 
                                zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.    

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie Wójta

 • 24 sierpnia 2018 12:18

                                                          OBWIESZCZENIE
                                                 WÓJTA  GMINY BALIGRÓD
                                                   z dnia 23 sierpnia 2018 r.

Przejdź do wpisu

Jnformacja

 • 29 marca 2018 07:51

 Informacja o liczbie urzędników wyborczych oraz o zasadach dokonywania zgłoszeń
 kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego - termin naboru przedłużony  do dnia
 16 kwietnia 2018 r.

Przejdź do wpisu

INFORMACJA

 • 26 lutego 2018 12:26

Przejdź do wpisu

Prawo Wyborcze

Przejdź do wpisu
Powrót